• ISBN: 978-83-7563-055-8
  • Format: A4
  • Objętość: 816 stron
  • Oprawa: Twarda

Podręcznik farmakologii i terapii Goodmana & Gilmana

Książka prezentuje wiadomości w sposób kompleksowy, logiczny i uporządkowany. Systematyzuje wiedzę na temat współczesnej terapii farmakologicznej wielu schorzeń.

  • ISBN: 978-83-7563-055-8
  • Format: A4
  • Objętość: 816 stron
  • Oprawa: Twarda
100,80

85.68 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Podręcznik farmakologii i terapii Goodmana & Gilmana” prezentuje wiadomości w sposób kompleksowy, logiczny i uporządkowany.

Systematyzuje wiedzę na temat współczesnej terapii farmakologicznej wielu schorzeń. Zawiera najnowsze dane i osiągnięcia farmacji oparte na medycynie faktów ostatnich lat. Ogrom wiedzy przedstawiony jest w przystępnej, przejrzystej i podręcznej formie. Z uwagi na format książka stanie się codziennym doradcą w praktyce lekarskiej. Całość dopełniają doskonałe ryciny oraz bogate w treści tabele.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych    


Podręcznik zalecany do specjalizacji [farmakologia kliniczna]
Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

 

CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE

1. Farmakokinetyka i farmakodynamika: dynamika wchłaniania, dystrybucji, działania i eliminacji leku
2. Transportery błonowe a odpowiedź na lek
3. Metabolizm leków
4. Farmakogenetyka
5. Terapia lekowa


CZĘŚĆ II. LEKI DZIAŁAJĄCE POPRZEZ SYNAPSY LUB MIEJSCA POŁĄCZEŃ NEUROEFEKTOROWYCH

6. Neuroprzekaźnictwo: autonomiczny i somatyczny układ nerwowy
7. Agoniści i antagoniści receptorów muskarynowych
8. Inhibitory acetylocholinoesterazy
9. Substancje działające w złączu nerwowo -mięśniowym i w zwojach autonomicznych
10. Agoniści i antagoniści adrenergiczni
11. 5 -hydroksytryptamina (serotonina)


CZĘŚĆ III. LEKI DZIAŁAJĄCE NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

12. Neuroprzekaźnictwo a ośrodkowy układ nerwowy
13. Środki znieczulenia ogólnego
14. Środki miejscowo znieczulające
15. Gazy stosowane w lecznictwie: O2, CO2, NO, He
16. Leki nasenne i uspokajające
17. Farmakoterapia depresji i zaburzeń lękowych
18. Farmakoterapia psychoz i manii
19. Farmakoterapia padaczek
20. Leczenie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego
21. Analgetyki opioidowe
22. Farmakologia i toksykologia etanolu
23. Uzależnienia lekowe i nadużywanie leków


CZĘŚĆ IV. AUTAKOIDY: LECZENIE PROCESU ZAPALNEGO

24. Histamina, bradykinina i ich antagoniści
25. Autakoidy lipidowe: eikozanoidy i czynnik pochodzenia płytkowego
26. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. Farmakoterapia dny moczanowej
27. Farmakoterapia astmy


CZĘŚĆ V. LEKI WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJE NEREK I UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

28. Diuretyki
29. Wazopresyna i inne substancje wpływające na nerkową gospodarkę wodną
30. Renina i angiotensyny
31. Leczenie choroby niedokrwiennej serca
32. Terapia nadciśnienia tętniczego
33. Farmakoterapia zastoinowej niewydolności serca
34. Leki przeciwarytmiczne
35. Terapia hipercholesterolemii i dyslipidemii


CZĘŚĆ VI. LEKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEWÓD POKARMOWY

36. Farmakoterapia chorób zależnych od działania kwasu solnego, choroby wrzodowej i choroby refluksowej
37. Leczenie chorób jelit, zaburzeń wchłaniania; leki przeciwwymiotne; leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i trzustki
38. Farmakoterapia stanów zapalnych jelit


CZĘŚĆ VII. CHEMIOTERAPIA ZAKAŻEŃ PASOŻYTNICZYCH

39. Chemioterapia zakażeń pierwotniakowych
40. Chemioterapia infekcji pierwotniakowych
41. Chemioterapia robaczyc


CZĘŚĆ VIII. CHEMIOTERAPIA CHORÓB WYWOŁYWANYCH PRZEZ DROBNOUSTROJE

42. Ogólne zasady chemioterapii chorób wywoływanych przez drobnoustroje
43. Sulfonamidy, trymetoprym -sulfametoksazol, chinolony oraz leki stosowane w zakażeniach dróg moczowych
44. Penicyliny, cefalosporyny i inne antybiotyki β -laktamowe
45. Aminoglikozydy
46. Inhibitory syntezy białek oraz pozostałe leki przeciwbakteryjne
47. Chemioterapia gruźlicy, trądu i chorób wywoływanych przez kompleks Mycobacterium avium
48. Leki przeciwgrzybicze
49. Leki przeciwwirusowe (niewykazujące działania wobec retrowirusów)
50. Leki przeciwko retrowirusom oraz terapia zakażeń HIV


CZĘŚĆ IX. CHEMIOTERAPIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

51. Leki przeciwnowotworowe


CZĘŚĆ X. IMMUNOMODULATORY

52. Immunosupresanty, tolerogeny, immunostymulatory


CZĘŚĆ XI. LEKI WPŁYWAJĄCE NA KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

53. Czynniki hematopoetyczne
54. Krzepnięcie krwi, leki przeciwzakrzepowe, trombolityczne i przeciwpłytkowe


CZĘŚĆ XII. HORMONY I ANTAGONIŚCI HORMONÓW

55. Hormony przysadki i podwzgórzowe hormony uwalniające
56. Tarczyca i leki przeciwtarczycowe
57. Estrogeny i progestageny
58. Androgeny
59. Hormon adrenokortykotropowy, steroidy kory nadnerczy i ich syntetyczne analogi. Inhibitory syntezy i działania hormonów kory nadnerczy
60. Insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe oraz farmakologia części endokrynnej trzustki
61. Czynniki wpływające na homeostazę mineralną i metabolizm kości


CZĘŚĆ XIII. DERMATOLOGIA

62. Farmakologia dermatologiczna


CZĘŚĆ XIV. OFTALMOLOGIA

63. Farmakologia oka


CZĘŚĆ XV. TOKSYKOLOGIA

64. Ogólne zasady toksykologii i leczenia zatruć
65. Metale ciężkie i ich antagoniści


DODATEK A. Zasady wypisywania recept oraz współpracy z pacjentem 

INDEKS
Podręcznik farmakologii, rozdział V
pdf
177,81 KB
Podręcznik farmakologii, rozdział VI
pdf
405,68 KB
Podręcznik farmakologii, rozdział XXXVI
pdf
257,93 KB
Podręcznik farmakologii, rozdział LXII
pdf
201,56 KB
Podręcznik farmakologii, rozdział LXIII
pdf
796,01 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

85,68
Zobacz prenumeraty