Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej

Obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Definicje:
1. Księgarnia internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.czelej.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty.
2. Produkty – towary (w tym treści cyfrowe) prezentowane w księgarni internetowej.
3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (Przedsiębiorca-Konsument) – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Sprzedawca – Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712 24 12 888, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027988, kapitał zakładowy 1.542.700,00 zł.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta realizowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie księgarni internetowej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów, określające rodzaj i ich liczbę.
7. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia produktów na rzecz Klienta zgodnie z zamówieniem.
8. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
9. Zapowiedź / Przedsprzedaż – produkt, który w momencie składania zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany termin jego dostępności, jest każdorazowo określany w karcie produktu oznaczonego jako Zapowiedź / Przedsprzedaż.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia internetowa działająca po adresem: www.czelej.com.pl jest prowadzona przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712 24 12 888, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027988, kapitał zakładowy 1.542.700,00 zł., reprezentowana przez: Prezesa Zarządu – Dorotę Marię Czelej. Wydawnictwo Czelej zwane jest dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.czelej.com.pl kształtowały prawa i obowiązki Klienta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów (zwanych dalej łącznie Klientem) korzystających z Księgarni Internetowej:
  a. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  b. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (Przedsiębiorca-Konsument) – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;
  Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni internetowej na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Produktach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
 5. Zamawiający w księgarni internetowej www.czelej.com.pl zwany Klientem, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.czelej.com.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkbox.
 6. Strona www.czelej.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu przez klientów zamawiających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Skrajnej 12-14. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia, odwołania i usunięcia.
 8. Dane kontaktowe: a) adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. UL. SKRAJNA 12-14, 20 – 802 LUBLIN b) adres e-mail: sklep@czelej.com.pl c) numer telefonu: 81 446 98 12.
 9. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
  Minimalne wymagania sprzętowe:
  a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
  b. Pamięć operacyjna: 512MB;
  c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit;
  d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
  e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
  f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.
  Minimalne wymagania oprogramowania:
  a. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
  b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
  c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
  d. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

§ 2 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny książek i innych produktów znajdujących się w księgarni internetowej Sprzedawcy:
  a) są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT,
  b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient powinien samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie:

wysyłka Pocztą Polską

Kwota zakupu Koszt wysyłki Rabat Koszt wysyłki dla prenumeratorów* Rabat
do 200 PLN przedpłata, płatność online 12,00 zł 0% 12,00 zł 20%
do 200 PLN płatność za pobraniem 20,00 zł 0% 20,00 zł 20%
powyżej 200 PLN 0 zł 0% 0 zł 20%

wysyłka kurierem

Kwota zakupu Koszt wysyłki Rabat Koszt wysyłki dla prenumeratorów* Rabat
do 200 PLN przedpłata, płatność online 13,00 zł 0% 13,00 zł 20%
do 200 PLN płatność za pobraniem 20,00 zł 0% 20,00 zł 20%
powyżej 200 PLN 0 zł 0% 0 zł 20%
*dla prenumeratorów czasopism: Dermatologia Praktyczna, Gastroenterologia Praktyczna, Magazyn Stomatologiczny, Neurologia Praktyczna, Przegląd Pediatryczny.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy czym odwołanie akcji promocyjnych, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w księgarni internetowej www.czelej.com.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Zasady zamawiania

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem strony www.czelej.com.pl oraz adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast w przypadku zamówień telefonicznych zamówienia są przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
 2. Sprzedający dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających księgarnię internetową z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów, na temat których zamieści stosowną informację na stronie internetowej www.czelej.com.pl.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność księgarni internetowej Sprzedawcy z oprogramowaniem Klienta.
 4. Realizacja zamówień następuje w dni robocze, z wyłączeniem dni zamkniętych magazynu księgarni Sprzedającego (np. na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, przerwy techniczne).
 5. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony www.czelej.com.pl należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty księgarni internetowej, następnie wypełnienie „Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu (wybór rodzaju i miejsca dostawy, formy płatności) oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Zamówienie za pośrednictwem strony www.czelej.com.pl może być dokonane w jednej z dwóch form: a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w księgarni internetowej Sprzedającego, b) bez zalogowania (Kontynuuj jako gość).
 7. Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem: a) adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl,  b) kartą pocztową (gratis) – opłaconą przez nas, wysłaną na adres WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. UL. SKRAJNA 12-14 20 – 802 LUBLIN c) telefonicznie: 81 446 98 11 wew. 11-13 d) faksem: 81 470 93 04 e) przez SMS, wystarczy wysłać SMS o treści „ZAMÓWIENIE” na numer +48 664 911 212 a przedstawiciel Wydawnictwa zadzwoni do Państwa w celu przyjęcia zamówienia.
 8. W przypadku złożenia zamówienia w trybie opisanym w pkt. 7 Klient podaje niezbędne dane do realizacji zamówienia: zamawiane Produkty wraz z numerem ISBN danej pozycji, ilość zamawianych produktów, dane do korespondencji: imię, nazwisko lub firma, adres, adres e-mail, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru, sposób płatności.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia oraz danymi niezbędnymi do dokonania płatności, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową (zakładka Kontakt).
 10. Podczas składania zamówienia oraz komunikacji ze Sprzedającym, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo podane dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 Dostawa i formy płatności

 1. Płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki (Poczta Polska, przesyłka kurierska)
 2. Płatność za pośrednictwem systemu PayU.pl (w przypadku anulowania transakcji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży)
 3. Wpłata bezpośrednio na konto Wydawnictwa po otrzymaniu faktury lub wcześniejszym uzgodnieniu: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin nr rachunku: 24 1540 1144 2114 6406 8224 0002
 4. Dołączamy na życzenie fakturę VAT.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1520), Sprzedawca ma prawo wystawić fakturę do paragonu fiskalnego wyłącznie w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako podatnik VAT, co wiąże się z obowiązkiem podania numeru NIP – w takiej sytuacji Sprzedawca nie rejestruje zakupu na kasie rejestrującej, tylko wystawia fakturę VAT.
 6. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 2-3 powyżej, wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7. dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 7. Możliwość zwrotu nieuszkodzonej książki w ciągu 14 dni.
 8. Wysyłka prenumeraty czasopism gratis wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 9. Wysyłka egzemplarzy gratisowych czasopism wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 10. Przy zamówieniach książek dostarczanych przez Pocztę Polską na sumę poniżej 200 zł przy płatności przelewem na konto lub płatności on-line – doliczamy 12,00 zł za przesyłkę, przy płatności za pobraniem – doliczamy 16 zł za przesyłkę; przy zamówieniach powyżej 200 zł przesyła gratis. Rabaty dla prenumeratorów i z tytułu współpracy z wydawnictwem nie sumują się z prezentowanymi na stronach internetowych ofertami promocyjnymi.
 11. Przy zamówieniach książek dostarczanych przez pocztę kurierską na sumę poniżej 200 zł przy płatności przelewem na konto lub płatności on-line – doliczamy 13 zł za przesyłkę, przy płatności za pobraniem – doliczamy 16 zł za przesyłkę; przy zamówieniach powyżej 200 zł przesyłka gratis.
 12. W przypadku powtórnej (nieuzasadnionej i/lub wynikającej z winy Zamawiającego) wysyłki Zamawiający ponosi dodatkowe koszty jej zrealizowania: wysyłka przez Pocztę Polską – 25 zł, wysyłka pocztą kurierską – 32 zł.
 13. Reklamacje zamówień: sklep@czelej.com.pl

§ 5 Termin realizacji zamówień

 1. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (z wyłączeniem dni zamkniętych magazynów księgarni internetowej zgodnie z §3 pkt. 4) i zwyczajowo wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sprzedającego wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sprzedającego pełnej opłaty za zamówienie.
 2. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po potwierdzeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (z zastrzeżeniem §3 pkt. 4 oraz §5 pkt.4).
 3. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się w karcie produktu, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu dostawy.
 4. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.30 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.30 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 5. W przypadku Produktów oznaczonych jako „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż” termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym Produkcie. W przypadku łącznego zamówienia Produktów oznaczonych jako „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż” termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji Produktów oznaczonych jako „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż”. Podczas składania zamówienia, Klient może podjąć decyzję o przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla innych Produktów niż „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż” i skorzystać z podstawowego terminu dostawy. W tym celu należy złożyć dwa oddzielne zamówienia – jedno zawierające podstawowe produkty, drugie zawierające produkty oznaczone jako „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż”.

§ 6 Treści cyfrowe i umowa o dostarczanie treści cyfrowych

 1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Księgarni internetowej.
 2. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi w ciągu godziny od uzyskania przez Zamówienie statusu „Zrealizowane” w formie odpowiednio zabezpieczonego i zaszyfrowanego linku lub pliku dostępnego w zakładce „Produkty do pobrania”.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia na Treści Cyfrowe płatności można dokonać jedynie w sposób określony w §4 ust. 2-3 lit.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt ze Sprzedającym w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 287), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym oświadczenie takie musi zostać złożone z zachowaniem formy pisemnej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu dostępnym tutaj.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane Sprzedającemu drogą elektroniczną poprzez wysyłanie scanu oświadczenia na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl Odstąpieniu od umowy może być również wysłane na adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. UL. SKRAJNA 12-14 20 – 802 LUBLIN z dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Klient odsyła wraz z towarem dowód zakupu, wszystkie dokumenty oraz ewentualne gratisy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawie konsumenckim.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 13. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 14. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  a. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  c. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. Jeżeli po otrzymaniu Produktów Klient stwierdzi wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową, ma prawo do reklamacji otrzymanego towaru.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej przesyłając na adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. UL. SKRAJNA 12-14 20 – 802 LUBLIN, lub mailem : sklep@czelej.com.pl
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć następujące informacje: a) imię i nazwisko Kupującego (nazwa firmy), b) tytuł reklamowanego produktu i jego ISBN, c) opis problemu (wskazać wady towaru itp.), d) dołączyć ksero lub scan dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon).
 5. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz zagubienia przesyłek, będą respektowane tylko dla przesyłek, do których sporządzono protokół szkody w obecności osoby doręczającej paczkę lub gdy stwierdzono zaginięcie przesyłki.
 6. Okres rozpatrywania reklamacji to 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedający zastrzega jednak, iż w przypadku uszkodzeń powstałych z winy firmy kurierskiej nie gwarantuje on rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie. W takiej sytuacji czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o 30 dni kalendarzowych.
 7. Sprzedający zobowiązuje się w przypadku uznania reklamacji przekazać tę informację Kupującemu drogą pisemną (na wskazany adres e-mail).
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Przesyłka wysyłana do Sprzedającego, zawierająca reklamowane produkty musi zawierać: a) kompletny towar będący przedmiotem sprzedaży, b) dokument zakupu lub jego kopię.
 10. Towary wysyłane do Sprzedającego należy starannie zapakować w sposób gwarantujący ich bezpieczne dotarcie do celu.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://czelej.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.czelej.com.pl. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „regulamin”: https://czelej.com.pl/regulamin Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w momencie składania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution).
  Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

Załącznik do regulaminu – zasady korzystania z kodów rabatowych
 1. Kody rabatowe uprawniają do skorzystania z upustu jedynie przy zakupach w księgarni Wydawnictwa Czelej poprzez stronę www.czelej.com.pl
 2. Kodów rabatowych nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w księgarni.
 3. Kod może zostać wykorzystany tylko jeden raz (wj. subskrybenci biuletynu) przez jednego użytkownika księgarni.
 4. Kody pozwalają na uzyskanie rabatu na zakup książek, jednak wartość wynikająca z zastosowania kodu nie jest wymienna na pieniądze.
 5. Kody rabatowe uprawniają do zniżki dwojakiego rodzaju – wartościowe lub procentowe: a) Wartość kodu rabatowego wyrażona w PLN to kwota brutto o jaką zostanie pomniejszona całkowita wartość brutto zamówienia b) Wartość kodu rabatowego wyrażona w % to procent o jaki zostanie pomniejszona całkowita wartość brutto zamówienia
 6. Czas trwania promocji jest określany indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej
Korzystanie z kodów rabatowych – zobacz jakie to proste!
 1. Dodaj zamawiane produkty do koszyka.
 2. Wpisz w oznaczonym miejscu (na stronie koszyka) kod rabatowy, kliknij przycisk „zastosuj”.
 3. Kontynuuj zakup (wg kolejnych kroków realizacji zamówienia).
 4. Rabat zostanie automatycznie zastosowany i widoczny w podsumowaniu zamówienia.

Ważne! Wielkość liter w kodzie ma znaczenie.

Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej, obowiązujący do dnia 31.12.2022 r.

Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej _do 31122022
pdf
762,09 KB

Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej, obowiązujący od dnia 1.01.2023 r.

Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej_od1012023
pdf
845,93 KB