• ISBN: 978-83-7563-079-4
  • Format: B5
  • Objętość: 358 stron
  • Oprawa: Twarda

Redakcja naukowa: Mirosław Dłużniewski

Jak stosować leki kardiologiczne w codziennej praktyce?

Zespół autorów, pod redakcją prof. Mirosława Dłużniewskiego, dzieli się w tej publikacji wiedzą i doświadczeniem w wyborze, stosowaniu i kojarzeniu leków kardiologicznych.

Najniższa cena z 30 dni: 99 zł
  • ISBN: 978-83-7563-079-4
  • Format: B5
  • Objętość: 358 stron
  • Oprawa: Twarda
99,00

49,5 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

W książce „Jak stosować leki kardiologiczne w codziennej praktyce?” zespół autorów, pod redakcją prof. Mirosława Dłużniewskiego, dzieli się wiedzą i doświadczeniem w wyborze, stosowaniu i kojarzeniu leków kardiologicznych.

Choroby sercowo-naczyniowe są w polskim społeczeństwie najbardziej powszechną grupą schorzeń. Wybór leków kardiologicznych jest jednak obecnie tak duży, że rozważając leczenie konkretnego pacjenta, lekarz praktyk staje często przed problemem: jaki lek wybrać? Czy ważniejsza jest wiedza o grupie leków, czy o tym jednym wybranym z tej grupy, „dopasowanym” do chorego? Czy ważne jest, że lek jest metabolizowany w wątrobie lub że jest wydalany głównie przez nerki? Czy i jakie leki można ze sobą łączyć, a jeżeli tak, czy w przypadku danego pacjenta również?

Mimo coraz większej wiedzy na temat stosowania leków kardiologicznych, zawsze ważne będzie doświadczenie w ich stosowaniu – bo każdy pacjent jest indywidualny. Dany lek, który znamy, u jednego pacjenta nie jest tak samo skuteczny i dobrze tolerowany, jak u pacjenta, którego leczyliśmy nim wcześniej. Z tego powodu powstała ta książka.

Rozdział 1. Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron

Inhibitory konwertazy angiotensyny II
Antagoniści receptora dla angiotensyny II
Antagoniści receptora aldosteronowego
Inhibitory reniny


Rozdział 2. Leki beta-adrenolityczne (beta-blokery)

Leki beta-adrenolityczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Leki beta-adrenolityczne w chorobie niedokrwiennej serca
Leki beta-adrenolityczne w niewydolności serca
Leki beta-adrenolityczne w zaburzeniach rytmu serca


Rozdział 3. Blokery kanałów wapniowych

Antagoniści kanału wapniowego w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Blokery kanałów wapniowych w chorobie niedokrwiennej serca


Rozdział 4. Leki moczopędne (diuretyki)

Diuretyki w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Leki moczopędne w niewydolności serca


Rozdział 5. Leki przeciwpłytkowe w kardiologii

Leki przeciwpłytkowe w chorobie wieńcowej
Leki przeciwpłytkowe w migotaniu przedsionków
Leki przeciwpłytkowe w chorobach naczyń obwodowych
Leki przeciwpłytkowe u osób z wysokim ryzykiem sercowo -naczyniowym
Leki uwalniane przez stenty wewnątrznaczyniowe


Rozdział 6. Leki przeciwzakrzepowe w kardiologii 

Antagoniści witaminy K
Heparyny i pentasacharydy
Antagoniści czynnika Xa
Bezpośrednie inhibitory trombiny


Rozdział 7. Leki hipolemizujące w kardiologii

Statyny w prewencji pierwotnej chorób sercowo -naczyniowych
Statyny w prewencji wtórnej
Fibraty w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób serca i naczyń
Ezetymib – alternatywa dla statyn czy leczenie uzupełniające


Rozdział 8. Glikozydy nasercowe

Glikozydy nasercowe – aktualne miejsce w kardiologii


Rozdział 9. Leki antyarytmiczne

Amiodaron
Propafenon
Sotalol
Adenozyna
Dronedaron


Rozdział 10. Antagoniści receptorów α1 -adrenergicznych

Leki blokujące receptory alfa -adrenergiczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego


Rozdział 11. Agoniści receptorów imidazolowych w kardiologii

Agoniści receptora imidazolowego w leczeniu nadciśnienia tętniczego


Rozdział 12. Azotany

Azotany – mechanizmy działania
Azotany w niewydolności serca


Rozdział 13. Inne leki w kardiologii

Trymetazydyna
Metyldopa w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Inhibitory fosfodiesterazy typu 5
Iwabradyna – nadzieja na „piękne, wolniejsze i dłuższe” życie


Rozdział 14. Zastosowanie leków kardiologicznych u kobiet w ciąży 

Rozdział 15. Leki kardiologiczne u chorych z planowaną operacją pozasercową 

Indeks
Rozdział VI Jak stosować leki kardiologiczne
pdf
235,62 KB
Rozdział XIII Jak stosować leki kardiologiczne
pdf
207,13 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

49,50
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej