• ISBN: 978-83-60608-66-1
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 1056 stron. Tom II: 1086 stron.
  • Oprawa: Twarda

Farmakologia Goodmana i Gilmana. Tom I i II

Komplet 2 tomów.
Uznany na całym świecie, najlepszy podręcznik w dziedzinie farmakologii i farmakoterapii określany mianem „biblii farmakologicznej”.

  • ISBN: 978-83-60608-66-1
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 1056 stron. Tom II: 1086 stron.
  • Oprawa: Twarda
207,90

Brak w magazynie.

„Farmakologia Goodmana i Gilmana” Tom I i II to uznany na całym świecie, najlepszy podręcznik w dziedzinie farmakologii i farmakoterapii określany mianem „biblii farmakologicznej”.

W książce omówiono powiązanie farmakologii z pokrewnymi naukami medycznymi, działanie i zastosowanie leków w świetle postępów medycyny oraz podstawowych nauk medycznych. Różnorodność farmakodynamiczna, działania niepożądane i toksyczność leków to tylko niektóre z poruszonych tematów.

W tomie drugim znajduje się tabela danych farmakologicznych dotycząca ponad stu leków, ich wydalania w moczu, wiązania w osoczu, klirensu, objętości dystrybucji, okresu półtrwania, czasu do maksymalnego stężenia i maksymalnego stężenia. Czytelny układ obu tomów pozwala szybko odszukać odpowiedzi na zaistniały problem i wybrać skuteczną dla pacjenta terapię oraz zaoszczędzić czas lekarza praktyka.

Tom I

Współautorzy 
Konsultanci 
Przedmowa 
Przedmowa do pierwszego wydania 
Przedmowa do wydania polskiego

Część I. Zasady ogólne 

Farmakokinetyka i farmakodynamika 
Transportery błonowe i odpowiedź na lek 
Metabolizm leku 
Farmakogenetyka 
Terapia lekowa 

Część II. Leki działające poprzez synapsy lub miejsca połączeń neuroefektorowych 

Neuroprzekaźnictwo 
Agoniści i antagoniści receptora muskarynowego 
Środki antycholinoesterazowe 
Środki działające na złącze nerwowo-mięśniowe oraz zwoje układu autonomicznego 
Agoniści i antagoniści receptora adrenergicznego 
5-hydroksytryptamina (serotonina): agoniści i antagoniści receptorów 

Część III. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy 

Neuroprzekaźnictwo a ośrodkowy układ nerwowy 
Środki ogólnie znieczulające 
Środki miejscowo znieczulające 
Gazy terapeutyczne 
Leki nasenne i uspokajające 
Terapia farmakologiczna depresji i zaburzeń lękowych 
Farmakoterapia psychoz i manii 
Farmakoterapia padaczek 
Leczenie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego 
Opioidowe środki przeciwbólowe 
Etanol 
Uzależnienie i nadużywanie substancji psychoaktywnych 

Część IV. Autakoidy: leczenie procesu zapalnego 

Histamina, bradykinina i ich antagoniści 
Autakoidy – pochodne lipidów: eikozanoidy i czynnik aktywujący płytki 
Leki przeciwbólowe-przeciwgorączkowe; farmakoterapia dny moczanowej 
Leczenie astmy

Część V. Leki wpływające na funkcję nerek oraz układu ­sercowo­‑naczyniowego 

Leki moczopędne 
Wazopresyna i inne substancje wpływające na retencję wody w nerkach 
Renina i angiotensyna 
Leczenie choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego 
Terapia nadciśnienia tętniczego krwi 
Farmakologia zastoinowej niewydolności serca 
Leki antyarytmiczne 
Leki stosowane w hipercholesterolemii oraz w dyslipidemii


Tom II

Współautorzy
Konsultanci
Przedmowa
Przedmowa do wydania pierwszego
Przedmowa do wydania polskiego
 

Cześć VI. Leki działające na układ pokarmowy

– Farmakoterapia chorób zależnych od działania kwasu solnego, choroby wrzodowej i choroby refluksowej
– Leczenie chorób jelit, zaburzeń wchłaniania; leki przeciwwymiotne; leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i trzustki
– Farmakoterapia nieswoistych zapaleń jelit
 

Część VII. Chemioterapia zakażeń pasożytniczych

– Chemioterapia zakażeń pierwotniakowych: malaria
– Chemioterapia inwazji pierwotniaków: ameboza, lamblioza, rzęsistkowica, trypanosomoza, leiszmanioza i inne inwazje pierwotniaków
– Chemioterapia w helmintologii lekarskiej
 

Część VIII. Chemioterapia chorób infekcyjnych

– Ogólne zasady leczenia przeciwbakteryjnego
– Sulfonamidy, trimetoprim-sulfametoksazol, chinolony oraz inne leki stosowane w zakażeniach dróg moczowych
– Penicyliny, cefalosporyny oraz inne antybiotyki β-laktamowe
– Aminoglikozydy
– Inhibitory syntezy białek oraz inne leki przeciwbakteryjne
– Chemioterapia gruźlicy, trądu i chorób wywołanych przez Mycobacterium avium kompleks
– Leki stosowane w zakażeniach wywoływanych przez mikroorganizmy
– Leki przeciwwirusowe (niewykazujące działania wobec retrowirusów)
– Leki przeciwko retrowirusom oraz terapia zakażeń HIV
 

Część IX. Chemioterapia chorób nowotworowych

– Leki przeciwnowotworowe
 

Część X. Immunomodulatory

– Immunosupresanty, tolerogeny i immunosymulanty
 

Część XI. Leki wpływające na krew i układ krwiotwórczy

– Czynniki hematopoetyczne: czynniki wzrostu, minerały, witaminy
– Krzepnięcie krwi, leki przeciwzakrzepowe, trombolityczne i przeciwpłytkowe
 

Część XII. Hormony i antagoniści hormonów

– Hormony przysadki i podwzgórzowe hormony uwalniające
– Tarczyca i leki przeciwtarczycowe
– Estrogeny i progestageny
– Androgeny
– Hormon adrenokortykotropowy; steroidy kory nadnerczy i ich syntetyczne analogi; inhibitory syntezy i działania hormonów kory nadnerczy
– Insulina, doustne środki hipoglikemizujące oraz farmakologia części endokrynnej trzustki
– Czynniki wpływające na homeostazę mineralną i metabolizm kości
 

Część XIII. Dermatologia

– Farmakologia dermatologiczna
 

Część XIV. Okulistyka

– Farmakologia okulistyczna
 

Cześć XV. Toksykologia

– Podstawy toksykologii i leczenia zatruć
– Metale ciężkie i ich antagoniści
 

Dodatki

– Zasady pisania poleceń na receptach i stosowanie się do nich pacjenta
– Projektowanie i optymalizacja sposobów dawkowania; dane farmakokinetyczne (tabela)
Indeks
Farmakologia GG, rozdział VIII
pdf
199,25 KB
Farmakologia GG, rozdział XXV
pdf
123,98 KB