• ISBN: 978-83-60608-97-5
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 844 strony. Tom II: 1200 stron. Tom III: 1024 strony
  • Oprawa: Twarda

D. Kasper, D. Longo, E. Braunwald, J. Jameson, J. Loscalzo, S. Hauser

Interna Harrisona. Tom I-III

Komplet 3 tomów. Od blisko 60 lat lekarze z całego świata zaglądają do Interny Harrisona, by znaleźć w niej odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej praktyce. To absolutny numer 1 wśród książek medycznych.

   
  • ISBN: 978-83-60608-97-5
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 844 strony. Tom II: 1200 stron. Tom III: 1024 strony
  • Oprawa: Twarda
99,00

Brak w magazynie.

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Interna Harrisona” to jeden z najchętniej kupowanych podręczników medycznych na świecie. Nowe polskie wydanie przygotowano na podstawie najnowszego 17. wydania oryginalnego.

 

Merytoryczna wartość podręcznika odpowiada standardom światowym. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przejrzyście przez uznane autorytety w odpowiednich działach chorób wewnętrznych. Uwzględniono aktualny stan wiedzy w tej szerokiej dziedzinie medycyny oraz zamieszczono bardzo dobry materiał ilustracyjny. Na szczególne wyróżnienie zasługują przejrzyste algorytmy postępowania diagnostycznego oraz wskazówki terapeutyczne.
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski

Jest to podręcznik spełniający wiele zadań. Przede wszystkim naucza interny. Służy więc studentom i młodym lekarzom. Z drugiej strony zawiera aktualną wiedzę i niecodzienny materiał ilustrowany, wobec czego dokształca i pogłębia doświadczenie praktykujących lekarzy i może im służyć jako poradnik postępowania w codziennej praktyce wobec aktualnych przypadków. Do każdego tomu dołączono płytę DVD, zawierającą „e-rozdziały”, atlasy prezentujące objawy i procedury diagnostyczne, filmy z prezentacją najważniejszych badań oraz animacje procesów chorobowych. Na płytach znajdują się także kolekcje zdjęć radiologicznych, laboratoryjnych i klinicznych. Znajdujący się na płycie zbiór ilustracji nadaje się idealnie nie tylko do nauki, ale także do zastosowania podczas wykładów i prezentacji.

Czytelnik otrzymuje „absolutny” – jeśli można się tak wyrazić – podręcznik, w którym jest „wszystko” od opisu klinicznego chorób, aktualnego wyjaśnienia ich patogenezy, po bogato ilustrowane, a więc niezwykle poglądowe zasady diagnostyki i terapii. Treść jego jest tak bogata, że może odpowiedzieć na większość praktycznych problemów. Można go polecić lekarzom wszystkich specjalności.
Prof. zw. dr hab. med., dr h. c. Antoni Prusiński
Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

 

TOM I

1 Podsumowanie rozdziałów
2 Współautorzy
3 Przedmowa

Część 1. Wprowadzenie do medycyny klinicznej

1. Wykonywanie zawodu lekarza
2. Kwestie globalne w medycynie
3. Podejmowanie decyzji w medycynie klinicznej
4. Badania przesiewowe i profilaktyka chorób
5. Zasady farmakologii klinicznej
6. Zdrowie kobiet
7. Zaburzenia somatyczne w okresie ciąży
8. Medyczna ocena pacjenta chirurgicznego
9. Medycyna geriatryczna
10. Medycyna komplementarna i alternatywna
11. Opieka paliatywna i terminalna
e1. Bezpieczeństwo i jakość opieki zdrowotnej
e2. Ekonomiczne aspekty praktyki medycznej
e3. Nierówność rasowa i etniczna w opiece zdrowotnej
e4. Kwestie etyczne w medycynie klinicznej

Część 2. Główne oznaki i objawy początkowe chorób

SEKCJA 1: BÓL

12. Ból: patofi zjologia i postępowanie
13. Ból w klatce piersiowej
14. Bóle brzucha
15. Bóle głowy
16. Bóle krzyża i karku
SEKCJA 2: ZMIANY DOTYCZĄCE TEMPERATURY CIAŁA
17. Gorączka i hipertermia
18. Gorączka i wysypka
e5. Atlas wysypek, którym towarzyszy gorączka
19. Gorączka o nieustalonej przyczynie
20. Hipotermia i odmrożenia
SEKCJA 3: ZABURZENIA ZE STRONY UKŁADU NERWOWEGO
21. Omdlenia
22. Zawroty głowy
23. Niedowład i porażenie mięśni
24. Zaburzenia chodu i równowagi
25. Drętwienie, mrowienie i upośledzenie czucia
26. Przymglenie świadomości i majaczenie
e6. Zaburzenia pamięci
27. Afazja, zaburzenia pamięci i inne ogniskowe zaburzenia wyższych czynności mózgowych
28. Zaburzenia snu
SEKCJA 4: CHOROBY OCZU, USZU, NOSA I GARDŁA
29. Zaburzenia ze strony oka
30. Zaburzenia węchu, smaku i słuchu
31. Zapalenie gardła, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha i inne infekcje górnych dróg oddechowych
32. Choroby z objawami klinicznymi w postaci zmian w jamie ustnej
e7. Atlas zmian chorobowych w jamie ustnej w przebiegu różnych chorób
SEKCJA 5: ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU KRĄŻENIA I ODDYCHANIA
33. Duszność i obrzęk płuc
34. Kaszel i krwioplucie
35. Hipoksja i sinica
36. Obrzęki
e8. Postępowanie z pacjentem ze szmerem nad sercem
37. Kołatanie serca
SEKCJA 6: ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU POKARMOWEGO
38. Dysfagia
39. Nudności, wymioty i niestrawność
40. Biegunka i zaparcie
41. Utrata masy ciała
42. Krwawienie z przewodu pokarmowego
43. Żółtaczka
44. Powiększenie obwodu brzucha i wodobrzusze
SEKCJA 7: ZABURZENIA FUNKCJI NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO
45. Główne objawy kliniczne chorób nerek
e9. Atlas osadu moczu i obrazu biopsji nerki
46. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
47. Nadmiar wapnia i hipokalcemia
48. Kwasica i zasadowica
SEKCJA 8: ZABURZENIA FUNKCJI SEKSUALNYCH I ROZRODCZYCH
49. Zaburzenia funkcji seksualnych
50. Hirsutyzm i wirylizacja
51. Zaburzenia miesiączkowania i dolegliwości bólowe miednicy mniejszej
SEKCJA 9: ZMIANY CHOROBOWE SKÓRY
52. Postępowanie z pacjentem z chorobą dermatologiczną
53. Wyprysk, łuszczyca, zakażenia skóry, trądzik i inne często występujące dermatozy
54. Zmiany skórne w przebiegu chorób narządów wewnętrznych
55. Choroby skóry o podłożu immunologicznym
56. Skórne zmiany polekowe
57. Nadwrażliwość i inne reakcje skóry na światło słoneczne
e10. Atlas zmian skórnych w przebiegu chorób narządów wewnętrznych
SEKCJA 10: ZABURZENIA HEMATOLOGICZNE
58. Niedorwistość
59. Krwawienie i krzepnięcie
60. Powiększenie węzłów chłonnych i śledziony
61. Zaburzenia granulocytów i monocytów
e11. Atlas hematologii i analiza rozmazów krwi obwodowej

Część 3. Genetyka i choroby

62. Zasady genetyki człowieka
63. Zaburzenia chromosomowe
64. Praktyczne zastosowanie genetyki w medycynie klinicznej
65. Terapia genowa w medycynie klinicznej

Część 4. Medycyna regeneracyjna

66. Biologia komórki macierzystej
67. Zastosowania komórek macierzystych w medycynie klinicznej
68. Hematopoetyczne komórki macierzyste
69. Inżynieria tkankowa

Część 5. Odżywianie

70. Zapotrzebowanie żywieniowe organizmu i ocena stanu odżywienia
71. Niedobór i nadmiar witamin i pierwiastków śladowych w diecie
72. Niedożywienie i metody oceny stanu odżywienia
73. Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe
74. Biologia otyłości
75. Ocena i postępowanie w przypadku otyłości
76. Zaburzenia odżywiania

Część 6. Onkologia i hematologia

SEKCJA 1: CHOROBY NOWOTWOROWE
77. Pacjent z chorobą nowotworową
78. Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworów
79. Genetyka nowotworu
80. Biologia komórki nowotworowej i angiogeneza
81. Zasady leczenia nowotworów
82. Zakażenia u chorych na nowotwory
83. Rak skóry
84. Nowotwory głowy i szyi
85. Nowotwory płuc
86. Rak piersi
87. Nowotwory przewodu pokarmowego
88. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych
89. Rak trzustki
90. Rak pęcherza moczowego i nerki
91. Łagodny przerost prostaty i rak prostaty
92. Rak jąder
93. Nowotwory żeńskich narządów płciowych
94. Mięsaki tkanek miękkich i kości
95. Nowotwór o nieznanym pierwotnym umiejscowieniu
96. Zespoły paranowotworowe: endokrynologiczne/hematologiczne
97. Neurologiczne zespoły paranowotworowe
e12. Grasiczak
e13. Późne konsekwencje choroby nowotworowej i leczenia nowotworów
SEKCJA 2: CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
98. Niedokrwistości z niedoboru żelaza i inne niedokrwistości hipoproliferacyjne
99. Defekty hemoglobiny
100. Niedokrwistości megaloblastyczne
101. Niedokrwistości hemolityczne i niedokrwistość wywołana nagłą utratą krwi
102. Niedokrwistość aplastyczna, zespoły mielodysplastyczne i pokrewne zespoły niewydolności szpiku kostnego
103. Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne
104. Ostra i przewlekła białaczka szpikowa
105. Nowotwory układu chłonnego – chłoniaki
106. Gammapatie monoklonalne
107. Biologia i terapia transfuzyjna
108. Przeszczepianie komórek hematopoetycznych

SEKCJA 3: ZABURZENIA HEMOSTAZY

109. Choroby krwinek płytkowych i ściany naczynia (skazy płytkowe i naczyniowe)
110. Skazy krwotoczne osoczowe
111. Zakrzepica żylna
112. Leki przeciwpłytkowe, antykoagulacyjne i fibrynolityczne

ATLAS ZDJĘĆ I RYCIN W KOLORZE

TOM II

Część 7: Choroby zakaźne

SEKCJA 1: PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CHORÓB ZAKAŹNYCH

113. Wstęp do chorób zakaźnych: oddziaływania pomiędzy czynnikiem infekcyjnym a organizmem gospodarza
114. Mechanizmy molekularne w patogenezie chorób infekcyjnych
115. Postępowanie w przypadku pacjenta z ostrą chorobą gorączkową
116. Zasady immunizacji oraz zastosowanie szczepionek
117. Porady dla osób podróżujących za granicę
e1.4. Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych

SEKCJA 2: ZESPOŁY KLINICZNE: ZAKAŻENIA POZASZPITALNE

118. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
119. Infekcje skóry, mięśni i tkanek miękkich
120. Zapalenie kości i szpiku
121. Zakażenia wewnątrzbrzuszne i ropnie
122. Ostra zakaźna choroba biegunkowa i bakteryjne zatrucie pokarmowe
123. Choroba związana z zakażeniem Clostridium diffi cile wraz z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit
124. Zakażenia przenoszone drogą płciową: przegląd i postępowanie kliniczne
e15. Zakażenia wikłające poparzenia i pogryzienia
SEKCJA 3: ZESPOŁY KLINICZNE: INFEKCJE TOWARZYSZĄCE KONTAKTOWI Z OCHRONĄ ZDROWIA
125. Infekcje towarzyszące kontaktowi z ochroną zdrowia
126. Zakażenia u biorców przeszczepów
SEKCJA 4: LECZENIE CHORÓB BAKTERYJNYCH
127. Leczenie i profilaktyka zakażeń bakteryjnych
SEKCJA 5: CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ BAKTERIE GRAM-DODATNIE
128. Zakażenia pneumokokowe
129. Zakażenia gronkowcowe
130. Zakażenia paciorkowcowe oraz wywołane przez enterokoki
131. Błonica oraz inne infekcje wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Corynebacterium i rodzaje pokrewne
132. Zakażenia wywoływane przez Listeria monocytogenes
133. Tężec
134. Zatrucie jadem kiełbasianym
135. Zgorzel gazowa oraz inne schorzenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Clostridium
SEKCJA 6: CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ BAKTERIE GRAM-UJEMNE
136. Zakażenia wywoływane przez meningokoki
137. Zakażenie gonokokowe
138. Infekcje wywoływane przez Moraxella
139. Zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Haemophilus
140. Infekcje wywoływane przez drobnoustroje należące do grupy HACEK oraz inne rodzaje bakterii Gram-ujemnych
141. Infekcje wywoływane przez Legionelle
142. Krztusiec oraz inne infekcje wywoływane przez bakterie z rodzaju Bordetella
143. Choroby wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki jelitowe
144. Zakażenia wywoływane przez Helicobacter pylori
145. Zakażenia wywoływane przez gatunki Pseudomonas i spokrewnione bakterie
146. Salmonelloza
147. Szigelloza – czerwonka bakteryjna
148. Zakażenia wywołane przez Campylobacter i gatunki spokrewnione
149. Cholera i inne choroby wywoływane przez przecinkowce
150. Bruceloza
151. Tularemia
152. Dżuma i inne zakażenia wywoływane przez pałeczki z rodzaju Yersinia
153. Zakażenia wywoływane przez Bartonella, choroba kociego pazura
154. Donowanoza
SEKCJA 7: MIESZANE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE
155. Nokardioza
156. Promienica
157. Zakażenia wywoływane przez mieszane drobnoustroje beztlenowe
SEKCJA 8: MYCOBACTERIAL DISEASES
158. Gruźlica
159. Trąd (Choroba Hansena)
160. Prątki niegruźlicze
161. Leki przeciwprątkowe
SEKCJA 9: ZAKAŻENIA KRĘTKAMI
162. Kiła
163. Krętkowice endemiczne
164. Leptospiroza
165. Dur powrotny
166. Borelioza z Lyme
>SEKCJA 10: CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ RIKETSJE, MIKOPLAZMY I CHLAMYDIE
167. Choroby wywołane przez riketsje
168. Zakażenia powodowane przez mikoplazmy
169. Zakażenia wywołane przez chlamydie
SEKCJA 11:`CHOROBY WIRUSOWE: INFORMACJE OGÓLNE
170. Wirusologia lekarska
171. Chemioterapia przeciwwirusowa (z wyłączeniem leków antyretrowirusowych)
SEKCJA 12: WIRUSY DNA
172. Wirusy opryszczki pospolitej (herpes simplex viruses)
173. Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca
174. Zakażenia wirusem Epsteina-Barr. Mononukleoza zakaźna
175. Zakażenia wirusem cytomegalii i ludzkimi wirusami opryszczki typu 6, 7 i 8
176. Mięczak zakaźny, ospa małpia i inne pokswirusy, z wyjątkiem ospy prawdziwej
177. Parwowirusy
178. Zakażenia ludzkimi wirusami brodawczaka
SEKCJA 13: DNA I RNA WIRUSY UKŁADU ODDECHOWEGO
179. Pospolite wirusowe zakażenia układu oddechowego i zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS)
180. Grypa
SEKCJA 14: ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI I INNE LUDZKIE RETROWIRUSY
181. Ludzkie retrowirusy
182. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności – AIDS i choroby pokrewne
SEKCJA 15: ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ RNA WIRUSY
183. Wirusowe zapalenia żołądka i jelit (biegunki wirusowe)
184. Enterowirusy i reowirusy
185. Odra (morbilli)
186. Różyczka (niemiecka odra, choroba trzecia)
187. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic, nagminne zapalenie ślinianek; Parotitis epidemica)
188. Wścieklizna i inne zakażenia rabdowirusowe
189. Zakażenia wywołane przez wirusy przenoszone przez stawonogi i gryzonie
190. Wirusy Ebola i Marburg (wirus ebolski i marburski)
SEKCJA 16: ZAKAŻENIA GRZYBAMI I ALGAMI XI
191. Rozpoznawanie i leczenie grzybic
192. Histoplazmoza
193. Kokcydioidomikoza
194. Blastomikoza
195. Kryptokokoza
196. Zakażenie drożdżakowe (kandydoza)
197. Aspergiloza (grzybica kropidlakowa)
198. Mukormikoza
199. Rozmaite grzybice i zakażenia glonami
200. Pneumocystoza (zakażenie Pneumocystis jirovecii)
SEKCJA 17: ZARAŻENIA PASOŻYTNICZE –INFORMACJE PODSTAWOWE
e16. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń pasożytniczych
201. Środki stosowane w leczeniu zarażeń pasożytniczych
e17. Farmakologia środków stosowanych w leczeniu zakażeń pasożytniczych
SEKCJA 18: ZARAŻENIA PIERWOTNIAKAMI
202. Pełzakowica (ameboza) i zarażenia innymi wolno żyjącymi pełzakami
203. Zimnica (malaria)
204. Babezjoza
e18. Atlas rozmazów krwi obwodowej w przebiegu zimnicy i babeszjozy
205. Leiszmanioza
206. Trypanosomatozy
207. Toksoplazmoza
208. Zarażenia pierwotniakami jelitowymi i rzęsistkowicą (trichomoniazą)
SEKCJA 19: ZARAŻENIA NICIENIAMI
209. Włośnica i inne robaczyce tkankowe
210. Inwazje nicieniami przewodu pokarmowego
211. Filarioza i inne spokrewnione zarażenia
212. Schistosomoza i zarażenia innymi przywrami
213. Inwazje tasiemców

Część 8: Bioterroryzm a medycyna kliniczna

214. Bioterroryzm mikrobiologiczny
215. Terroryzm chemiczny
216. Bioterroryzm radiacyjny

Część 9: Choroby układu sercowo-naczyniowego

SEKCJA 1: WPROWADZENIE DO CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
217. Podstawowe zagadnienia z zakresu biologii układu sercowo-naczyniowego
218. Epidemiologia chorób układu sercowo-naczyniowego
219. Podejście do pacjenta z prawdopodobną chorobą serca
SEKCJA 2: DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
220. Badanie przedmiotowe układu sercowo-naczyniowego
e19. Atlas elektrokardiografii
221. Elektrokardiografia
222. Nieinwazyjne metody obrazowania serca – echokardiografia, kardiologia nuklearna, MRI, TK
e20. Atlas nieinwazyjnych metod obrazowania serca
223. Diagnostyczne cewnikowanie serca i angiografia
SEKCJA 3: ZABURZENIA RYTMU
224. Podstawy elektrofizjologii
225. Bradyarytmie
226. Tachyarytmie
e21. Atlas zaburzeń rytmu serca
SEKCJA 4: CHOROBY SERCA
227. Niewydolność serca i serce płucne
228. Transplantacja serca i długoterminowe wspomaganie serca
229. Wrodzone wady serca u dorosłych
230. Choroby zastawkowe serca
231. Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego
232. Choroby osierdzia
233. Nowotwory serca i uszkodzenie serca w wyniku urazu
234. Sercowo-krążeniowa manifestacja chorób układowych
SEKCJA 5: CHOROBY NACZYNIOWE
235. Miażdżyca
e22. Atlas miażdżycy
236. Zespół metaboliczny
237. Choroba niedokrwienna serca
238. Niestabilna dławica piersiowa oraz zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
239. Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
240. Przezskórna interwencja wieńcowa
e23. Atlas przezskórnej rewaskularyzacji
241. Choroba nadciśnieniowa
242. Choroby aorty
243. Choroby naczyniowe kończyn
244. Nadciśnienie płucne

Część 10: Choroby układu oddechowego

SEKCJA 1: ROZPOZNANIE ZABURZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO
245. Postępowanie z pacjentem z chorobą układu oddechowego
246. Zaburzenia czynności oddychania
247. Badania diagnostyczne w chorobach płuc
e24. Atlas zmian radiololgicznych w chorobach płuc
SEKCJA 2: CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
248. Astma
249. Śródmiąższowe zapalenie płuc z nadwrażliwości i nacieki płucne z eozynofi lią
250. Choroby płuc wywołane działaniem czynników środowiskowych
251. Zapalenie płuc
252. Rozstrzenie oskrzeli i ropień płuca
253. Mukowiscydoza
254. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
255. Choroby śródmiąższowe płuc
256. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna
257. Choroby opłucnej i śródpiersia
258. Zaburzenia wentylacji
259. Bezdech śródsenny
260. Przeszczepianie płuc

Część 11: Medycyna stanów krytycznych

SEKCJA 1: PIELĘGNACJA DRÓG ODDECHOWYCH W STANACH KRYTYCZNYCH
261. Zasady medycyny stanów krytycznych
262. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)
263. Mechaniczne wspomaganie oddychania
SEKCJA 2: WSTRZĄS I NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
264. Postępowanie z chorym we wstrząsie
265. Posocznica i wstrząs septyczny
266. Wstrząs kardiogenny i obrzęk płuc
267. Zapaść sercowo-naczyniowa, nagłe zatrzymanie krążenia i nagły zgon sercowy
SEKCJA 3: INTENSYWNA OPIEKA NEUROLOGICZNA
268. Śpiączka
269. Neurologiczne stany krytyczne, w tym w encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna i krwotok podpajęczynówkowy
SEKCJA 4: STANY NAGŁE W ONKOLOGII
270. Stany nagłe w onkologii

>Część 12: Choroby nerek i układu moczowego

271. Komórkowa i molekularna biologia nerki
272. Mechanizmy adaptacyjne w chorobach nerek
273. Ostra niewydolność nerek
274. Przewlekła niewydolność nerek
275. Dializoterapia w leczeniu niewydolności nerek
276. Przeszczepianie w leczeniu niewydolności nerek
277. Choroby kłębuszków nerkowych
278. Wielotorbielowatość nerek i inne dziedziczne tubulopatie
279. Cewkowo-śródmiąż szo we choroby nerek
280. Uszkodzenia naczyń krwionośnych nerki
281. Kamica nerkowa
282. Zakażenie układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie gruczołu krokowego
283. Niedrożność (obstrukcja) dróg moczowych

TOM III

CZĘŚĆ 13. Zaburzenia układu żołądkowo-jelitowego

SEKCJA 1. ZABURZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO
284. Postępowanie z pacjentem z chorobą przewodu pokarmowego
285. Endoskopia przewodu pokarmowego
e25. Nagranie wideo pt. „Atlas endoskopii przewodu pokarmowego”
286. Choroby przełyku
287. Wrzód trawienny i pokrewne choroby
288. Zaburzenia wchłaniania
289. Choroba zapalna kiszki
290. Zespół jelita nadwrażliwego
291. Choroba uchyłkowa i często występujące choroby okrężnicze i odbytnicze
292. Niewydolność naczyń krezkowych
293. Ostra niedrożność jelit
294. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i zapalenie otrzewnej
SEKCJA 2. CHOROBY WĄTROBY i DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
295. Postępowanie z pacjentem z chorobą wątroby
296. Ocena funkcji wątroby
297. Hiperbilirubinemie
298. Ostre wirusowe zapalenie wątroby
299. Toksyczne i polekowe zapalenie wątroby
300. Przewlekłe zapalenie wątroby
301. Alkoholowa choroba wątroby
302. Marskość i jej powikłania
e26. Atlas biopsji wątroby
303. Choroby genetyczne, metaboliczne i infiltracyjne atakujące wątrobę
304. Przeszczepianie wątroby
305. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
SEKCJA 3. ZABURZENIA PRACY TRZUSTKI
306. Postępowanie z pacjentem z chorobą trzustki
307. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

CZĘŚĆ 14. Zaburzenia układu odpornościowego, tkanki łącznej i stawów

SEKCJA 1. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY W CHOROBIE i ZDROWIU
308. Wprowadzenia do układu odpornościowego
309. Białka głównego układu zgodności tkankowej
310. Choroby wywołane pierwotnymi niedoborami immunologicznymi.
e27. Pierwotne niedobory odpornościowe związane z innymi chorobami lub wtórne wobec innych chorób.
SEKCJA 2. ZABURZENIA ZWIĄZANE Z USZKODZENIAMI O PODŁOŻU IMMUNOLOGICZNYM
311. Alergia, anafilaksja i mastocytoza układowa
312. Autoimmunizacja i choroby autoimmunizacyjne
313. Toczeń rumieniowaty układowy
314. Reumatoidalne zapalenie stawów
315. Ostra gorączka reumatoidalna
316. Twardzina układowa (skleroderma) i pokrewne zaburzenia
317. Zespół Sjögrena
318. Spondyloartropatie
319. Zespół zapalenia naczyń
e28. Atlas klinicznego obrazowania chorób naczyniowych
320. Zespół Behçeta
321. Nawrotowe zapalenie wielochrząstkowe
322. Sarkoidoza
323. Rodzinna gorączka śródziemnomorska i inne dziedziczne nawrotowe gorączki
324. Skrobiawica
SEKCJA 3. ZABURZENIA PRACY STAWÓW i PRZYLEGŁEJ TKANKI
325. Postępowanie w chorobach stawów i układu kostno-mięśniowego
326. Zapalenia kości i stawów
327. Dna i inne kryształowe zapalenia
328. Artretyzm zakaźny
329. Bóle włókien mięśniowych
330. Zapalenie stawów (artretyzm) związane z chorobą ogólnoustrojową i inne zapalenia stawów
331. Okołostawowe choroby kończyn

CZĘŚĆ 15. Endokrynologia i metabolizm

SEKCJA 1. ENDOKRYNOLOGIA
332.  Zasady edokrynologii
333. Choroby przedniego płata przysadki i podwzgórza
334. Zaburzenia części nerwowej przysadki
335. Choroby tarczycy
336. Choroby kory nadnerczy
337. Guz chromochłonny
338. Cukrzyca
339. Hipoglikemia
340. Zaburzenia dotyczące jąder i męskiego układu rozrodczego
341. Zaburzenia dotyczące jajnika i dróg rodnych kobiet
342. Menopauza i pomenopauzalna terapia hormonalna
343. Zaburzenia w rozwoju płciowym
344. Wewnątrzwydzielnicze guzy przewodu żołądkowo-jelitowego i trzustki
345. Zaburzenia obejmujące zespoły gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej
SEKCJA 2. ZABURZENIA DOTYCZĄCE KOŚCI I METABOLIZMU SKŁADNIKÓW MINERALNYCH
346. Kości i przemiana mineralna w zdrowiu i chorobie
347. Choroby przytarczyc i inne zaburzenia przebiegające z hiper- i hipokalcemią
348. Osteoporoza
349. Choroba Pageta kości i inne dysplazje kości
SEKCJA 3. ZABURZENIA METABOLIZMU POŚREDNIEGO
350. Zaburzenia metabolizmu lipoprotein
351. Hemochromatoza
352. Porfirie
353. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn
354. Choroba Wilsona
355. Lizosomalne choroby spichrzeniowe
356. Choroby spichrzeniowe glikogenu i inne dziedziczne zaburzenia przemiany węglowodanów
357. Dziedziczne zaburzenia tkanki łącznej
358. Dziedziczne zaburzenia metabolizmu aminokwasów u dorosłych
359. Wrodzone zaburzenia transportu błonowego
e29. Atlas klinicznych objawów chorób metabolicznych

CZĘŚĆ 16. Zaburzenia neurologiczne

SEKCJA 1. DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH
360. Mechanizmy zaburzeń neurologicznych
361. Postępowanie z pacjentem z chorobą neurologiczną
362. Neuroobrazowanie w zaburzeniach neurologicznych
e30. Atlas neuroobrazowania
e31. Badania elektrodiagnostyczne zaburzeń układu nerwowego: elektroencefalografia (EEG) i elektromiografia (EMG)
e32. Technika nakłucia lędźwiowego
SEKCJA 2. CHOROBY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

363. Napady padaczkowe i padaczka
364. Choroby naczyniowe mózgu
365. Demencja
366. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia układu pozapiramidowego
367. Zaburzenia ataktyczne
368. Zaburzenia bezładowe
369. Stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego
370. Zaburzenia układu autonomicznego
371. Neuralgia nerwu trójdzielnego, paraliż dzwonu i inne zaburzenia nerwu czaszkowego
372. Choroby rdzenia kręgowego
373. Wstrząs mózgu i inne urazy głowy
374. Podstawowe i przerzutowe guzy układu nerwowego
375. Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne
376. Zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak
377. Przewlekłe nawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
378. Choroby wywołane przez priony
SEKCJA 3. ZABURZENIA NERWÓW i MIĘŚNI

379. Neuropatia peryferyjna
380. Zespół Guillaina-Barr i inne neuropatie o podłożu odpornościowym
381. Miastenia i inne choroby złącza nerwowo-mięśniowego
382. Postępowanie z przypadku dystrofii mięśniowej i innych chorób mięśni
383. Zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe oraz wtrętowe zapalenie mięśni
e33. Szczególne problemy w trakcie neurologicznej konsultacji u pacjenta hospitalizowanego
SEKCJA 4. ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA
384. Zespół przewlekłego zmęczenia
SEKCJA 5. ZABURZENIA PSYCHICZNE
385. Biologia zaburzeń psychicznych
386. Zaburzenia psychiczne
SEKCJA 6. ALKOHOLIZM i UZALEŻNIENIA OD LEKÓW i NARKOTYKÓW
387. Alkohol i alkoholizm
388. Opioidy – nadużywnie i uzależnienie
389. Kokaina i inne często nadużywane narkotyki
390. Nałóg nikotynowy

CZĘŚĆ 17. Zatrucia, przedawkowanie i ukąszenia

e34. Zatrucie metalami ciężkimi
e35. Zatrucia oraz przedawkowania leków
391. Zaburzenia wywołane ukąszeniem przez gady i morskie zwierzęta
e36. Infekcje pasożytami zewnętrznymi oraz ukąszenia przez stawonogi i użądlenia

STRESZCZENIA ROZDZIAŁÓW e1 do e36

DODATEK

Walory laboratoryjne o znaczeniu klinicznym
Aleksander Kratz, Michael A. Pesce, Daniel J. Fink

INDEKS

Interna Harrisona, Rozdział XV
pdf
255,79 KB
Interna Harrisona, Rozdział XXXIII
pdf
120,71 KB
Interna Harrisona, Rozdział LIX
pdf
145,99 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.