• ISBN: 83-89309-57-2
 • Format: B5
 • Objętość: 296 stron
 • Oprawa: Twarda

Redakcja naukowa: Anna Jabłecka i Tadeusz F. Krzemiński

Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii

Książka ta zawiera niezbędne dla lekarzy stomatologów oraz studentów stomatologii informacje, obejmujące współczesny stan wiedzy z zakresu wybranych zagadnień w tej dziedzinie.


Najniższa cena z 30 dni: 71,40 zł.


 • ISBN: 83-89309-57-2
 • Format: B5
 • Objętość: 296 stron
 • Oprawa: Twarda
71,40

42,85 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii” zawiera niezbędne dla lekarzy stomatologów oraz studentów stomatologii informacje, obejmujące współczesny stan wiedzy z zakresu wybranych zagadnień w tej dziedzinie.

W dobie narastającej liczby reakcji alergicznych na leki oraz ogromu nowych preparatów wprowadzanych na rynek, lekarz stomatolog powinien znać minimum zagadnień dotyczących mechanizmów działania leków, ich działań niepożądanych, a także istotnych interakcji lekowych, aby stosować racjonalną farmakoterapię. Dopiero połączenie tej wiedzy z praktyką kliniczną pozwoli wybrać optymalną farmakoterapię w każdym indywidualnym przypadku. Pomocą w uzyskaniu takiej wiedzy jest ta publikacja obejmująca m.in.:

 • podstawowe zagadnienia farmakologii klinicznej,
 • źródła wiedzy o leku,
 • zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji oraz w wieku rozwojowym i podeszłym,
 • leczenie bólu w stomatologii,
 • zespół pieczenia jamy ustnej,
 • środki narkotyczne i inne substancje psychoaktywne w praktyce lekarza dentysty,
 • aspekt psychologiczny lęku w praktyce stomatologicznej,
 • objawy alergii w jamie ustnej po preparatach stosowanych w stomatologii,
 • opieka stomatologiczna nad pacjentem leczonym onkologicznie oraz osobami niepełnosprawnymi,
 • interakcje leków i ich znaczenie kliniczne.
Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych
Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych
Wstęp

Wykaz skrótów i objaśnienia

I. Podstawowe zagadnienia farmakologii klinicznej

 1. Cele i zadania farmakologii klinicznej
 2. Podstawy farmakokinetyki klinicznej
 3. Metody monitorowania farmakoterapii (terapia monitorowania, niepożądane działania leków – w tym objawy w obrębie jamy ustnej)
 4. Badania kliniczne leków. Metody interpretacji wyników badań naukowych – EBM
 5. Farmakoekonomiczne aspekty terapii
 6. Podstawy farmakogenetyki
 7. Przykładowe interakcje leków

II. Źródła wiedzy o leku. Lekarz dentysta a przemysł farmaceutyczny

III. Zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji. Odrębności farmakoterapii wieku rozwojowego i w wieku podeszłym

 1. Okres ciąży
 2. Okres laktacji
 3. Odrębności farmakoterapii wieku rowojowego
 4. Odrębności farmakoterapii w wieku podeszłym
 5. Ogólne zasady stosowania leków w różnych grupach wiekowych oraz u kobiet w ciąży i w okresie laktacji

IV. Leczenie bólu w stomatologii

V. Wybrane zespoły bólu przewlekłego w praktyce stomatologicznej

VI. Zespół pieczenia jamy ustnej 

VII. Środki narkotyczne i inne substancje psychoaktywne w praktyce lekarza dentysty

VIII. Aspekt psychologiczny lęku w praktyce stomatologicznej

IX. Lęk w praktyce stomatologicznej – farmakoterapia

X. Alergie polekowe oraz ich farmakoterapia

XI. Objawy alergii w jamie ustnej po preparatach stosowanych w stomatologii

XII. Polekowe objawy niepożądane w obrębie jamy ustnej

XIII. Opinia stomatologiczna nad pacjentem leczonym onkologicznie

XIV. Odrębności i problemy opieki stomatologicznej osób niepełnosprawnych

 1. Wprowadzenie
 2. Profilaktyka stomatologiczna i leczenie osób niepełnosprawnych
 3. Podsumowanie

XV. Interakcje leków i ich znaczenie kliniczne

XVI. Interakcje leków w praktyce stomatologicznej

 1. Wprowadzenie
 2. Specyfika farmakoterapii w praktyce stomatologicznej
 3. Czynniki ryzyka w interakcjach leków
 4. Interakcje leków kurczących naczynia krwionośne
 5. Interakcje leków znieczulających miejscowo i uspokajających
 6. Interakcje leków przeciwbólowych
 7. Interakcje antybiotyków, chemioterapeutyków oraz leków przeciwgrzybicznych
 8. Interakcje leków z preparatami ziołowymi
 9. Leki będące substratami, inhibitorami oraz induktorami izoenzymów cytochromu P450
Skorowidz
Rozdział X Podstawy farmakologii w stomatologii
pdf
81,03 KB
Rozdział XVI Podstawy farmakologii w stomatologii
pdf
68,94 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

42,85
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej