• ISBN: Komplet: 978-83-7563-118-0
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 672 strony. Tom II: 720 stron.
  • Oprawa: Twarda

Farmakologia ogólna i kliniczna. Tom I-II

Najbardziej aktualny, kompletny, nowoczesny i ceniony na świecie podręcznik z zakresu farmakologii. Jest to pierwsze polskie tłumaczenie tego światowego bestsellera, na podstawie 12 wydania oryginalnego.

  • ISBN: Komplet: 978-83-7563-118-0
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 672 strony. Tom II: 720 stron.
  • Oprawa: Twarda
196,00

Brak w magazynie.

166.6 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

„Farmakologia ogólna i kliniczna” Tom I-II to najbardziej aktualny, kompletny, nowoczesny i ceniony na świecie podręcznik z zakresu farmakologii.

Jest to pierwsze polskie tłumaczenie tego światowego bestsellera (na podstawie 12 wydania oryginalnego). Ze względu na bardzo rozległy zakres wiedzy podręcznik został podzielony na dwa tomy. Pierwszy z nich, jak na dobry podręcznik przystało, rozpoczyna wprowadzenie do zagadnienia – podstawy farmakologii klinicznej. W kolejnych rozdziałach omówiono mechanizmy działania leków na autonomiczny i ośrodkowy układ nerwowy, leki wpływające na układ sercowo-naczyniowy oraz na funkcje nerek. W tomie drugim zaprezentowano i omówiono działanie leków endokrynologicznych, chemioterapeutyki (ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii nowotworów), leki wpływające na krew i procesy zapalne oraz podstawy toksykologii.

Ukazanie się na rynku księgarskim polskiego tłumaczenia podręcznika Bertrama G. Katzunga „Farmakologia ogólna i kliniczna” będzie z pewnością wydarzeniem wielkiej wagi nie tylko ze względu na osobę Autora, ale przede wszystkim na uniwersalność podręcznika łączącego wiedzę teoretyczną z praktyką kliniczną.
Prof. dr hab. n. med. Marian Wielosz

Istotnym wyróżnikiem tej publikacji wśród innych o podobnej tematyce, są opisy przypadków zamieszczone na początku każdego rozdziału, natomiast na jego końcu znajdują się pytania do nich. W większości rozdziałów zamieszczone są tabele podsumowujące prezentowane leki i efekty ich stosowania. Ponad 300 ilustracji prezentujących sposoby działania leków pozwalają lepiej zrozumieć ważne kwestie.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych    


Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Tom I

CZĘŚĆ I. Podstawy farmakologii

1. Wprowadzenie 
2. Receptory dla leków i farmakodynamika 
3. Farmakokinetyka i farmakodynamika: racjonalne dawkowanie i czas działania leku 
4. Biotransformacja leków 
5. Wytwarzanie leków i regulacje prawne dotyczące leków

CZĘŚĆ II. Leki wpływające na autonomiczny układ nerwowy 

6. Wprowadzenie do farmakologii autonomicznego układu nerwowego 
7. Leki pobudzające receptory cholinergiczne oraz hamujące aktywność cholinoesterazy 
8. Leki blokujące receptory cholinergiczne 
9. Agoniści receptorów adrenergicznych oraz leki sympatyko mimetyczne 
10. Leki blokujące receptory adrenergiczne

CZĘŚĆ III. Leki stosowane w chorobach układu krążenia i nerek 

11. Leki przeciwnadciśnieniowe 
12. Leki naczyniorozkurczające oraz leczenie choroby wieńcowej 
13. Leki stosowane w niewydolności serca 
14. Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca 
15. Leki moczopędne

CZĘŚĆ IV. Leki o istotnym działaniu na mięśnie gładkie 

16. Histamina, serotonina i alkaloidy sporyszu 
17. Peptydy wazoaktywne 
18. Eikozanoidy: prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny oraz związki pokrewne 
19. Tlenek azotu 
20. Leki stosowane w astmie

CZĘŚĆ V. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy 

21. Wprowadzenie do farmakologii leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) 
22. Leki uspokajająco-nasenne 
23. Alkohole 
24. Leki przeciwdrgawkowe 
25. Środki znieczulenia ogólnego 
26. Środki znieczulające miejscowo 
27. Środki zwiotczające mięśnie szkieletowe 
28. Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych 
29. Leki przeciwpsychotyczne i lit 
30. Leki przeciwdepresyjne 
31. Opioidowe leki przeciwbólowe i ich antagoniści 
32. Substancje uzależniające
 

Tom II

CZĘŚĆ VI. Leki stosowane w leczeniu chorób krwi, zapaleń i dny moczanowej 

33. Leki stosowane w niedokrwistości / krwiotwórcze czynniki wzrostu 
34. Leki stosowane w zaburzeniach krzepnięcia 
35. Leki stosowane w dyslipidemiach 
36. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki modyfikujące przebieg choroby reumatycznej, nieopioidowe leki przeciwbólowe oraz leki stosowane w dnie moczanowej

CZĘŚĆ VII. Hormony i leki układu hormonalnego 

37. Hormony podwzgórza i przysadki 
38. Tarczyca i leki przeciwtarczycowe 
39. Adrenokortykosteroidy i antagoniści adreno kortykosteroidów 
40. Hormony płciowe i inhibitory 
41. Hormony trzustki i leki przeciwcukrzycowe 
42. Leki wpływające na mineralną homeostazę układu kostnego

CZĘŚĆ VIII. Chemioterapeutyki 

43. Beta-laktamy i inne antybiotyki wpływające na ścianę i błonę komórkową 
44. Tetracykliny, makrolidy, klindamycyna, chloramfenikol, streptograminy i oksazolidynony 
45. Aminoglikozydy i spektinomycyna 
46. Sulfonamidy, trimetoprim i chinolony 
47. Leki przeciwgruźlicze 
48. Leki przeciwgrzybicze 
49. Leki przeciwwirusowe 
50. Różnorodne środki przeciwbakteryjne, dezynfekujące, antyseptyczne i sterylizujące 
51. Kliniczne zastosowanie leków przeciw drobnoustrojowych 
52. Leki przeciwpierwotniakowe 
53. Farmakologia kliniczna leków stosowanych przeciw robaczycom 
54. Chemioterapia nowotworów 
55. Immunofarmakologia

CZĘŚĆ IX. Toksykologia 

56. Wprowadzenie do toksykologii zawodowej i środowiskowej 
57. Zatrucia metalami ciężkimi i związki chelatujące 
58. Zasady postępowania w zatruciach

CZĘŚĆ X. Zagadnienia wybrane 

59. Szczególne aspekty farmakologii prenatalnej i pediatrycznej 
60. Szczególne aspekty farmakologii geriatrycznej 
61. Farmakologia dermatologiczna 
62. Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego 
63. Potencjalne działanie lecznicze i toksyczne środków dostępnych bez recepty (OTC) 
64. Suplementy diety i leki ziołowe 
65. Recepty i prawidłowe wypisywanie recept 
66. Najważniejsze interakcje leków oraz ich mechanizmy

Dodatek: szczepionki, immunoglobuliny i inne złożone produkty biologiczne

Indeks
Tom I. Rozdział XI. Farmakologia
pdf
462,30 KB
Tom II. rozdział 56.Farmakologia
pdf
954,13 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

166,60
Zobacz prenumeraty