• ISBN: 978-83-60608-02-9
  • Format: B5
  • Objętość: 400 stron
  • Oprawa: Twarda

Heinz Lullmann, Klaus Mohr, Lutz Hein // Redakcja naukowa wydania polskiego: Tadeusz F. Krzemiński

Ilustrowane kompendium farmakologii Lullmanna

Kompendium, które przedstawia farmakologię zarówno za pomocą słów, jak i obrazów. Zawarto tu wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, chemii i biochemii wielu jednostek chorobowych.


Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 102,9 zł
  • ISBN: 978-83-60608-02-9
  • Format: B5
  • Objętość: 400 stron
  • Oprawa: Twarda
102,90

51,5 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

„Ilustrowane kompendium farmakologii Lullmanna” to pozycja, która przedstawia farmakologię zarówno za pomocą słów, jak i obrazów.

Zawarto tu wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, chemii i biochemii wielu jednostek chorobowych. Autorzy w sposób zwarty przedstawili zagadnienia z dziedziny farmakologii oraz farmakologii klinicznej, tworząc swoiste repetytorium z tych dziedzin, w tym w unikalny sposób powiązali patofizjologię z farmakologią. Ponadto zwrócili szczególną uwagę na wzrost zapadalności na niektóre choroby w skali światowej, a także na zjawiska leko- i narkomanii.

W celu zwiększenia przydatności książki dla polskiego Czytelnika zespół tłumaczy zmodyfikował skorowidz preparatów, uwzględniając w nim przede wszystkim leki występujące na rynku krajowym.

Jest to, jak dotychczas, jedyna tego rodzaju publikacja w Polsce. O jej unikalności stanowi nie tylko kompendialny charakter, ale też przejrzyste ryciny obrazujące wszystkie omawiane procesy.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych     Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych
W skrócie
Przedmowa do piątego wydania niemieckiego
Przedmowa do pierwszego wydania niemieckiego
Przedmowa do wydania polskiego
Wykaz najczęściej stosowanych skrótów

Farmakologia ogólna

Historia farmakologii 
Leki i substancje czynne 
Cele izolowania aktywnych składników 
Rośliny domowe jako źródło substancji leczniczych 
Powstawanie leku 
Substancje analogowe i różnorodność nazw 
Postacie leku do podawania doustnego
Podawanie leków drogą wziewną 
Leki dermatologiczne 
Od podania do dystrybucji leku w organizmie 
Potencjalne miejsca działania leków 
Bariery zewnętrzne organizmu 
Bariery krew-tkanki 
Przenikanie przez błony 
Możliwości rozmieszczenia leku 
Wiązanie leków z białkami osocza 
Wątroba jako narząd eliminujący 
Biotransformacja leków 
Metabolizm leków przez enzymy cytochromu P450 
Krążenie jelitowo-wątrobowe (A) 
Reakcje sprzęgania (B) 
Nerka jako narząd wydalający
Eliminacja przedukładowa 
Stężenie leku w organizmie w zależności od czasu – funkcja eksponencjalna 
Przebieg zmian stężenia leku w osoczu jako funkcja czasu 
Zależność stężenia leku w osoczu od czasu przy jego regularnym podawaniu (A) 
Zależność stężenia leku w osoczu od czasu przy jego nieregularnym przyjmowaniu (B) 
Kumulacja: dawka, odstęp między podaniami i oscylacje stężeń w osoczu (A)
Zmiana charakterystyki eliminacji podczas stosowania leku (B) 
Zależność dawka-efekt 
Zależność stężenie-efekt (A) 
Krzywa stężenie-efekt (B) 
Krzywe stężenie-wiązanie 
Rodzaje sił wiążących lek z receptorem 
Agoniści – antagoniści 
Model molekularnego mechanizmu działania agonisty/antagonisty (A) 
Inne formy antagonizmu 
Wybiórczość enancjomerów w działaniu leku 
Rodzaje receptorów 
Mechanizm działania receptorów sprzężonych z białkiem G 
Zmiany stężnia leku w osoczu w zależności od czasu a wpływ na jego działanie 
Działania niepożądane leków, działania uboczne 
Uczulenie na leki 
Reakcje skórne 
Toksyczność leków w okresie ciąży i karmienia piersią 
Farmakogenetyka 
Placebo 

Farmakologia szczegółowa 

Układ nerwowy współczulny 
Budowa współczulnego układu nerwowego 
Synapsa adrenergiczna
Podtypy receptorów adrenergicznych i działanie amin katecholowych 
Działanie na mięśnie gładkie 
Działanie na serce 
Wpływ katecholamin na metabolizm (C) 
Zależność między budową a działaniem leków sympatykomimetycznych 
Substancje o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym 
Leki α-sympatykomimetyczne i α-sympatykolityczne 
Leki β-adrenolityczne (β-blokery) 
Zróżnicowanie leków β-adrenolitycznych 
Leki sympatykolityczne 
Układ nerwowy przywspółczulny 
Synapsa cholinergiczna
Leki parasympatykomimetyczne 
Leki parasympatykolityczne 
Działania nikotyny 
Lokalizacja receptorów nikotynowych
Wpływ nikotyny na czynności organizmu 
Leczenie uzależnienia od nikotyny 
Następstwa palenia tytoniu 
Dopamina 
Histamina i możliwości farmakologicznego wpływu na jej działanie 
Serotonina 
Leki rozszerzające naczynia – przegląd 
Azotany organiczne 
Antagoniści kanału wapniowego 
Inhibitory ACE
Leki stosowane w celu zmiany napięcia mięśni gładkich narządów 
Leki wpływające na czynność serca 
Glikozydy nasercowe 
Leki przeciwarytmiczne 
Działanie elektrofizjologiczne leków przeciwarytmicznych o typie blokujących kanały Na+
Leki stosowane w leczeniu niedokrwistości 
Związki żelaza 
Zapobieganie i leczenie zakrzepicy 
Antagoniści witaminy K oraz witamina K (A) 
Możliwości interakcji (B) 
Heparyna (A) 
Hirudyna i jej pochodne (B) 
Leki fibrynolityczne (A) 
Powstawanie skrzepu w naczyniach (A) 
Powstawanie, aktywacja i agregacja płytek krwi (B) 
Hamowanie agregacji płytek krwi (A) 
Przedukładowe działanie kwasu acetylosalicylowego (B) 
Preparaty krwiozastępcze 
Leki stosowane w leczeniu hiperlipidemii 
Leki moczopędne – przegląd 
Wchłanianie zwrotne NaCl w nerce (A) 
Leki moczopędne posiadające grupę sulfonamidową 
Leki moczopędne oszczędzające potas (A) 
Hormon antydiuretyczny (ADH) i jego pochodne (B) 
Leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy 
Środki przeczyszczające 
Leki stosowane w leczeniu biegunek 
Substancje wpływające na układ motoryczny 
Środki zwiotczające mięśnie 
Niedepolaryzujące środki zwiotczające
Depolaryzujące środki zwiotczające 
Leki stosowane w chorobie Parkinsona 
Leki przeciwpadaczkowe 
Powstawanie bólu i drogi jego przewodzenia 
Eikozanoidy 
Leki przeciwbólowe o działaniu przeciwgorączkowym
Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
Środki znieczulające miejscowo 
Leki przeciwbólowe o typie morfiny, opioidy 
Znieczulenie ogólne i stosowane leki 
Wziewne środki znieczulające ogólnie 
Dożylne środki znieczulające ogólnie 
Leki nasenne 
Pochodne benzodwuazepiny 
Farmakokinetyka pochodnych benzodwuazepiny 
Farmakoterapia schizofrenii 
Środki psychostymulujące, psychozomimetyczne, odurzające (psychodeliki, halucynogeny)
Hormony podwzgórza i przysadki 
Leczenie hormonami tarczycy 
Nadczynność tarczycy i leki tyreostatyczne (przeciwtarczycowe) 
Terapia glikokortykosteroidami 
Androgeny, anaboliki, antyandrogeny 
Dojrzewanie komórki jajowej i owulacja. Wytwarzanie estrogenów i gestagenów 
Doustne środki antykoncepcyjne 
Zasady działania antyestrogenów i antygestagenów 
Inhibitory aromatazy 
Preparaty insuliny 
Leczenie cukrzycy insulinozależnej 
Cukrzyca typu 2 
Doustne leki przeciwcukrzycowe 
Leki stosowane w utrzymaniu homeostazy wapnia 
Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych
Leki hamujące syntezę ściany komórkowej 
Leki hamujące syntezę kwasu tetrahydrofoliowego 
Leki hamujące funkcję DNA 
Inhibitory syntezy białek 
Leki stosowane w leczeniu zakażeń wywołanychprątkami kwasoopornymi/mykobakteriami
Leki stosowane w zakażeniach grzybiczych 
Leki przeciwwirusowe
Leki stosowane w AIDS 
Leki stosowane w zakażeniach paso­żytami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
Leki przeciwmalaryczne 
Inne choroby tropikalne 
Chemioterapia nowotworów złośli­wych 
Zasady chemioterapii celowanej (A) 
Mechanizmy oporności na cytostatyki (B) 
Hamowanie reakcji immunologicznych
Inhibitory kalcyneuryny, sirolimus (A) 
Środki stosowane w zatruciach, antidota/odtrutki 

Terapia wybranych jednostek chorobowych 

Nadciśnienie tętnicze 
Dławica piersiowa (angina pectoris
Leki stosowane w chorobie niedo­krwiennej serca 
Ostry zespół wieńcowy – zawał serca 
Przewlekła niewydolność serca 
Rodzaje hipotonii i jej farmakologiczne leczenie 
Dna moczanowa i jej leczenie 
Otyłość – jej następstwa i próby leczenia 
Osteoporoza 
Reumatoidalne zapalenie stawów i jego leczenie 
Migrena i jej leczenie 
Środki stosowane w przeziębieniu 
Atopia i leczenie przeciwalergiczne 
Astma oskrzelowa 
Wymioty i leki przeciwwymiotne 
Alkoholizm 
Miejscowa terapia jaskry 

Piśmiennictwo 

Piśmiennictwo uzupełniające 

Spisy leków podstawowych i nazw handlowych preparatów 

Spis nazw leków podstawowych i ich preparatów – uwzględniono leki i preparaty dostępne w Polsce 
Spis nazw handlowych preparatów i leków podstawowych – uwzględniono preparaty i leki dostępne w Polsce

Skorowidz rzeczowy

Rozdział III. lustrowane kompendium farmakologii
pdf
108,98 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

51,50
Zobacz prenumeraty