O Wydawnictwie

Aktualnie w ofercie Wydawnictwa znajduje się ponad 160 książek oraz 5 czasopism. Wydawnictwo Czelej organizuje także konferencje naukowe dla środowiska medycznego oraz akredytowane przez Towarzystwa Naukowe i Naczelną Radę Lekarską programy edukacyjne (zgodne z obowiązkiem ustawicznego kształcenia się lekarzy i lekarzy dentystów).

O Wydawnictwie

Wydajemy książki od ponad 30 lat

Wydawnictwo Czelej zostało założone w 1992 r. Jest liderem wśród wydawców książek medycznych. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami medycyny oraz uczelniami medycznymi w Polsce i na świecie.

Z Wydawnictwem aktywnie współpracuje ponad 3100 osób związanych z medycyną (autorów, tłumaczy, recenzentów), w tym 627 osób z tytułem naukowym profesora.

Od ponad 30 lat Wydawnictwo Czelej wydaje monografie i rozprawy naukowe obejmujące tematycznie dziedziny: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, farmakologia, a także podręczniki dla studentów medycyny, tłumaczenia najważniejszych publikacji naukowych z zagranicy i czasopisma medyczne. Wydawnictwo organizuje także cykliczne konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz prowadzi programy edukacyjne dla lekarzy, akredytowane przez Towarzystwa Naukowe oraz Krajową Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego.

Książki

W ofercie Wydawnictwa znajduje się ponad 160 książek. Wydawnictwo współpracuje z wieloma wydawcami zagranicznymi i publikuje również tłumaczenia najważniejszych książek ze światowej medycyny.

Nakładem Wydawnictwa ukazało się m.in. 3-tomowe wydanie „Interny Harrisona” pod redakcją A. Fauci i wsp. Było to największe przedsięwzięcie wydawnicze w Polsce (ponad 7000 stron maszynopisu tłumaczeń specjalistycznych) oraz pierwszy tak kompletny podręcznik dla internistów, lekarzy rodzinnych i lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych.

O wysokim poziomie merytorycznym i naukowym publikacji Wydawnictwa Czelej świadczy również fakt, że 79 książek Wydawnictwa Czelej zostało uznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia za podręczniki naukowe.

Monografie wydane przez Wydawnictwo Czelej są polecane jako podręczniki dla studentów uczelni medycznych – aktualnie 187 naszych publikacji znajduje się na listach podręczników obowiązkowych i uzupełniających, wśród nich m.in.: „Metody diagnostyczne w dermatologii, wenerologii i mikologii lekarskiej” (redakcja naukowa: Z. Adamski, A. Kaszuba), „Dermatologia Braun-Falco” (red. nauk. W. Gliński i inni), „Dermatologia geriatryczna” (red. nauk. A. Kaszuba, J. Szepietowski, Z. Adamski), „Gastroenterologia dziecięca. Poradnik lekarza praktyka” (red. nauk. P. Albrecht). Ogółem na uczelniach medycznych w Polsce publikacje Wydawnictwa Czelej zostały wskazane 617 razy jako podręczniki obowiązkowe, a 483 razy jako podręczniki uzupełniające. Ponadto monografie Wydawnictwa Czelej są polecane przez konsultantów krajowych oraz Centrum Egzaminów Medycznych jako podręczniki zalecane dla osób przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK).

Nasi autorzy otrzymali również nagrody za wybitne monografie naukowe, przyznane przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, m.in. za:

  • „Ilustrowany leksykon zespołów w dermatologii” autorstwa Andrzeja Kaszuby i wsp.
  • „Dermatologię geriatryczną” pod redakcją naukową Andrzeja Kaszuby, Jacka Szepietowskiego i Zygmunta Adamskiego.

Nieustannie czuwamy nad wysokim poziomem merytorycznym wydawanych przez nas książek, dbając jednocześnie o standardy etyczne publikowania i rzetelny proces recenzowania.

Oferta Wydawnictwa Czelej jest dostępna w księgarniach medycznych i akademickich na terenie całego kraju, a także w księgarniach internetowych.

Czasopisma

W ofercie Wydawnictwa znajduje się aktualnie 5 czasopism, w tym m.in. „Przegląd Pediatryczny” (czasopismo o 100-letniej tradycji, związane z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, obecne w wykazie czasopism naukowych MNiSW). Nasze czasopisma są wiodącymi tytułami w reprezentowanych dziedzinach medycyny.

Magazyn Stomatologiczny – bogato ilustrowane pismo naukowo-zawodowe, adresowane do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności;

Neurologia Praktyczna – publikacja skierowana zarówno do lekarzy neurologów, jak i lekarzy pierwszego kontaktu, którzy są zainteresowani poznaniem zagadnień z zakresu neurologii;

Dermatologia Praktyczna – czasopismo z zakresu dermatologii, wenerologii i alergologii; publikuje prace oryginalne, zgodne z najnowszymi odkryciami naukowymi oraz opisy przypadków;

Gastroenterologia Praktyczna – rzetelny i obiektywny kwartalnik przekazujący praktyczną wiedzę dla lekarzy zainteresowanych problemami współczesnej gastroenterologii;

Przegląd Pediatryczny – wydawane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, pismo dla lekarzy zainteresowanych stałym wzbogacaniem swojej wiedzy z dziedziny pediatrii, ceniących dostęp do wartościowych informacji merytorycznych.

Konferencje i programy edukacyjne

Wydawnictwo Czelej organizuje także konferencje naukowe dla środowiska medycznego oraz akredytowane przez Towarzystwa Naukowe i Naczelną Radę Lekarską programy edukacyjne (zgodne z obowiązkiem ustawicznego kształcenia się lekarzy i lekarzy dentystów). Wydawnictwo organizuje m.in. międzynarodową konferencję naukową z wykładowym językiem angielskim i udziałem ponad 30 gości z zagranicy: Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. Kongres odbywa się pod przewodnictwem Towarzystwa Chirurgów Polskich.