• ISBN: 978-83-7563-108-1
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 332 strony. Tom II: 334 strony
  • Oprawa: Twarda

Erland Erdmann // Redakcja naukowa wydania polskiego: Jarosław Drożdż

Kardiologia kliniczna. Schorzenia serca, układu krążenia i naczyń okołosercowych. Tom I-II

Pierwsze polskie wydanie opracowane na podstawie 7. najnowszego wydania cenionego niemieckiego podręcznika kardiologii, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1975 roku. 249 rycin, 169 tabel oraz 106 podsumowujących zestawień. Komplet 2 tomów.


Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 205,8 zł
  • ISBN: 978-83-7563-108-1
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 332 strony. Tom II: 334 strony
  • Oprawa: Twarda
205,80

103 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

„Kardiologia kliniczna. Schorzenia serca, układu krążenia i naczyń okołosercowych” to PIERWSZE POLSKIE WYDANIE opracowane na podstawie 7. najnowszego wydania cenionego niemieckiego podręcznika kardiologii, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1975 roku.

W pełni wyczerpujące i aktualne przedstawienie zagadnień dotyczących nowoczesnej diagnostyki i terapii schorzeń serca, układu krążenia oraz wielkich naczyń krwionośnych.

W każdym rozdziale odniesiono się do badań klinicznych oraz podano obowiązujące schematy leczenia, w tym informacje o najnowszych osiągnięciach medycyny. Opisano leczenie wielu schorzeń układu krążenia – zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i wymiernego procesu terapeutycznego (farmakologicznego i interwencyjnego). Szczególnie cenne są algorytmy postępowania i aktualne wytyczne, umożliwiające szybkie podjęcie decyzji diagnostycznej i terapeutycznej. Publikacja uwzględnia również rzadkie schorzenia kardiologiczne a także zagadnienia z pogranicza innych dziedzin medycyny, które mają znaczenie w codziennej pracy lekarskiej.

ILUSTRACJE i TABELE
249 rycin, 169 tabel oraz 106 podsumowujących zestawień, które znacznie ułatwiają orientację i zapamiętywanie przeczytanego tekstu.

LEKI i ZALECENIA TERAPEUTYCZNE
zawiera spis leków oraz zalecenia terapeutyczne i diagnostyczne zgodne z wytycznymi European Society of Cardiology, American Heart Association oraz Ceutsche Gesellschaft fuer Kardiologie / Herz- und Kreislaufforschung.

AUTORZY
prof. dr Erland Erdmann jest dyrektorem Centrum Kardiologicznego w Kolonii oraz cenionym autorytetem w dziedzinie kardiologii.
Pozostałych 33 autorów to znani w swoich dziedzinach specjaliści, których wiedza i doświadczenie umożliwiły stworzenie dzieła na wysokim poziomie fachowym reprezentującym praktyczne podejście do wielu trudnych problemów kardiologicznych.

DODATKI
spis leków, spis najistotniejszych badań klinicznych, ważne daty z historii kardiologii, tabela przeliczeniowa pomiędzy jednostkami SI a jednostkami konwencjonalnymi najczęściej stosowanych wartości laboratoryjnych, spis skrótów używanych w tekście.

Tom I

ROZDZIAŁ 1. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego oraz metody wywierania na nie wpływu terapeutycznego 

1.1. Hierarchia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego 
1.2. Czynniki ryzyka kategorii I 
1.3. Czynniki ryzyka kategorii II 
1.4. Czynniki ryzyka kategorii III 
1.5. Czynniki ryzyka kategorii IV

ROZDZIAŁ 2. Choroba wieńcowa oraz ostry zespół wieńcowy 

2.1. Anatomia, epidemiologia oraz patogeneza choroby wieńcowej 
2.2. Objawy kliniczne i diagnostyka stabilnej choroby wieńcowej 
2.3. Leczenie stabilnej choroby wieńcowej 
2.4. Ostry zespół wieńcowy 
2.5. Leczenie niestabilnej dusznicy bolesnej oraz zawału serca bez uniesienia odcinka ST 
2.6. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST 
2.7. Stratyfikacja ryzyka i środki prewencyjne

ROZDZIAŁ 3. Zaburzenia rytmu serca 

3.1. Podstawy elektrofizjologiczne 
3.2. Zasady postępowania terapeutycznego 
3.3. Zaburzenia rytmu serca przebiegające z bradykardią 
3.4. Tachykardie nadkomorowe

ROZDZIAŁ 4. Ostra niewydolność serca i obrzęk płuc 

4.1. Patofizjologia 
4.2. Etiologia 
4.3. Rokowanie 
4.4. Podział ostrej niewydolności serca 
4.5. Objawy kliniczne ostrej niewydolności serca 
4.6. Diagnostyka specjalna 
4.7. Leczenie 
4.8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. Przewlekła niewydolność serca 

5.1. Definicja i epidemiologia 
5.2. Patofizjologia 
5.3. Objawy kliniczne 
5.4. Rozpoznanie oraz diagnostyka różnicowa 
5.5. Leczenie przewlekłej niewydolności serca 
5.6. Leczenie farmakologiczne przewlekłej niewydolności serca 
5.7. Leczenie rozkurczowej niewydolności serca 
5.8. Elektrostymulacja 
5.9. Metody mechanicznego wspierania układu krążenia 
5.10. Metody leczenia operacyjnego

ROZDZIAŁ 6. Wstrząs 

6.1. Definicje wstrząsu 
6.2. Patofizjologia wstrząsu 
6.3. Diagnostyka i monitoring wstrząsu 
6.4. Zasady leczenia wstrząsu 
6.5. Zespół niewydolności wielonarządowej 
6.6. Specyficzne postaci wstrząsu

ROZDZIAŁ 7. Nadciśnienie tętnicze 

7.1. Definicja i klasyfikacja 
7.2. Epidemiologia 
7.3. Patofizjologia 
7.4. Rodzaje nadciśnienia tętniczego 
7.5. Diagnostyka 
7.6. Wskazania do podjęcia leczenia, ryzyko sercowo-naczyniowe 
7.7. Wybór leków przeciwnadciśnieniowych 
7.8. Aspekty dotyczące różnicowania leczenia 
7.9. Leczenie i kontrola towarzyszących czynników ryzyka 
7.10. Aspekty farmakoekonomiczne

ROZDZIAŁ 8. Niedociśnienie ortostatyczne 

8.1. Mechanizmy dysregulacji układu krążenia 
8.2. Rodzaje niedociśnienia ortostatycznego 
8.3. Diagnostyka 
8.4. Leczenie 
8.5. Rokowanie

ROZDZIAŁ 9. Omdlenie 

9.1. Znaczenie i wprowadzenie 
9.1.1 Omdlenia autonomiczno -neuronalne (omdlenia wazowagalne) 
9.2. Diagnostyka 
9.3. Leczenie omdlenia wazowagalnego oraz innych rodzajów omdleń 
9.4. Rokowanie

ROZDZIAŁ 10. Zator tętnicy płucnej i ostre serce płucne

 10.1. Epidemiologia 
10.2. Czynniki ryzyka 
10.3. Konsekwencje patofizjologiczne ostrego zatoru tętnicy płucnej 
10.4. Obraz kliniczny 
10.5. Diagnostyka 
10.6. Leczenie 
10.7. Leczenie różnicowe 
10.8. Zawał płuca 
10.9. Szczególne formy zatoru tętnicy płucnej 
10.10. Zapobieganie zatorowi tętnicy płucnej

Tom II

ROZDZIAŁ 11. Przewlekłe nadciśnienie płucne 

11.1. Hemodynamika krążenia płucnego 
11.2. Definicja i klasyfikacja 
11.3. Epidemiologia 
11.4. Etiologia i patogeneza 
11.5. Obraz kliniczny 
11.6. Diagnostyka nieinwazyjna 
11.7. Diagnostyka inwazyjna 
11.8. Leczenie

ROZDZIAŁ 12. Kardiomiopatie 

12.1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa 
12.2. Kardiomiopatia przerostowa 
12.3. Kardiomiopatia restrykcyjna 
12.4. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory 
12.5. Kardiomiopatia w przebiegu schorzeń endokrynologicznych 
12.6. Kardiomiopatia toksyczna 
12.7. Szczególne postacie kardiomiopatii

ROZDZIAŁ 13. Gorączka reumatyczna i reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego 

13.1. Epidemiologia 
13.2. Patogeneza 
13.3. Diagnostyka 
13.4. Leczenie 
13.5. Zapobieganie

ROZDZIAŁ 14. Schorzenia serca natury immunologicznej

 14.1. Etiologia i patofizjologia 
14.2. Reumatyczne schorzenia serca 
14.3. Kardiomiopatie restrykcyjne i naciekowe 
14.4. Odczynowe (reaktywne) schorzenia serca

ROZDZIAŁ 15. Infekcyjne zapalenie wsierdzia 

15.1. Diagnostyka 
15.2. Leczenie skierowane przeciwko czynnikom infekcyjnym 
15.3. Leczenie operacyjne infekcyjnego zapalenia wsierdzia 
15.4. Leczenie przeciwkrzepliwe 
15.5. Opieka nad pacjentem po przebytym zapaleniu wsierdzia 
15.6. Zapobieganie infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia

ROZDZIAŁ 16. Wirusowe zapalenie mięśnia sercowego 

16.1. Etiologia 
16.2. Patogeneza 
16.3. Przykłady wirusów wywołujących zapalenie mięśnia sercowego 
16.4. Objawy kliniczne 
16.5. Diagnostyka 
16.6. Leczenie

ROZDZIAŁ 17. Schorzenia osierdzia 

17.1. Ostre zapalenie osierdzia 
17.2. Płyn w worku osierdziowym i tamponada osierdzia 
17.3. Zaciskające zapalenie osierdzia

ROZDZIAŁ 18. Wrodzone choroby serca u osób dorosłych 

18.1. Dane i fakty 
18.2. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej 
18.3. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej 
18.4. Zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej 
18.5. Przetrwały przewód Botalla 
18.7. Ubytek w przegrodzie przedsionkowo -komorowej (AVSD) 
18.8. Tetralogia Fallota 
18.9. Przełożenie wielkich pni tętniczych 
18.10. Krążenie Fontana 
18.11. ZESPÓŁ Eisenmengera 
18.12. Adresy internetowe

ROZDZIAŁ 19. Nabyte wady zastawkowe 

19.1. Zwężenie zastawki mitralnej 
19.2. Niedomykalność zastawki mitralnej 
19.3. Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej 
19.4. Zwężenie zastawki aortalnej 
19.5. Niedomykalność zastawki aortalnej 
19.6. Zwężenie zastawki trójdzielnej 
19.7. Niedomykalność zastawki trójdzielnej 
19.8. Zwężenie zastawki płucnej 
19.9. Niedomykalność zastawki płucnej 
19.10. Sztuczne zastawki serca

ROZDZIAŁ 20. Schorzenia aorty piersiowej 

20.1. Ostry tętniak rozwarstwiający aorty 
20.2. Przewlekły tętniak rozwarstwiający aorty 
20.3. Schorzenia zapalne aorty

ROZDZIAŁ 21. Guzy serca i osierdzia 

21.1. Pierwotne guzy łagodne 
21.2. Pierwotne guzy złośliwe 
21.3. Wtórne guzy złośliwe 
21.4. Objawy kliniczne 
21.5. Diagnostyka 
21.6. Leczenie i rokowanie

ROZDZIAŁ 22. Schorzenia serca u kobiet w ciąży 

22.1. Zmiany hemodynamiczne u kobiet w ciąży 
22.2. Ocena ryzyka i przeciwwskazania do ciąży 
22.3. Metody diagnostyczne 
22.4. Nabyte wady zastawkowe 
22.4.1. Zwężenie zastawki mitralnej 
22.5. Kardiomiopatie 
22.6. Leczenie farmakologiczne niewydolności serca u kobiet w ciąży 
22.7. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży 
22.8. Choroba wieńcowa serca 
22.9. Zaburzenia rytmu serca 
22.10. Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u kobiet w ciąży i leczenie przeciwkrzepliwe

ROZDZIAŁ 23. Serce u osób w wieku podeszłym 

23.1. Proces starzenia się a wydolność fizyczna 
23.2. Zmiany morfologiczne i funkcjonalne serca, naczyń oraz mięśni szkieletowych 
23.3. Schorzenia serca i układu krążenia u osób w wieku podeszłym 
23.4. Serce starcze jako rodzaj schorzenia

ROZDZIAŁ 24. Przedoperacyjna ocena serca 

24.1. Aspekty ekonomiczne i prognostyczne 
24.2. Ocena ryzyka 
24.3. Diagnostyka 
24.4. Opcje terapeutyczne 
24.5. Postępowanie praktyczne w przypadku przedoperacyjnej oceny oraz prób minimalizacji ryzyka okołooperacyjnego

ROZDZIAŁ 25. Urazy serca 

25.1. Etiologia i patogeneza 
25.2. Morfologia i symptomatyka 
25.3. Objawy kliniczne 
25.4. Diagnostyka 
25.5. Leczenie 
25.6. Przebieg i rokowanie 
25.7. Uraz elektryczny

ROZDZIAŁ 26. Dolegliwości funkcjonalne ze strony serca 

26.1. Definicja 
26.2. Dolegliwości serca natury funkcjonalnej w przebiegu schorzenia somatycznego 
26.3. Schorzenia pozasercowe 
26.4. Dolegliwości serca natury funkcjonalnej przy braku schorzenia somatycznego

ROZDZIAŁ 27. Rzadkie schorzenia serca 

27.1. Rzadkie kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego 
27.2. Udział serca w przebiegu schorzeń infekcyjnych 
27.3. Manifestacje sercowe w przebiegu schorzeń neurologicznych 
27.4. Rzadkie zespoły wrodzone z udziałem serca

ROZDZIAŁ 28. Transplantacja serca 

28.1. Ocena przed przeprowadzeniem transplantacji serca 
28.2. Przeszczepione serce 
28.3. Immunosupresja 
28.4. Powikłania 
28.5. Jakość życia osób po transplantacji serca

ROZDZIAŁ 29. Orzecznictwo w kardiologii 

29.1. Podstawy prawne działalności orzeczniczej 
29.2. Zadania i obowiązki orzecznika 
29.3. Obowiązek współpracy ze strony osoby orzekanej 
29.4. Pojęcia specyficzne dla orzecznictwa socjalnego 
29.5. Zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy/stopień niezdolności 
29.6. Ciężkie upośledzenie 
29.7. Orzecznictwo wypadkowe i odszkodowania socjalne 
29.8. Forma i treść orzeczenia kardiologicznego 
29.9. Badanie kardiologiczne z punktu widzenia orzecznictwa 
29.10. Ocena

ROZDZIAŁ 30. Cukrzyca i serce 

30.1. Stabilna choroba wieńcowa 
30.2. Ostry zespół wieńcowy 
30.3. Przewlekła niewydolność serca 
30.4. Kardiomiopatia cukrzycowa

ROZDZIAŁ 31. Nerka i serce 

31.1. Schorzenia nerek a ryzyko sercowo-naczyniowe 
31.2. Inne choroby serca związane z chorobami nerek 
31.3. Funkcja nerek w przebiegu schorzeń kardiologicznych

ROZDZIAŁ 32. Serce i sport 

32.1. Nagły zgon sercowy u sportowców 
32.2. Zmiany w zakresie mięśnia sercowego u sportowców („serce sportowca”) 
32.3. Screening u sportowców przed podjęciem zawodowej aktywności sportowej 
32.4. Sport w przebiegu schorzeń układu krążenia

ROZDZIAŁ 33. Leczenie uzupełniające w przebiegu schorzeń układu krążenia

 33.1. Metodyka i dane 
33.2. Niewydolność serca 
33.3. Nadciśnienie tętnicze 
33.4. Choroba niedokrwienna serca

ROZDZIAŁ 34. Terapeutyczne opcje regeneracji mięśnia sercowego 

34.1. Leczenie komórkami macierzystymi 
34.2. „Tissue engineering”

Ważne daty z historii kardiologii

Tabela przeliczeniowa pomiędzy jednostkami SI a jednostkami konwencjonalnymi najczęściej stosowanych parametrów laboratoryjnych

Indeks

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

103,00
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki

Oporne nadciśnienie tętnicze

42,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom II

138,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom I

138,00

Brak w magazynie.

Zobacz więcej