• ISBN: 978-83-60608-19-7
  • Format: A4
  • Objętość: 408 stron
  • Oprawa: Twarda

Kardiologia w praktyce. Tom I

W książce przedstawiono tematykę farmakologii klinicznej oraz choroby niedokrwiennej serca, wszechstronnie poruszając tematykę krążenia wieńcowego, choroby wieńcowej, miażdżycy, epidemiologii, postępowania dietetycznego. Tom 1.

  • ISBN: 978-83-60608-19-7
  • Format: A4
  • Objętość: 408 stron
  • Oprawa: Twarda
138,00

Brak w magazynie.

117.3 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Publikacja „Kardiologia w praktyce” jest doskonałą pomocą dla lekarzy, którzy jako pierwsi podejmują „walkę” z chorobami serca.

Pomysł napisania książki, powstał podczas spotkań Autorów z lekarzami praktykami.

Zawiera więc zagadnienia dotyczące elektrokardiogramu, jako podstawowego narzędzia diagnostycznego w niedokrwiennej chorobie serca, zaburzeniach rytmu, późnych potencjałach komorowych, zaburzeniach przewodzenia oraz zagadnienia dotyczące interpretacji zapisu EKG i telemedycyny. Wiele miejsca poświęcono klinicznemu znaczeniu echokardiografii m.in. przezklatkowej, obciążeniowej, przezprzełykowej, a także scyntygrafii perfuzyjnej serca i standardom badań nieinwazyjnych w diagnostyce.

Przedstawiono tematykę farmakologii klinicznej oraz choroby niedokrwiennej serca, wszechstronnie poruszając tematykę krążenia wieńcowego, choroby wieńcowej, miażdżycy, epidemiologii, postępowania dietetycznego, ze zwróceniem uwagi na różne populacje pacjentów: kobiety, osoby starsze. Przeanalizowano zagadnienia nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca, ze zwróceniem uwagi na patofizjologię, epidemiologię i leczenie kardiochirurgiczne. Wiele miejsca poświęcono zaburzeniom rytmu serca, omawiając ich mechanizmy, a także badania diagnostyczne i poszczególne schorzenia, w których występują np. migotanie przedsionków.

TOM I

Część 1. Diagnostyka kardiologiczna

Elektrokardiogram prawidłowy
Elektrokardiogram spoczynkowy w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
Elektrokardiogram spoczynkowy w diagnostyce zaburzeń rytmu
Elektrokardiograficzny test wysiłkowy
Późne potencjały komorowe
Bloki śródkomorowe – zaburzenia przewodzenia śródkomorowego
Interpretacja zapisu EKG u pacjenta ze wszczepionym stymulatorem serca 
Dynamiczna rejestracja zapisu EKG metodą Holtera oraz przez łącza telefoniczne – metodą telemedycyny

Część 2. Echokardiografia

Echokardiografia przezklatkowa
Echokardiografia obciążeniowa – znaczenie kliniczne
Echokardiografia przezprzełykowa
Scyntygrafia perfuzyjna serca 
Rola ergospirometrycznej próby wysiłkowej w praktyce kardiologicznej
Test pochyleniowy 
Standardy badań nieinwazyjnych w diagnostyce chorób serca i układu krążenia
Diagnostyka inwazyjna – kiedy i komu?

Część 3. Farmakologia kliniczna

Azotany – czy warto dalej stosować? 
Glikozydy naparstnicy – czy nadal skuteczne?
Leki moczopędne 
Beta-blokery w niewydolności serca 
Inhibitory konwertazy angiotensyny – największy postęp w leczeniu chorób serca
Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny we współczesnej kardiologii 
Antagoniści kanałów wapniowych 
Statyny – entuzjazm czy realny postęp? 
Fibraty – pewne miejsce w terapii zaburzeń lipidowych 
Leki działające na płytki krwi – coraz bardziej skuteczne, coraz więcej wątpliwości? 
Leczenie fibrynolityczne – kiedy i u kogo stosować? 
Leki i leczenie przeciwzakrzepowe – coraz ważniejsze? 
Leki metaboliczne w leczeniu chorób układu krążenia 
Leki antyarytmiczne – kiedy i jak (nie) stosować? 
Hormonalna terapia zastępcza w chorobie niedokrwiennej serca – czy już tylko rozczarowanie?

Część 4. Choroba niedokrwienna serca

Krążenie wieńcowe – podstawy fizjologiczne i patofizjologiczne
Nowe spojrzenie na patogenezę miażdżycy
Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca 
Patogeneza choroby niedokrwiennej serca – ciągle tajemnicą, czy już coś wiemy? 
Co należy robić, aby uniknąć choroby niedokrwiennej serca?
Prewencja pierwotna 
Postępowanie dietetyczne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca 
Rola kwasów tłuszczowych, steroli i stanoli w zapobieganiu miażdżycy 
Aktywność fizyczna w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca – recepta na wysiłek
Stabilna choroba wieńcowa
Nieme niedokrwienie
Zespół X kardiologiczny 
Odmienności w obrazie klinicznym choroby niedokrwiennej serca u kobiet 
Choroba niedokrwienna serca u ludzi w podeszłym wieku 
Choroba niedokrwienna serca u osób z cukrzycą – odrębności kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne 
Ocena ryzyka okołooperacyjnych powikłań sercowo-naczyniowych u chorych poddawanych operacjom pozasercowym
Rehabilitacja kardiologiczna w chorobie niedokrwiennej serca
Ostre zespoły wieńcowe – strategia leczenia 
Przezskórna angioplastyka wieńcowa w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej
Pomostowanie tętnic wieńcowych w chirurgicznym leczeniu choroby wieńcowej
Powikłania ostrego zawału mięśnia sercowego
Wstrząs kardiogenny
Kardiologia w praktyce. Rozdział 16
pdf
245,05 KB
Kardiologia w praktyce. Rozdział 48
pdf
274,93 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

117,30
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki

Oporne nadciśnienie tętnicze

42,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom II

138,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom I

138,00

Brak w magazynie.

Zobacz więcej