• ISBN: 978-83-60608-19-7_II
  • Format: A4
  • Objętość: 304 strony
  • Oprawa: Twarda

Kardiologia w praktyce. Tom II

W książce przedstawiono tematykę farmakologii klinicznej oraz choroby niedokrwiennej serca, wszechstronnie poruszając tematykę krążenia wieńcowego, choroby wieńcowej, miażdżycy, epidemiologii, postępowania dietetycznego. Tom 2.

  • ISBN: 978-83-60608-19-7_II
  • Format: A4
  • Objętość: 304 strony
  • Oprawa: Twarda
138,00

Brak w magazynie.

117.3 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Publikacja „Kardiologia w praktyce” jest doskonałą pomocą dla lekarzy, którzy jako pierwsi podejmują „walkę” z chorobami serca.

Pomysł napisania książki, powstał podczas spotkań Autorów z lekarzami praktykami.

Zawiera więc zagadnienia dotyczące elektrokardiogramu, jako podstawowego narzędzia diagnostycznego w niedokrwiennej chorobie serca, zaburzeniach rytmu, późnych potencjałach komorowych, zaburzeniach przewodzenia oraz zagadnienia dotyczące interpretacji zapisu EKG i telemedycyny. Wiele miejsca poświęcono klinicznemu znaczeniu echokardiografii m.in. przezklatkowej, obciążeniowej, przezprzełykowej, a także scyntygrafii perfuzyjnej serca i standardom badań nieinwazyjnych w diagnostyce.

Przedstawiono tematykę farmakologii klinicznej oraz choroby niedokrwiennej serca, wszechstronnie poruszając tematykę krążenia wieńcowego, choroby wieńcowej, miażdżycy, epidemiologii, postępowania dietetycznego, ze zwróceniem uwagi na różne populacje pacjentów: kobiety, osoby starsze. Przeanalizowano zagadnienia nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca, ze zwróceniem uwagi na patofizjologię, epidemiologię i leczenie kardiochirurgiczne. Wiele miejsca poświęcono zaburzeniom rytmu serca, omawiając ich mechanizmy, a także badania diagnostyczne i poszczególne schorzenia, w których występują np. migotanie przedsionków.

TOM II

Część 5. Nadciśnienie tętnicze

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego
Leczenie nadciśnienia tętniczego
Nadciśnienie tętnicze wtórne

Część 6. Niewydolność serca

Patofizjologia niewydolności serca
Epidemiologia niewydolności serca 
Jak rozpoznać niewydolność serca – przydatność badań klinicznych 
Odpowiedź neurohormonalna w niewydolności serca – implikacje terapeutyczne 
Rozkurczowa niewydolność serca – jeszcze nie w pełni zdefiniowany zespół objawów?
Nerki w niewydolności serca 
Znaczenie cytokin prozapalnych w patogenezie przewlekłej niewydolności serca
Farmakologiczne leczenie niewydolności serca
Hamowanie działania aldosteronu w niewydolności serca – nowe wskazania dla antagonistów aldosteronu
Znaczenie niedokrwistości w przewlekłej niewydolności serca
Obrzęk płuc
Leczenie chirurgiczne niewydolności serca
Niewydolność serca – nadzieje i perspektywy

Część 7. Zaburzenia rytmu serca

Patofizjologiczne mechanizmy zaburzeń rytmu serca 
Badania diagnostyczne w rozpoznawaniu, prognozowaniu i ocenie skuteczności leczenia zaburzeń rytmu serca – standardy postępowania 
Badanie elektrofizjologiczne – czy najważniejsze w diagnostyce arytmii? 
Analiza zmienności (hrv) i turbulencji rytmu serca (hrt) – narzędzie badań naukowych, czy rzeczywisty wskaźnik zagrożenia?
Dyspersja QT – czy przydatna dla lekarza praktyka? 
Napadowe tachyarytmie nadkomorowe – przyczyny i strategia postępowania
Migotanie przedsionków – obraz kliniczny, zasady postępowania
Zespół WPW (Wolffa‑Parkinsona‑White’a) 
Komorowe zaburzenia rytmu serca. Kogo leczyć? Jak (nie)leczyć?
Proarytmia 
Zaburzenia rytmu serca w zespole wypadania płatka zastawki mitralnej 
Znaczenie zaburzeń rytmu serca w kardiomiopatii przerostowej
Arytmogenna kardiomiopatia/dysplazja prawej komory (arvd/c – arrhytmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy)
Zaburzenia rytmu serca u sportowców
Nagły zgon sercowy
Nagły zgon u sportowców – możliwe przyczyny
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wskazania do wszczepienia stymulatora serca
Wybór właściwego rodzaju stymulacji 
Wszczepienie stymulatora serca i opieka nad pacjentem po implantacji rozrusznika
Wszczepialne kardiowertery‑defibrylatory serca
Chirurgia tachyarytmii komorowych
Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków

Część 8. Wybrane zagadnienia kardiologiczne u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży
 
Indeks
Kardiologia w praktyce. Rozdział 58
pdf
287,74 KB
Kardiologia w praktyce. Rozdział 85
pdf
175,99 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

117,30
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki

Oporne nadciśnienie tętnicze

42,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom II

138,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom I

138,00

Brak w magazynie.

Zobacz więcej