• ISBN: 978-83-7563-093-0
  • Format: A4
  • Objętość: 268 stron

Nagła śmierć sercowa. Co lekarz praktyk wiedzieć powinien. Tom II

W książce szczegółowo omówiono: mechanizmy i czynniki ryzyka NŚS, badania diagnostyczne, blokadę układu RAA, statyny, leki antyarytmiczne, stałą elektrostymulację, leczenie chirurgiczne, rolę ablacji, wpływ kwasów omega-3. Tom 2.

  • ISBN: 978-83-7563-093-0
  • Format: A4
  • Objętość: 268 stron
92,40

Brak w magazynie.

78.54 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Dwutomowe opracowanie „Nagła śmierć sercowa. Co lekarz praktyk wiedzieć powinien” przeznaczone jest dla lekarzy praktyków, na co dzień podejmujących walkę z epidemią chorób serca.

Nagła śmierć sercowa to zawsze wyzwanie dla lekarza, motywacja do zdobywania wiedzy, pokora wobec nieznanego, nieprzewidywalnego – pomimo ogromnego postępu kardiologii dokonanego w ostatnich latach. Czy można przewidzieć wystąpienie nagłej śmierci sercowej? Czy można jej zapobiegać? Jak leczyć osoby z grupy ryzyka?

Publikacja zawiera szczegółowe kryteria diagnostyczne oraz schematy prowadzenia terapii u osób zagrożonych NŚS. W książce szczegółowo omówiono: mechanizmy i czynniki ryzyka NŚS, badania diagnostyczne (m.in. EKG, echokardiografia, badania elektorfizjologiczne, ocena późnych potencjałów komorowych i częstości akcji serca), blokadę układu RAA, statyny, leki antyarytmiczne, stałą elektrostymulację, leczenie chirurgiczne, rolę ablacji, wpływ kwasów omega-3 oraz strategie profilaktyki chorób serca.

Zespół ekspertów opisał NŚS m.in. w przypadku: ostrych zespołów wieńcowych, wad serca i niewydolności serca, kardiomiopatii rozstrzeniowej, w zespole wypadania płatka zastawki mitralnej, zaburzeniach rytmu, w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a. Przeanalizowano również NŚS u dzieci, ludzi młodych, sportowców, kobiet w ciąży, pacjentów z chorobami nerek i nadciśnieniem tętniczym.

TOM II

Rozdział 26. Nagły zgon sercowy u dzieci 

Rozdział 27. Komorowe zaburzenia rytmu a zagrożenie nagłym zgonem sercowym 

Rozdział 28. Proarytmia – efekt leczenia czy realne zagrożenie

Rozdział 29. Zaburzenia homeostazy jonowej jako czynnik sprawczy groźnych dla życia arytmii serca 

Rozdział 30. Bradyarytmia jako zagrożenie nagłym zgonem sercowym – zapobieganie i leczenie 

Rozdział 31. Postępowanie z chorym po nagłym zatrzymaniu krążenia 

Rozdział 32. Nagła śmierć sercowa – aspekty genetyczne i proteomiczne

Rozdział 33. Rewaskularyzacja mięśnia sercowego najlepszą strategią u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca zagrożonych nagłą śmiercią sercową – punkt widzenia kardiologa 

Rozdział 34. Rewaskularyzacja mięśnia sercowego najlepszą strategią u chorych z ChNS zagrożonych nagłą śmiercią sercową. Punkt widzenia wspólny dla kardiochirurga, anestezjologa i kardiologa

Rozdział 35. Wyniki dużych badań z betablokerami a prewencja nagłego zgonu sercowego 

Rozdział 36. Pojedyncza i wielopoziomowa blokada układu renina angiotensyna-aldosteron w prewencji nagłej śmierci sercowej 

Rozdział 37. Statyny w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym 

Rozdział 38. Leki antyarytmiczne – ich wartość w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej 

Rozdział 39. Stała elektrostymulacja w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej 

Rozdział 40. Znaczenie kardiowertera defibrylatora u zagrożonych nagłym zgonem sercowym 

Rozdział 41. Czy kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko nagłego zgonu sercowego?

Rozdział 42. Ostre rozwarstwienie aorty 

Rozdział 43. Rola ablacji w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym 
               43.1. Zastosowanie ablacji RF w leczeniu chorych z zespołem preekscytacji i napadowym migotaniem  przedsionków 
               43.2. Leczenie częstoskurczu komorowego u osób z organiczną chorobą serca za pomocą ablacji RF 
               43.3. Znaczenie ablacji w leczeniu dziedzicznych zespołów arytmicznych 

Rozdział 44. Kwasy tłuszczowe omega-3 – mechanizmy działania i ich wartość w prewencji arytmii oraz nagłego zgonu sercowego 

Rozdział 45. Czy choroby nerek zwiększają ryzyko nagłego zgonu sercowego u chorych kardiologicznych? 

Rozdział 46. Nagła śmierć sercowa u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Rozdział 47. Zagrożenie nagłą śmiercią sercową u kobiet – co powinien wiedzieć lekarz praktyk

Rozdział 48. Ciąża – kiedy groźna dla serca? 

Rozdział 49. Kanałopatie 

Indeks 

Nagła śmierć sercowa Tom II Rozdział 35
pdf
84,53 KB
Nagła śmierć sercowa Tom II Rozdział 44
pdf
154,19 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

78,54
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki

Oporne nadciśnienie tętnicze

42,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom II

138,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom I

138,00

Brak w magazynie.

Zobacz więcej