• ISBN: 978-83-60608-95-1
 • Format: A4
 • Objętość: 328 stron
 • Oprawa: Twarda

Redakcja naukowa: Maciej A. Karolczak

Wykłady o sercu i kardiochirurgii wad wrodzonych

Książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat serca i wybranych aspektów kardiochirurgii wad wrodzonych. Szczególną inspiracją dla Autorów były wykłady z anatomii klinicznej organizowane przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana Ciszka.
Najniższa cena z 30 dni: 108 zł.
 • ISBN: 978-83-60608-95-1
 • Format: A4
 • Objętość: 328 stron
 • Oprawa: Twarda
108,00

54 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

„Wykłady o sercu i kardiochirurgii wad wrodzonych” to książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat serca i wybranych aspektów kardiochirurgii wad wrodzonych.

Szczególną inspiracją dla Autorów były wykłady z anatomii klinicznej organizowane przez prof. dr hab. n. med. Bogdana Ciszka w Zakładzie Anatomii Prawidłowej WUM.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera tematykę wprowadzającą dotyczącą rozwoju serca i wielkich naczyń, embriogenezy naczyń wieńcowych, sekwencjonalnej analizy segmentalnej serca z wadą wrodzoną, anatomii naczyń serca, układu przewodzącego serca oraz echokardiografii w diagnostyce przedoperacyjnej.

Część druga obejmuje tematykę krążenia pozaustrojowego, hipotermii, postępowania okołooperacyjnego w kardiochirurgii, przetrwałego przewodu tętniczego, koarktacji aorty, pierścieni naczyniowych, ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytku w przegrodzie międzykomorowej, tetralogii Fallota, dwuujściowej prawej komory, całkowitego przełożenia wielkich tętnic, ubytku (kanału) przedsionkowo-komorowego, całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, wspólnego pnia tętniczego, przerwanego łuku aorty, zwężenia drogi wypływu z lewej komory, serca czynnościowo-jednokomorowego, intensywnej terapii po operacjach serca u dzieci, arytmii pooperacyjnych i konsekwencji neurologicznych wad wrodzonych serca.

Książka bogato ilustrowana, zawiera kolorowe ryciny, diagramy, schematy, a także indeks najważniejszych haseł.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Wykłady wprowadzające o sercu i diagnostyce:

 1. Rozwój serca i wielkich naczyń
 2. Embriogeneza naczyń wieńcowych
 3. Sekwencyjna analiza segmentalna serca z wadą wrodzoną
 4. Anatomia naczyń serca
 5. Układ przewodzący serca
 6. Echokardiografia w diagnostyce przedoperacyjnej

Wykłady na temat kardiochirurgii:

 1. Spis skrótów użytych w rozdziałach 1-20
 2. Krążenie pozaustrojowe. CPB
 3. Hipotermia
 4. Postępowanie okołooperacyjne w kardiochirurgii
 5. Przetrwały przewód tętniczy. PDA
 6. Koarktacja aorty. CoA
 7. Pierścienie naczyniowe
 8. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 9. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej. VSD
 10. Tetralogia Fallota. F4/ToF
 11. Dwuujściowa prawa komora. DORV
 12. Całkowite przełożenie wielkich tętnic
 13. Ubytek (kanał) przedsionkowo-komorowy. AVSD
 14. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych. TAPVD
 15. Wspólny pień tętniczy. TAC
 16. Przerwany łuk aorty. IAA
 17. Zwężenie drogi wypływu z lewej komory. LVOTO
 18. Serce czynnościowo jednokomorowe
 19. Intensywna terapia po operacjach serca u dzieci
 20. Arytmie pooperacyjne
 21. Konsekwencje neurologiczne wad wrodzonych serca

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

54,00
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki

Oporne nadciśnienie tętnicze

42,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom II

138,00

Brak w magazynie.

Kardiologia w praktyce. Tom I

138,00

Brak w magazynie.

Zobacz więcej