• ISBN: 978-83-7563-064-0 (tom II)
  • Format: A4
  • Objętość: 400 stron
  • Oprawa: Twarda

Joey D. English, Scott A. Josephson, Stephen L. Hausner

Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej. Tom II

Znakomity dobór Autorów – z ogromnej ilości informacji wyodrębnili te, które stanowią niezbędne podstawy wymagane do zrozumienia i leczenia powszechnie spotykanych problemów neurologicznych.

  • ISBN: 978-83-7563-064-0 (tom II)
  • Format: A4
  • Objętość: 400 stron
  • Oprawa: Twarda
126,00

Brak w magazynie.

107.1 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Znakomity dobór autorów książki „Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej”  – z ogromnej ilości informacji wyodrębnili te, które stanowią niezbędne podstawy wymagane do zrozumienia i leczenia powszechnie spotykanych problemów neurologicznych.

To, co specjalnie uderza po zapoznaniu się z książką to: 1) znakomity dobór autorów, 2) jasność i przejrzystość wykładu i odpowiedni dobór ilustracji i 3) ustawienie treści zgodnie z przeznaczeniem dla lekarzy praktyków. (…) Jest to doskonały i nowoczesny podręcznik neurologii.
Prof. dr hab., dr h.c. Antoni Prusiński


Interesująca, nowoczesna, napisana przejrzyście i praktycznie książka obejmująca w sposób szeroki zagadnienia neurologii klinicznej. Każdy problem jest prezentowany przez wybitnego znawcę danej dziedziny. Jest to książka, która nie tylko opisuje „co”, ale pokazuje „jak” praktycznie działać w dziedzinie neurologii. Wyróżnione części tekstu poświęcone terapii znacznie ułatwiają orientację i syntetyzują wiedzę oraz praktyczne postępowanie z pacjentem.

W tomie II przedstawiono kolejne choroby OUN, m.in. nerwoból nerwu trójdzielnego, porażenie Bella i zaburzenia innych nerwów czaszkowych, choroby rdzenia kręgowego, pierwotne i przerzutowe guzy układu nerwowego, neurologiczne zespoły paranowotworowe, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz choroby prionowe. Zamieszczono również szczegółowe wiadomości na temat chorób nerwów obwodowych i mięśni, zespołów przewlekłego zmęczenia, zaburzeń psychiatrycznych oraz alkoholizmu i uzależnienia od leków.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych    


Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Współautorzy
Przedmowa
 

Część III. – kontynuacja tomu I. Choroby ośrodkowego układu nerwowego

22. Choroby autonomiczne układu nerwowego
23. Nerwoból nerwu trójdzielnego, porażenie Bella i zaburzenia innych nerwów
24. Choroby rdzenia kręgowego
25. Pierwotne i przerzutowe guzy układu nerwowego
26. Zaburzenia neurologiczne w przebiegu schorzeń przysadki i podwzgórza
27. Paraneoplastyczne zespoły neurologiczne
28. Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne
29. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak mózgu
30. Przewlekłe i nawracające zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
31. Neurologia zakażenia HIV
32. Choroby prionowe

 

Część IV. Choroby nerwów obwodowych i mięśni

33. Podejście do pacjenta z neuropatią obwodową
34. Choroba Charcota-Marie’a-Tootha i inne neuropatie dziedziczne
35. Zespół Guillaina-Barrego i inne neuropatie immunologiczne
36. Miastenia i inne choroby złącza nerwowo-mięśniowego
37. Podejście do pacjenta z chorobą mięśniową
38. Dystrofie mięśniowe i inne choroby mięśni
39. Zapalenie wielomięśniowe, skórno-mięśniowe i wtrętowe zapalenie mięśni

Część V. Zespół przewlekłego zmęczenia

40. Fibromialgia i zespół przewlekłego zmęczenia

Część VI. Zaburzenia psychiatryczne

41. Zaburzenia psychiczne

Część VII. Alkoholizm i uzależnienie od leków

42. Alkohol i alkoholizm
43. Kokaina, opioidy i inne często nadużywane substancje psychoaktywne

 

Dodatek. Wartości prawidłowe składu płynu mózgowo-rdzeniowego
Przegląd i sprawdzian osobisty
Indeks

Harrison.Neurologia Rozdział XXXI
pdf
378,40 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

107,10
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej