• ISBN: 978-83-6060-844-9
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 400 stron. Tom II: 400 stron.
  • Oprawa: Twarda

Joey D. English, John W. Engstrom // Redakcja naukowa wydania polskiego: Antoni Prusiński, Scott A. Josephson, Stephena L. Hausnera

Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej. Tom I i II

Komplet 2 tomów nie tylko opisuje „co”, ale pokazuje „jak” praktycznie działać w dziedzinie neurologii. Wyróżnione części tekstu poświęcone terapii znacznie ułatwiają orientację i syntetyzują wiedzę oraz praktyczne postępowanie z pacjentem.

  • ISBN: 978-83-6060-844-9
  • Format: A4
  • Objętość: Tom I: 400 stron. Tom II: 400 stron.
  • Oprawa: Twarda
252,00

Brak w magazynie.

126 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

 „Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej” to książka , która nie tylko opisuje „co”, ale pokazuje „jak” praktycznie działać w dziedzinie neurologii. Wyróżnione części tekstu poświęcone terapii znacznie ułatwiają orientację i syntetyzują wiedzę oraz praktyczne postępowanie z pacjentem.

 

To, co specjalnie uderza po zapoznaniu się z książką to: 1) znakomity dobór autorów, 2) jasność i przejrzystość wykładu i odpowiedni dobór ilustracji i 3) ustawienie treści zgodnie z przeznaczeniem dla lekarzy praktyków. (…) Jest to doskonały i nowoczesny podręcznik neurologii.
Prof. dr hab., dr h.c. Antoni Prusiński

Interesująca, nowoczesna, napisana przejrzyście i praktycznie książka obejmująca w sposób szeroki zagadnienia neurologii klinicznej. Każdy problem jest prezentowany przez wybitnego znawcę danej dziedziny.

Znakomity dobór autorów – z ogromnej ilości informacji wyodrębnili te, które stanowią niezbędne podstawy wymagane do zrozumienia i leczenia powszechnie spotykanych problemów neurologicznych. W tomie I omówiono zagadnienia ogólne, takie jak patogeneza chorób neurologicznych, podejście do pacjenta z chorobą neurologiczną oraz neuroobrazowanie, a także objawy kliniczne chorób neurologicznych, m.in. bóle głowy, krzyża i karku, afazję, zaburzenia pamięci i inne zaburzenia wyższych czynności mózgowych, ostre stany przymglenia, śpiączkę, zawroty głowy oraz omdlenia, a także zaburzenia równowagi i chodu. Dalsze rozdziały zostały poświęcone chorobom ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takim jak: napady padaczkowe i padaczka, choroby naczyniowe mózgu, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, zaburzenia ataktyczne oraz stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego.
Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych
Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

 

Tom I

Współautorzy

Przedmowa

Część I. Wprowadzenie do neurologii

1. Wprowadzenie: patogeneza chorób neurologicznych
2. Podejście do pacjenta z chorobą neurologiczną

3. Neuroobrazowanie w chorobach neurologicznych

Część II. Objawy kliniczne chorób neurologicznych

4. Ból: patofizjologia i postępowanie
5. Bóle głowy
6. Bóle krzyża i karku
7. Afazja, zaburzenia pamięci i inne zaburzenia wyższych czynności mózgowych
8. Ostre stany przymglenia i śpiączka
9. Zawroty głowy i omdlenia
10. Zaburzenia równowagi i chodu
11. Zaburzenia widzenia
12. Zaburzenia węchu, smaku i słuchu

13. Zaburzenia snu

Część III. Choroby ośrodkowego układu nerwowego

14. Napady padaczkowe i padaczka
15. Intensywna opieka w neurologii
16. Wstrząśnienie mózgu i inne następstwa urazu głowy
17. Choroby naczyniowe mózgu
18. Choroba Alzheimera i inne otępienia
19. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe
20. Zaburzenia ataktyczne
21. Stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego

 

Tom II

Współautorzy

Przedmowa

Część III. kontynuacja tomu I. Choroby ośrodkowego układu nerwowego

22. Choroby autonomiczne układu nerwowego
23. Nerwoból nerwu trójdzielnego, porażenie Bella i zaburzenia innych nerwów
24. Choroby rdzenia kręgowego
25. Pierwotne i przerzutowe guzy układu nerwowego
26. Zaburzenia neurologiczne w przebiegu schorzeń przysadki i podwzgórza
27. Paraneoplastyczne zespoły neurologiczne
28. Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne
29. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak mózgu
30. Przewlekłe i nawracające zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

31. Neurologia zakażenia HIV
32. Choroby prionowe

Część IV. Choroby nerwów obwodowych i mięśni

33. Podejście do pacjenta z neuropatią obwodową
34. Choroba Charcota-Marie’a-Tootha i inne neuropatie dziedziczne35. Zespół Guillaina-Barrego i inne neuropatie immunologiczne
36. Miastenia i inne choroby złącza nerwowo-mięśniowego
37. Podejście do pacjenta z chorobą mięśniową
38. Dystrofie mięśniowe i inne choroby mięśni

39. Zapalenie wielomięśniowe, skórno-mięśniowe i wtrętowe zapalenie mięśni

Część V. Zespół przewlekłego zmęczenia

40. Fibromialgia i zespół przewlekłego zmęczenia

Część VI. Zaburzenia psychiatryczne

41. Zaburzenia psychiczne

Część VII. Alkoholizm i uzależnienie od leków

42. Alkohol i alkoholizm

43. Kokaina, opioidy i inne często nadużywane substancje psychoaktywne

Dodatek. Wartości prawidłowe składu płynu mózgowo-rdzeniowego
Przegląd i sprawdzian osobisty
Indeks
Harrison.Neurologia. Rozdział V
pdf
103,67 KB
Harrison.Neurologia Rozdział XXXI
pdf
378,40 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

126,00
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej