• ISBN: 83-89309-63-7
  • Format: A4
  • Objętość: 936 stron. 650 rycin.
  • Oprawa: Twarda

Paweł P. Liberski, Wielisław Papierz

Neuropatologia Mossakowskiego

Książka, poświęcona pamięci prof. Mirosława Mossakowskiego, jednego z najwybitniejszych neuropatologów w Polsce i na świecie, obok zmian nowotworowych dotyczy częstych jednostek neuropatologicznych.

Najniższa cena z 30 dni: 126

  • ISBN: 83-89309-63-7
  • Format: A4
  • Objętość: 936 stron. 650 rycin.
  • Oprawa: Twarda
126,00

Książka „Neuropatologia Mossakowskiego” to doskonałe połączenie objawów klinicznych ze zmianami morfologicznymi, uzupełnione doskonałą dokumentacją fotograficzną oraz licznymi schematami.

Neuropatologia bada zmiany chorobowe powstałe w układzie nerwowym w wyniku chorób nerwowych, ich powstawanie, przebieg i skutki. Dzięki temu możliwy jest do podjęcia kolejny krok – badania nad wynalezieniem skutecznych sposobów leczenia chorób nerwowych.

Książka, poświęcona pamięci prof. Mirosława Mossakowskiego, jednego z najwybitniejszych neuropatologów w Polsce i na świecie, obok zmian nowotworowych dotyczy częstych jednostek neuropatologicznych, w tym chorób pochodzenia urazowego, malformacji rozwojowych i pochodzenia naczyniowego, jak również zwraca uwagę na choroby rzadkie, sprawiające trudności diagnostyczne.

Poszczególne rozdziały opisują m.in.: zaburzenia rozwojowe OUN, choroby metaboliczne, demielinizacyjne, wirusowe, bakteryjne, otępienia, choroby neurozwyrodnieniowe, nowotwory OUN oraz patologię nerwów obwodowych oraz mięśni. Pozycja ta przeznaczona jest zarówno dla neuropatologów, jak i patologów, którzy w swej codziennej pracy stykają się z problemami neuropatologicznymi. Lekarze innych specjalności – głównie neurolodzy, a także pediatrzy, interniści i lekarze rodzinni, mający w swej praktyce do czynienia z chorobami neurologicznymi, również mogą w niej odnaleźć bardzo przydatne informacje.

Rozdział 1. Zarys neuroanatomii
 
Rozdział 2. Neuropatologia ogólna
 
Rozdział 3. Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe i obrzęk mózgu
 
Rozdział 4. Zaburzenia rozwojowe OUN
 
Rozdział 5. Choroby metaboliczne
 
Rozdział 6. Naczyniopochodne i naczyniowe choroby OUN
 
Rozdział 7. Choroby demielinizacyjne
 
Rozdział 8. Choroby wirusowe
 
Rozdział 9. Choroby bakteryjne układu nerwowego wywołane przez mikoplazmy
 
Rozdział 10. Choroby wywołane przez riketsje, bartonelle
 
Rozdział 11. Choroby pasożytnicze i grzybicze
 
Rozdział 12. Infekcje swoiste
 
Rozdział 13. Choroby wywołane przez priony
 
Rozdział 14. Otępienia (dementias)
 
Rozdział 15. Choroby neurozwyrodnieniowe (neurodegenerations)
 
Rozdział 16. Urazy OUN
 
Rozdział 17. Nowotwory OUN
 
Rozdział 18. Obraz neuropatologiczny zaburzeń neurologicznych w przebiegu przewlekłego alkoholizmu
 
Rozdział 19. Patologia nerwów obwodowych
 
Rozdział 20. Patologia mięśni
 
Rozdział VI Neuropatologia Mossakowskiego
pdf
106,06 KB

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej