• ISBN: 978-83-7563-260-6
  • Format: B5
  • Objętość: 348 stron
  • Oprawa: miękka

Redakcja naukowa: Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek

Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie

Książka przeznaczona jest głównie dla neuropsychologów i neurologopedów. Wiele istotnych treści znajdą tu również lekarze zajmujący się neurologią dziecięcą, neurologią dorosłych oraz chorobami o podłożu metabolicznym.
  • ISBN: 978-83-7563-260-6
  • Format: B5
  • Objętość: 348 stron
  • Oprawa: miękka
49,00

Brak w magazynie.

41.65 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie” przeznaczona jest głównie dla neuropsychologów i neurologopedów. Wiele istotnych treści znajdą tu również lekarze zajmujący się neurologią dziecięcą, neurologią dorosłych oraz chorobami o podłożu metabolicznym.

Mowa jest podstawową formą porozumiewania się między ludźmi. Wszelkie jej zaburzenia są dla pacjenta i jego otoczenia dużym obciążeniem.

Wielu jednostkom chorobowym towarzyszą zaburzenia mowy. Te, które uwarunkowane są genetycznie, jak np. zespół Retta, zespół Angelmana, czy niektóre choroby metaboliczne, omówiono w niniejszej publikacji.

Każdy, kto chce prawidłowo prowadzić diagnozę i terapię logopedyczną, musi posiadać wiedzę na temat jednostki chorobowej, z którą ma w praktyce do czynienia. Nie wystarczy podstawowy warsztat neurologopedy czy neuropsychologa. Osoba zajmująca się danym przypadkiem musi wiedzieć jakie jest podłoże choroby, jakie jest rokowanie, jak długo choroba przebiega i z jakimi objawami – poza zaburzeniami mowy – mamy do czynienia. Inaczej planuje się terapię u chorych, w przypadku przewidywanego szybkiego lub wręcz gwałtownego przebiegu choroby o niepomyślnym rokowaniu, a inaczej w przypadkach o długim okresie względnej stabilizacji, gdzie można nakreślić długotrwały plan korygowania zaburzeń logopedycznych.

We wstępie umieszczono dwa rozdziały omawiające zagadnienia zaburzeń mowy w chorobach uwarunkowanych genetycznie. Dalej książkę podzielono na dwie części. W pierwszej omówiono problemy zaburzeń mowy u chorych z zespołami genetycznymi dającymi objawy już po urodzeniu, z często towarzyszącym znacznym opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz wadami budowy ciała i narządów wewnętrznych. W drugiej części przedstawiono choroby wieku dorosłego, choć w niektórych jednostkach chorobowych dokonanie ścisłego rozdziału pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dojrzałym jest trudne.

Noty o autorach
Od redaktorów

Zaburzenia mowy w chorobach genetycznych a dostępność świadczeń opieki zdrowotnej

Zaburzenia rozwoju języka w kontekście niepełnosprawności intelektualnej w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie

Zaburzenia mowy w przypadku delecji chromosomowej 13. pary (13q)

Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa

Czynniki warunkujące zdolność porozumiewania się z otoczeniem osób z CdLS

Zaburzenia mowy u dzieci z zespołem Angelmana

Zaburzenia mowy w zespole Gillesa de la Toure e’a

Zaburzenia mowy i języka w zespole łamliwego chromosomu X

Zaburzenia rozwoju mowy i języka w zespole Pradera-Williego

Zdolności językowe w zespole Williamsa

Zespół Aspergera – od diagnozy do terapii

Zaburzenia mowy towarzyszące adrenoleukodystrofii

Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci z zespołem Retta

Nabywanie kompetencji komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się chłopca z zespołem genetycznym Cri-du-Chat (zespół kociego krzyku)

Zaburzenia mowy o typie dyzartrii w chorobie neuronu ruchowego

Zaburzenia mowy i połykania w chorobie Wilsona – charakterystyka kliniczna i terapia

Choroba Huntingtona – charakterystyczne objawy, terapia logopedyczna

Zaburzenia mowy u chorych z parkinsonizmem

Heterogenność choroby Alzheimera. Implikacje w obszarze logopedii

Zaburzenia komunikacji językowej u pacjentów z padaczką

Afazja pierwotna postępująca jako osobna jednostka nozologiczna w logopedii

 

Zaburzenia mowy - Zaburzenia rozwoju języka w kontekście niepełnosprawności intelektualnej w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie - fragment
pdf
127,49 KB
Zaburzenia mowy - Czynniki warunkujące zdolność porozumiewania się z otoczeniem osób z CdLS - fragment
pdf
157,69 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

41,65
Zobacz prenumeraty