• Format: A4
  • Objętość: 183 str.
  • Oprawa: Twarda
  • ISBN: 978-83-7563-322-1

Andrzej Żyluk

Chirurgia ręki. Ciekawe przypadki

„Chirurgia ręki. Ciekawe przypadki” to książka przedstawiająca przykłady rzadkich, często wręcz niezwykłych sytuacji klinicznych z zakresu chirurgii ręki. Najniższa cena z 30 dni: 168 zł
  • Format: A4
  • Objętość: 183 str.
  • Oprawa: Twarda
  • ISBN: 978-83-7563-322-1
168,00

„Chirurgia ręki. Ciekawe przypadki” to książka przedstawiająca przykłady rzadkich, często wręcz niezwykłych sytuacji klinicznych z zakresu chirurgii ręki.

Publikacja składa się z 32 rozdziałów, a każdy z nich opisuje konkretny przypadek kliniczny, uwzględniając:
– opis danego przypadku wraz z rycinami
– spostrzeżenia śródoperacyjne
– przebieg pooperacyjny
– omówienie
– przegląd światowego piśmiennictwa w odniesieniu do podobnych przypadków

Podręcznik zawiera ponadto doskonałe ilustracje fotograficzne, dokumentujące przebieg leczenia.

Autor książki, prof. dr hab. Andrzej Żyluk, jest doświadczonym chirurgiem ogólnym i chirurgiem ręki, który w swojej prawie 40-letniej praktyce spotkał się z dziesiątkami przypadków, które widział pierwszy raz w życiu i o których nie czytał w żadnym podręczniku ani artykule naukowym.

Każdy praktykujący, nawet doświadczony chirurg ręki spotkał się nie raz z sytuacją, która wymagała od niego poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, dlatego że nigdy wcześniej się z nią nie zetknął, ani nawet o niej nie czytał. Są to wypadki na tyle rzadkie, że prawdopodobnie nie przydarzą się już powtórnie, a ich wyjątkowość stanowi wyzwanie, zmuszające do maksymalnego zaangażowania intelektualnego i manualnego, aby im sprostać.

Większość chirurgów „chwali się” udanymi rozwiązaniami takich trudnych przypadków, ale opisy tych, które kończą się niepomyślnie są nieraz cenniejsze i bardziej pouczające, tym samym także warte prezentacji. Jest to jednak zrozumiałe, że każdy chirurg woli „aureolę chwały” niż gorycz porażki, nawet po pięknej walce. Jednak takie porażki uczą pokory i są źródłem cennych wskazówek dla słuchaczy i czytelników.

[fragment ze wstępu prof. dr hab. Andrzeja Żyluka]

Przypadek 1
Przerzuty nowotworów złośliwych do ręki

Przypadek 2
Jatrogenne uszkodzenia nerwów po operacjach złamań w obrębie kłykcia kości ramiennej u dzieci

Przypadek 3
Złamanie trzonu kości haczykowatej z towarzyszącym podwichnięciem w stawie śródręczno-nadgarstkowym IV

Przypadek 4
Piorunująca martwica palców w przebiegu ropowicy paciorkowcowej ręki

Przypadek 5
Rzadki guz naczyniako-włókniako -tłuszczak pochewki ścięgna

Przypadek 6
Rozległa ropowica paciorkowcowa kończyny górnej powikłana posocznicą

Przypadek 7
Leczenie rekonstrukcyjne po wycięciu nawrotowego guza olbrzymiokomórkowego kości paliczka środkowego

Przypadek 8
Wynik leczenia operacyjnego rozległego ubytku tkanek miękkich dołu pachowego

Przypadek 9
Rekonstrukcja stawu promieniowo-łokciowego dalszego za pomocą protezy po wycięciu guza olbrzymiokomórkowego dalszego końca kości łokciowej

Przypadek 10
Przebieg i wynik leczenia włókniakomięsaka nadgarstka

Przypadek 11
Złożona rekonstrukcja nerwu łokciowego po jego rozległym wycięciu z powodu nawrotowego nerwiakowłókniaka

Przypadek 12
Rekonstrukcja nerwów mięśniowo-skórnego i pośrodkowego kombinowaną techniką przeszczepienia nerwu łydkowego (nerw pośrodkowy) i nieanatomicznego zespolenia koniec do boku (nerw mięśniowo-skórny)

Przypadek 13
Kostniak zarodkowy kości haczykowatej

Przypadek 14
Usidlenie ścięgna prostownika własnego wskaziciela w bliźnie kostnej w dalszym końcu kości promieniowej

Przypadek 15
Odtworzenie ubytku powierzchni stawowej postawy paliczka środkowego palca obrączkowego za pomocą płata utworzonego z płytki dłoniowej

Przypadek 16
Wynik leczenia urazowego ubytku łokciowego kłykcia paliczka bliższego palca obrączkowego za pomocą płata utworzonego z płytki dłoniowej

Przypadek 17
Wynik leczenia zmiażdżeniowego, wieloodłamowego złamania podstawy paliczka środkowego palca małego, ze zwichnięciem w stawie międzypaliczkowym bliższym

Przypadek 18
Osteotomia korekcyjna wadliwie zrośniętego, znacznie przemieszczonego, otwartego złamania dalszych końców kości promieniowej i łokciowej lewej u starszej osoby z chorobą Alzheimera

Przypadek 19
Osteotomia korekcyjna wadliwie wygojonego złamania dalszego końca kości promieniowej

Przypadek 20
Wynik leczenia złożonego, okołoksiężycowatego zwichnięcia nadgarstka

Przypadek 21
Udana replantacja 2 z 4 amputowanych palców u 82-letniego pacjenta

Przypadek 22
Rana postrzałowa kończyny górnej z niecodziennym przebiegiem kanału rany

Przypadek 23
Wieloletnie, bezobjawowe stawy rzekome kości łódeczkowatej bez zmian zwyrodnieniowych nadgarstka

Przypadek 24
Choroba Dupuytrena ograniczona do paliczków środkowego i dalszego małego palca

Przypadek 25
Choroba Dupuytrena u nastolatka

Przypadek 26
Zespół kanału nadgarstka u pacjentki po uszkodzeniu i rekonstrukcji nerwu pośrodkowego

Przypadek 27
Poważne powikłanie po replantacji przedramienia, spowodowane krępulcem zaciśniętym na kikucie w czasie transportu

Przypadek 28
Odtworzenie się powierzchni stawowych w stawach śródręczno-palcowych u pacjenta po replantacji 2 palców

Przypadek 29
Przykład znakomitej adaptacji czynnościowej pacjenta po amputacji 4 palców ręki

Przypadek 30
Wynik leczenia nerwiaka osłonkowego nerwu międzykostnego tylnego

Przypadek 31
Zmiażdżenie, oskalpowanie i spalenie kończyny górnej

Przypadek 32
Skuteczna naprawa urazowego ubytku nerwu międzykostnego tylnego przy użyciu wstawki żylnej

Chirurgia ręki - Przypadek nr 4
pdf
676,95 KB