• Format: A4
  • Objętość: 90 stron
  • Oprawa: Miękka

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Magazyn Stomatologiczny 5/2020

W numerze:

  • Resekcja wierzchołka korzenia z zastosowaniem L‑PRF. Opis przypadków
  • Chirurgiczne leczenie torbieli korzeniowej z zastosowaniem lasera Er, Cr: YSGG. Opis przypadku
  • Protezy typu overdenture osadzone na implantach za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych. Przegląd i porównanie dostępnych rozwiązań
  • Terapia szynami zgryzowymi – wskazania w wybranych sytuacjach klinicznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa
  • Niechirurgiczne ponowne leczenie kanałowe po nieudanej zamierzonej replantacji. Opis przypadku
  • Format: A4
  • Objętość: 90 stron
  • Oprawa: Miękka
25,00

Brak w magazynie.

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

tematem miesiąca majowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ. Jedna z zamieszczonych w tym dziale prac dotyczy zastosowania lasera do resekcji wierzchołka korzenia zęba, druga zaś prezentuje zastosowania L-PRFu podczas takiego zabiegu. Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Są to prace przeglądowe, w tym artykuł opisujący obecnie stosowane protezy typu overdenture osadzane na implantach oraz praca prezentująca leczenie szynami zgryzowymi w wybranych sytuacjach klinicznych, a także kazuistyczne, jak opis przypadku odbudowy zębów przednich szczęki z wykorzystaniem indeksu silikonowego.

Jak zawsze, pod koniec numeru zamieszczamy streszczenie publikacji z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to praca przedstawiającą dość nietypowe postępowanie w przypadku nieudanej zamierzonej replantacji zęba.

Mam nadzieję, że w majowym wydaniu „Magazynu Stomatologicznego” każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

TEMAT NUMERU: Metody, techniki i narzędzia w chirurgii stomatologicznej

Aneta Olszewska, Katarzyna Pacholak, Aleksandra Rogalewska, Sławomir Maciaszczyk
Ekstruzja chirurgiczna jako sposób postępowania w złamaniach koronowo‑korzeniowych u pacjentów w wieku rozwojowym. Opis przypadku

Daniel Bieszczad
REPORTAŻ KLINICZNY. Resekcja wierzchołka korzenia z zastosowaniem L‑PRF. Opis przypadków

Kamila Kozak ‑Jastrzębska, Elżbieta Dembowska
Chirurgiczne leczenie torbieli korzeniowej z zastosowaniem lasera Er, Cr: YSGG. Opis przypadku

EDUKACJA

Kursy i szkolenia doskonalące

STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA

Katarzyna Dębińska, Michał Dębiński
Protezy typu overdenture osadzone na implantach za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych. Przegląd i porównanie dostępnych rozwiązań

Ewa Dworzak‑Czelej
Dodatkowe zęby przedtrzonowe. Opis przypadku

Ewa Krasuska ‑Sławińska, Katarzyna Świstak, Mai Linh Pham Thi, Marzena Stypińska, Wiesława Grajkowska, Łukasz Adamczyk
Jednoogniskowa postać histiocytozy z komórek Langerhansa z zajęciem trzonu żuchwy u 11‑miesięcznego pacjenta. Opis przypadku

Piotr Jurkowski, Daniel Surowiecki, Jolanta Kostrzewa‑Janicka
Terapia szynami zgryzowymi – wskazania w wybranych sytuacjach klinicznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Sławomir Gabryś
Wpływ ruchu recyprokalnego OTR oraz obróbki cieplnej na wytrzymałość na złamanie pilników niklowo‑tytanowych w teście zmęczeniowym

Kaja Wichrowska‑Rymarek
Odbudowa zębów przednich szczęki z wykorzystaniem transparentnego indeksu silikonowego

Kacper Nijakowski, Anna Walerczyk‑Sas, Anna Surdacka
Ubytki erozyjne wśród młodzieży – etiologia, obraz kliniczny i profilaktyka. Na podstawie piśmiennictwa i własnych obserwacji

VADEMECUM STOMATOLOGA

SPECJALISTA RADZI
Anna Jarząbek
Postępowanie w przypadku złamania korzenia zęba

STRESZCZENIE
Włodzimierz Dura
Niechirurgiczne ponowne leczenie kanałowe po nieudanej zamierzonej replantacji. Opis przypadku

FELIETON
Adam Zyśk
Satyra na „denta”

TEST EDUKACYJNY NR 23

MAŁY PACJENT W GABINECIE
Milena Marczak
Jak przyjmować małego pacjenta z traumą w gabinecie stomatologicznym?

 

 

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.