• Format: A4
  • Objętość: 112 stron
  • Oprawa: Miękka

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Magazyn Stomatologiczny 3/2020

W numerze:

  • Kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością, czyli wykorzystanie laserów i szlifu bezstopniowego w celu odbudowy korony zęba
  • Resorpcja wewnętrzna zapalna korzenia zęba. Opis przypadku
  • Zarządzanie przebarwionymi tkankami po leczeniu endodontycznym w bezpośrednich rekonstrukcjach kompozytowych
  • Zęby nadliczbowe. Przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków
  • Planowanie leczenia endodontycznego od A do Z. Klucz do długotrwałego sukcesu
  • Format: A4
  • Objętość: 112 stron
  • Oprawa: Miękka
25,00

Brak w magazynie.

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

tematem miesiąca marcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są PROCEDURY ODTWÓRCZE Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII. Składają się na niego cztery prace kazuistyczne, z których jedna poza dokumentacją fotograficzną została opatrzona trzema filmami. We wszystkich opisach, w diagnostyce i leczeniu pacjentów zostały wykorzystane nowoczesne technologie (CBCT, druk 3D, lasery) oraz względnie nowe materiały (MTA).

Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Mnie szczególnie zainteresował reportaż kliniczny dotyczący postępowania w przypadku zębów przebarwionych po leczeniu endodontycznym.

Jak zawsze, pod koniec numeru zamieszczamy streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem praca dotyczy nowoczesnego (mało inwazyjnego) postępowania w przypadku zębów z nieodwracalną pulpatią.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

TEMAT NUMERU: Procedury odtwórcze z zastosowaniem nowych materiałów i technologii

Katarzyna Cieślak, Daniel Surowiecki
Resorpcja wewnętrzna perforująca w zębie siecznym przyśrodkowym żuchwy. Opis przypadku

Marcin Nowosielski
ARTYKUŁ Z FILMEM. Kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością, czyli wykorzystanie laserów i szlifu bezstopniowego w celu odbudowy korony zęba

Kaja Wichrowska-Rymarek
Kompromisowa odbudowa zębów siecznych szczęki z wykorzystaniem włókna szklanego w celu uzupełnienia utraconego zęba

Joanna Paruch, Mia Sulwińska, Dominika Turlakiewicz, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Resorpcja wewnętrzna zapalna korzenia zęba. Opis przypadku

EDUKACJA

Kursy i szkolenia doskonalące

STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA

Anna Kochanek-Leśniewska, Joanna Gadomska
Tradycyjne i alternatywne metody wykonania podbudowy metalowej stałych uzupełnień protetycznych

Dawid Pisuk
REPORTAŻ KLINICZNY. Zarządzanie przebarwionymi tkankami po leczeniu endodontycznym w bezpośrednich rekonstrukcjach kompozytowych

Tomasz Konopka
Tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis) – podstawy biologiczne klinicznego zastosowania periodontologicznego

Magdalena Tomasz, Magdalena Łojszczyk‑Poczęta, Natalia Borek
Zęby nadliczbowe. Przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków

Marta Smoczyńska-Marczak
Cementowanie uzupełnień na podbudowie z tlenku cyrkonu. Przegląd piśmiennictwa

Jenner Argueta, Yakelline Castillo, Jimena Martínez
Planowanie leczenia endodontycznego od A do Z. Klucz do długotrwałego sukcesu

Paweł Kubasiewicz‑Ross, Anna Naglik, Marek Nahajowski, Wiktoria Gibiec, Artur Pitułaj
Wpływ elektrochemicznego pokrycia powierzchni wszczepu hydroksyapatytem na stabilizację pierwotną

VADEMECUM STOMATOLOGA

STRESZCZENIE
Włodzimierz Dura
Całkowita pulpotomia z zastosowaniem materiału Biodentine wykonana w zębach stałych młodych w przypadku próchnicowego odsłonięcia miazgi z objawami pulpopatii nieodwracalnej

SPECJALISTA RADZI
Mariusz Lipski, Ewa Marek, Włodzimierz Dura
Odbudowa protetyczna zęba trzonowego z kanałem typu C

TEST EDUKACYJNY nr 22

MAŁY PACJENT W GABINECIE
Milena Marczak
6 rad jak przygotować rodzica do wizyty z dzieckiem w gabinecie stomatologicznym

Paweł Chalecki
Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej (stomatologicznej) w podmiot leczniczy

 

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.