• ISBN: 978-83-7563-316-0
 • Format: PDF

Jacek Wojcierowski

Genetyka i epigenetyka komórek somatycznych Komplet

Książka „Genetyka i epigenetyka komórek somatycznych” adresowana jest do studentów medycyny, biotechnologii i diagnostyki medycznej oraz lekarzy i diagnostów. Publikacja po zakupie jest dostępną na koncie Klienta w zakładce "Produkty do pobrania".
 • ISBN: 978-83-7563-316-0
 • Format: PDF
240,00

192 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Genetyka i epigenetyka komórek somatycznych” adresowana jest do studentów i absolwentów medycyny, biotechnologii i diagnostyki medycznej oraz lekarzy i diagnostów. 

Z uwagi na dynamiczny rozwój wiedzy w zakresie genetyki i epigenetyki,
książka będzie co roku aktualizowana!

Publikacja składa się z VI odrębnych części, z których każda posiada wykaz stosowanych skrótów.

 • Część I „Informacja genetyczna, replikacja, proliferacja komórek”
  W tej części zostały przedstawione informacje na temat struktury DNA, struktury chromosomu, budowy jądra komórkowego, typów informacji genetycznej, a także opisy przebiegu replikacji DNA, cyklu życiowego komórek, proliferacji komórek somatycznych i apoptozy. ZOBACZ WIĘCEJ
 • Część II „Ekspresja informacji genetycznej, różnicowanie”
  Omówiono tu procesy transkrypcji DNA, dojrzewania pre-RNA, syntezy białek i różnicowania komórek somatycznych, a także strukturę genów oraz strukturę i funkcje RNA regulatorowych. ZOBACZ WIĘCEJ
 • Część III „Uszkodzenia DNA, odpowiedź komórki na uszkodzenie, naprawa uszkodzeń DNA, mutacje”
  Zawiera opis procesów uszkodzeń przedmutacyjnych DNA, reakcji komórki na uszkodzenia DNA, procesów naprawy uszkodzeń DNA oraz mutacji DNA i ich skutków dla komórki i organizmu. ZOBACZ WIĘCEJ
 • Część IV „Stres komórkowy”
  W części czwartej opisano powstawanie i przebieg stresu: genotoksycznego, replikacyjnego, oksydacyjnego, hipoksemicznego, retikulum endoplazmatycznego, metabolicznego komórek somatycznych. ZOBACZ WIĘCEJ
 • Część V „Tworzenie systemu odporności”
  Zawiera m.in.: opis różnicowania limfocytów B wraz z reakcjami zachodzącymi w grudce chłonnej, opis tworzenia różnorodności przeciwciał, proces różnicowania limfocytów T, sygnalizacji z receptora TCR i z receptorów cytokin. ZOBACZ WIĘCEJ
 • Część VI „Nowotwory”
  Część szósta poświęcona jest opisowi cech stanu nowotworowego, pochodzeniu komórek nowotworowych, progresji choroby nowotworowej. ZOBACZ WIĘCEJ

Pozycja zawiera ponad 260 autorskich rycin oraz liczne tabele. Każdą cześć rozpoczyna sekcja wprowadzająca do poszczególnych tematów, prezentowane są podstawowe definicje niezbędne do studiowania całości danego materiału. Nazwy genów zapisywane są zgodnie z nazwami stosowanymi w bazie PubMed.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej: PDF

Mam nadzieję, że książka „Genetyka i epigenetyka komórek somatycznych”
będzie stanowić inspirację dla nowych pomysłów badawczych i nowych doświadczeń.
Autor

Książkę można zakupić w komplecie lub jej pojedyncze części.

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

192,00
Zobacz prenumeraty