Trądzik. Diagnostyka i leczenie


Autor: Guy F. Webster, Anthony V. Rawlings // Redakcja naukowa wydania polskiego: Dorota Krasowska

ISBN: 978-83-7563-025-1

Format: B5

Objętość: 390 stron

Oprawa: Twarda

Cena: 100.80 zł
Cena dla Prenumeratorów: 85,68 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Każda z części książki Trądzik. Diagnostyka i leczenie przedstawia: biologię gruczołu łojowego i patofizjologię trądziku; leczenie trądziku; czynne dostarczanie, preparaty i oznaczenia laboratoryjne.

  • W części pierwszej znalazły się zagadnienia z zakresu patogenezy trądziku; biologii komórkowej aparatu mieszkowo-łojowego; wydzielania łoju; biologii molekularnej retinoidów i ich receptorów oraz receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów.
  • Część druga dotyczy różnych sposobów leczenia trądziku.
  • Część trzecia to głównie modele in vitro w ocenie technologii przeciwtrądzikowych oraz zasady leczenia miejscowego.

W ostatnich latach rozwój biologii molekularnej, genetyki, immunologii oraz nauk farmaceutycznych przyczynił się do ogromnego postępu w rozumieniu patogenezy trądziku pospolitego. Zaowocowało to wprowadzeniem nowych metod leczenia, przez co ta przewlekła i nawrotowa choroba dotycząca najczęściej ludzi młodych, i będąca niejednokrotnie przyczyną stresu, daje się coraz lepiej i skuteczniej leczyć.

Dzięki tej publikacji lekarze otrzymują aktualne informacje o leczeniu trądziku. Bardzo pomocną częścią książki jest kilkustronicowy, kolorowy atlas zdjęć.

Książka przedstawia aspekty patogenezy i leczenia trądziku w oparciu o najnowsze osiągnięcia badań dotyczących biologii sebocytów, gruczołów łojowych i jednostek włosowo-łojowych. W każdym rozdziale zamieszczono dokumentację graficzną, pozwalającą czytelnikowi lepiej zrozumieć poruszane problemy, oraz bogate piśmiennictwo, co podnosi wartość książki.
Dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych     Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych
Spis treści

Spis treści

Część I: Biologia gruczołu łojowego i patofizjologia trądziku

Rozdział 1. Przegląd wiedzy na temat patogenezy trądziku

Wprowadzenie 
Powstawanie zaskórników 
Czynniki bakteryjne 
Stan zapalny w trądziku 
Ustępowanie zmian trądzikowych 
Rola swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciwko Propionibacterium w trądziku

Rozdział 2. Biologia komórkowa aparatu mieszkowo-łojowego

Wprowadzenie 
Część pierwsza: anatomia 
Część druga: łój 
Część trzecia: choroby 
Wnioski 
Podziękowania

Rozdział 3. Wydzielanie łoju i trądzik

Skład ludzkiego łoju 
Pomiar sekrecji łoju

Rozdział 4. Biologia molekularna retinoidów i ich receptorów

Wprowadzenie 
Receptory jądrowe dla hormonów i receptory retinoidów 
Metabolizm retinoidów i proteiny wiążące 
Działanie retinoidów

Rozdział 5. Biologia molekularna receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów w kontekście gruczołów łojowych i trądziku

Wprowadzenie 
Geny receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów: budowa i lokalizacja 
Aktywność transkrypcyjna, dimeryzacja i wiązanie DNA 
Zróżnicowana ekspresja receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów 
Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomow są aktywowane przez rożny układ związków 
Geny docelowe receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów 
Aktywność receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomow w naskórku i mieszku włosowo-łojowym 
Trądzik 
Podsumowanie

Rozdział 6. Białka przeciwbakteryjne a trądzik

Wprowadzenie 
Defensyny 
Adrenomedulina
Rola białek przeciwbakteryjnych w trądziku 
Podsumowanie 
Podziękowania

Część II: Leczenie trądziku

Rozdział 7. Rola hormonów w trądziku

Wprowadzenie 
Androgeny w trądziku 
Metabolizm androgenów w skórze 
Gruczoł łojowy jest tkanką steroidotwórczą 
Estrogeny w trądziku
Hormon wzrostu i insulinopodobny czynnik wzrostu w trądziku 
Kliniczna manifestacja trądziku u dojrzałych kobiet 
Kiedy należy podejrzewać zaburzenia endokrynologiczne u pacjentek z trądzikiem
Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń endokrynologicznych 
Wybór terapii hormonalnej w leczeniu kobiet z trądzikiem

Rozdział 8. Terapia przeciwbakteryjna w trądziku

Wprowadzenie 
Nadtlenek benzoilu 
Makrolity
Tetracykliny
Inne antybiotyki 
Schematy leczenia 
Problem nadużywania antybiotyków i zasada leczenia trądziku

Rozdział 9. Miejscowo stosowane retinoidy

Wprowadzenie 
Klasyfikacja 
Wchłanianie 
Mechanizm działania 
Zastosowanie retinoidów i działania niepożądane 
Minimalizowanie objawów ubocznych 
Podłoża
Skuteczność 
Działanie ogólnoustrojowe i teratogenność 
Wnioski

Rozdział 10. Światłolecznictwo i laseroterapia w leczeniu trądziku

Wprowadzenie 
Potencjalne cele zastosowania światłolecznictwa w trądziku 
Badania i obserwacje godne uwagi 
Wskazówki dla przyszłych badań

Rozdział 11. Leczenie nadtlenkiem benzoilu i kwasem salicylowym

Wprowadzenie 
Co jest celem w leczeniu trądziku? 
Nadtlenek benzoilu 
Kwas salicylowy (SA) 
Wnioski 
Podziękowania

Rozdział 12. Leczenie trądziku z zastosowaniem kwasu oktadekadienowego

mechanizm działania, wchłanianie i efekty kliniczne
Wprowadzenie 
Kwas oktadekadienowy 
Testy z wykorzystaniem kwasu oktadekadienowego i kwasu azelainowego do oznaczenia
minimalnego stężenia hamującego Propionibacterium acnes i Staphylococcus aureus Wchłanialność rożnych preparatów kwasu oktadekadienowego i kwasu azelainowego 
I faza badań klinicznych z zastosowaniem kwasu oktadekadienowego, kwasu azelainowego i nadtlenku benzoilu 
II faza badań klinicznych z zastosowaniem kwasu oktadekadienowego i nadtlenku benzoilu 183
Mechanizm działania kwasu oktadekadienowego 
Przesłanki do stosowania kwasu oktadekadienowego jako nowego leku w miejscowej terapii trądziku

Rozdział 13. Działanie sfingolipidów jako nowa opcja terapeutyczna w leczeniu trądziku

Wprowadzenie 
Zasady sfingozynowe – główny składnik ludzkiej skory 
Obecne metody syntezy pochodnych sfingozyny 
Fitosfingozyna ma wiele korzystnych właściwości w leczeniu trądziku 
Podsumowanie 
Podziękowania

Rozdział 14. 5α-reduktaza i jej inhibitory

Wprowadzenie 
Metabolizm androgenów w skórze 
5α-reduktaza 
Inhibitory 5α-reduktazy 
Wnioski

Część III: Aktywny transport, struktura i badanie

Rozdział 15. Łój: właściwości fizykochemiczne, struktura makromolekularna i działanie jego składników

Wprowadzenie 
Pochodzenie łoju 
Skład chemiczny łoju 
Znaczenie łoju w patogenezie trądziku 
Badanie wpływu rożnych składników łoju na jego przemiany fazowe 
Wnioski

Rozdział 16. Dostarczanie substancji aktywnych z miejscowo stosowanych preparatów leczniczych do jednostki włosowo-łojowej

Wprowadzenie 
Gruczoły łojowe i jednostka włosowo-łojowa 
Trądzik 
Ogólne zasady leczenia i rodzaje preparatów stosowanych w miejscowej terapii trądziku
Droga przez mieszek włosowy 
Bariery utrudniające dostarczenie leku do mieszka 
Rola łoju w transporcie przez mieszek 
Modele stosowane do badania mieszków włosowych 
Metody badania przenikania leku do mieszka włosowego 
Przegląd badań naukowych dotyczących transportu leków przez mieszki włosowe
Najnowsze osiągnięcia w transporcie leków stosowanych miejscowo w leczeniu trądziku
Wnioski i kierunki na przyszłość

Rozdział 17. Leczenie miejscowe i zasady receptury

Wprowadzenie 
Strategia opracowania receptury 
Rodzaje produktów 
Surowce czynne 
Stabilność 
Powtarzalność produkcji 
Własność intelektualna 
Zadowolenie konsumenta 
Obsługa reklamacji 
Wnioski 
Podziękowania

Rozdział 18. Modele in vitro oceny technologii przeciwtrądzikowych

Wprowadzenie 
Ocena technologii dotyczących gruczołu łojowego 
Ocena technologii dotyczących enzymów, które biorą udział w metabolizmie androgenów i syntezie tłuszczów 
Ocena technologii dotyczących prawidłowej flory bakteryjnej 
Podsumowanie i wnioski

Atlas zdjęć kolorowych 
Indeks 

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej