• ISBN: 978-83-7563-335-1
  • Format: A4
  • Objętość: 292
  • Oprawa: Twarda

Anna Woźniacka, Ewa Robak

Nowe metody leczenia chorób skóry

Nowość
NOWOŚĆ! Książka „Nowe metody leczenia chorób Skóry” zawiera najnowszą wiedzę w zakresie dostępnych form terapii w dermatologii oraz przedstawia możliwości ich rozwoju.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 268 zł
  • ISBN: 978-83-7563-335-1
  • Format: A4
  • Objętość: 292
  • Oprawa: Twarda
268,00

NOWOŚĆ! Rabat 20% dla prenumeratorów!

Książka „Nowe metody leczenia chorób skóry” zawiera najnowszą wiedzę w zakresie dostępnych form terapii w dermatologii oraz przedstawia możliwości ich rozwoju.

W publikacji przeanalizowano mechanizmy działania leków, ich skuteczność, bezpieczeństwo, jak również przewagę nad klasycznymi metodami terapii zarówno w zakresie odpowiedzi natychmiastowej, jak i skutków odległych.

Lekarze praktycy znajdą w opracowaniu schematy terapii już refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc powszechnie dostępnej w programach terapeutycznych. W publikacji omówiono zasady terapii celowanych, które budzą nowe nadzieje również w leczeniu chorób skóry.

Książka kierowana jest do lekarzy dermatologów praktyków i osób specjalizujących się w dermatologii.

Recenzje

Szybki postęp, jaki obserwowany jest w ostatnich latach w dziedzinie nauk medycznych, stwarza możliwość wprowadzania nowych strategii terapeutycznych. Heterogenny obraz objawów klinicznych sprawia, że poszczególni pacjenci z tą samą jednostką chorobową wymagają stosowania leków o odmiennym mechanizmie działania. Obecnie powszechnie akceptowany jest pogląd wskazujący na konieczność personalizacji terapii, która w istotny sposób zwiększa jej efektywność. Wyniki badań prowadzonych w zakresie genetyki, biologii molekularnej, immunologii, a także biotechnologii i inżynierii genetycznej stwarzają taką możliwość. Stąd przedstawiony w niniejszym opracowaniu szeroki wachlarz różnorodnych schematów leczenia stanowi niezwykle istotną podstawę do wyboru właściwych form terapii.

W tekście uwzględniono powikłania i główne czynniki ryzyka leczenia nowymi lekami oraz ich większą przydatność w porównaniu z klasycznymi preparatami, nie tylko w zakresie odpowiedzi klinicznej, ale także bezpieczeństwa i rokowania. Autorzy przedstawili również najnowsze dane z zakresu patogenezy i diagnostyki omawianych chorób.

Szeroka wiedza teoretyczna i duże doświadczenie kliniczne Autorów umożliwiło zebranie i przedstawienie w sposób przystępny metod leczenia wybranych chorób, nie tylko skóry.

Podręcznik, przeznaczony dla lekarzy różnych specjalności, opracowany jest z dużą starannością, w sposób przystępny i spójny. Liczne zawarte w tekście tabele niezwykle przejrzyście systematyzują różnorodne opcje terapeutyczne, ułatwiają zrozumienie i przyswojenie ich najważniejszych aspektów.

W imieniu Czytelników zachęcam do lektury tej ważnej, ciekawej i bardzo pomocnej publikacji, gdyż mając wszechstronną wiedzę i stosowne umiejętności, możemy już dziś w Polsce korzystać z realnego dostępu do innowacyjnych metod terapii.

- Prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jędrzejowska

1. Historia leków biologicznych 1
Tadeusz Robak
2. Terapia lekami biologicznymi łuszczycy plackowatej 16
2.1. Wstęp 16
Anna Woźniacka
2.2. Metody oceny nasilenia procesu chorobowego w przebiegu łuszczycy 23
Anna Woźniacka, Agata Liszewska
2.3. Klasyczne metody leczenia łuszczycy 32
Ewa Robak
2.4. Leki blokujące czynnik martwicy nowotworów 40
Agnieszka Hołdrowicz
2.5. Leki blokujące IL-23 i IL-12/IL-23 60
Agata Liszewska
2.6. Leki blokujące IL-17 75
Małgorzata Bernacka
3. Terapia lekami biologicznymi łuszczycowego zapalenia stawów 88
Anna Lewandowska-Polak,
Joanna Makowska
4. Leczenie biologiczne w układowych chorobach tkanki 101
4.1. Twardzina układowa 101
Joanna Makowska, Wojciech Piotrowski
4.2. Toczeń rumieniowaty układowy – aktualne możliwości terapeutyczne 110
Anna Woźniacka
4.3. Idiopatyczne miopatie zapalne 122
Joanna Makowska, Aleksandra Opinc,
Wojciech Piotrowski
5. Leczenie biologiczne w chorobach autozapalnych 131
Olga Brzezińska, Joanna Makowska
6. Leczenie biologiczne u dzieci 149
Elżbieta Smolewska
7. Leczenie chorób przebiegających z łysieniem 161
Lidia Rudnicka, Agnieszka Michalczyk
8. Nowoczesne leczenie atopowego zapalenia skóry 168
Magdalena Trzeciak, Anna Zaryczańska
9. Pokrzywka przewlekła 187
Zbigniew Samochocki, Leszek Blicharz
10. Nowoczesne leczenie zachowawcze (hidradenitis suppurativa) 197
Piotr Krajewski, Łukasz Matusiak
11. Najnowsze możliwości leczenia świądu skóry 208
Radomir Reszke, Jacek Szepietowski
12. Nowoczesne terapie w chorobach pęcherzowych 222
Agnieszka Żebrowska
13. Nowe terapie u chorych na czerniaki skóry 233
Hanna Koseła-Paterczyk, Piotr Rutkowski
14. Nowoczesne terapie w leczeniu chorych na nie barwnikowe nowotwory skóry 245
Monika Dudzisz-Śledź, Piotr Rutkowski
15. Nowe leki dla chorych na chłoniaki skórne T-komórkowe 261
Ewa Robak