• ISBN: 978-83-7563-286-6
  • Format: B5
  • Objętość: 150 stron. 14 tabel. 43 ryciny.
  • Oprawa: Twarda

Pod redakcją: Justyny Gornowicz-Porowskiej, Zygmunta Adamskiego i Andrzeja Kaszuby

Autoimmunizacyjne dermatozy pęcherzowe

Publikacja będzie pomocna w zrozumieniu patogenezy chorób pęcherzowych, ułatwi wybór postępowania diagnostycznego i pomoże w odpowiedniej interpretacji wyników badań, niezbędnej przy ustaleniu właściwego rozpoznania, a także w prowadzeniu leczenia i jego monitorowaniu zgodnie z nowoczesnymi standardami.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 89 zł
  • ISBN: 978-83-7563-286-6
  • Format: B5
  • Objętość: 150 stron. 14 tabel. 43 ryciny.
  • Oprawa: Twarda
89,00

53 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Autoimmunizacyjne dermatozy pęcherzowe (ADP) należą do grupy rzadkich chorób skóry, które ze względu na swój przewlekły charakter obejmują jednostki potencjalnie zagrażające życiu pacjenta oraz istotnie obniżające jakość jego życia.
Kompendium pod redakcją Justyny Gornowicz-Porowskiej, Zygmunta Adamskiego i Andrzeja Kaszuby jest doskonałą pozycją na rynku wydawniczym, szczególnie polecaną specjalistom z zakresu dermatologii i wenerologii, studentom oraz diagnostom laboratoryjnym.

Publikacja została podzielona na dwie części :
1.    Część ogólną – przedstawiającą klasyfikację, rys historyczny, patogenezę, epidemiologię, diagnostykę oraz leczenie omawianej grupy chorób.
2.    Część szczegółową – zawierającą charakterystykę kilkunastu poszczególnych rodzajów ADP, m.in.: śródnaskórkowych autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych (pęcherzyca zwykła, pęcherzyca liściasta, pęcherzyca bujająca, IgA pęcherzyca, pęcherzyca opryszczkowata, pęcherzyca paraneoplastyczna, pęcherzyca rumieniowata), podnaskórkowych ADP (pemfigoid pęcherzowy, pemfigoid ciężarnych, pemfigoid błon śluzowych, liszaj płaski typu pemfigoidu, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka), a także opryszczkowatego zapalenie skóry i wrodzonego pęcherzowego oddzielania się naskórka.

Bogaty materiał ilustracyjny książki stanowią fotografie kliniczne i mikroskopowe, ryciny, tabele i algorytmy, które są istotnymi wskazówkami do stosowania w codziennej praktyce klinicznej.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Klasyfikacja autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych
Justyna Gornowicz-Porowska, Magdalena Jałowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski, Marian Dmochowski

2. Rys historyczny autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych
Justyna Gornowicz-Porowska, Magdalena Jałowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski, Marian Dmochowski

3. Patogeneza autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych
Justyna Gornowicz-Porowska, Magdalena Jałowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski, Marian Dmochowski
Choroby grupy pęcherzycy
Podnaskórkowe ADP

4. Epidemiologia autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych (występowanie, śmiertelność, choroby współwystępujące, czynniki predysponujące/wyzwalające)
Justyna Gornowicz-Porowska, Magdalena Jałowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski, Marian Dmochowski
Choroby grupy pęcherzycy
Podnaskórkowe ADP

5. Diagnostyka autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych
Justyna Gornowicz-Porowska, Magdalena Jałowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski, Marian Dmochowski
Badania tkankowe
Badania immunoserologiczne – analiza antygenów docelowych
Podsumowanie

6. Leczenie ADP
Magdalena Jałowska, Justyna Gornowicz-Porowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski, Marian Dmochowski
Śródnaskórkowe ADP
Podnaskórkowe ADP
Podsumowanie

7. Autoimmunizacyjne dermatozy pęcherzowe u dzieci
Magdalena Jałowska, Justyna Gornowicz-Porowska
Linijna IgA dermatoza pęcherzowa (LABD)
Opryszczkowate zapalenie skóry (DH)
Choroby grupy pęcherzycy
Pemfi goid pęcherzowy (BP)
Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EBA)
Szczepienia

8. Piśmiennictwo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Magdalena Jałowska, Justyna Gornowicz-Porowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski, Marian Dmochowski

1. Śródnaskórkowe ADP – objawy kliniczne, różnicowanie
Pęcherzyca zwykła (PV)
Pęcherzyca bujająca
Pęcherzyca liściasta (PF)
Pęcherzyca IgA
Pęcherzyca opryszczkowata
Pęcherzyca paraneoplastyczna
Pęcherzyca rumieniowata

2. Podnaskórkowe ADP – objawy kliniczne, różnicowanie
Pemfi goid pęcherzowy (BP)
Pemfi goid ciężarnych (PG)
Pemfi goid błon śluzowych
Liszaj płaski typu pemfi goidu
Linijna IgA dermatoza pęcherzowa (LABD)
Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EBA)
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB)
Opryszczkowate zapalenie skóry (DH)

 

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

53,00
Zobacz prenumeraty