• ISBN: Komplet: 978-83-7563-283-5. Tom I: 978-83-7563-281-1. Tom II: 978-83-7563-282-8. Tom III: 978-83-7563-290-3. Tom IV: 978-83-7563-291-0.
 • Format: A4
 • Objętość: Tom I: 272 strony. Tom II: 320 stron. Tom III: 400 stron. Tom IV: 272 strony. 247 tabel. 195 rycin.
 • Oprawa: Twarda

Redakcja naukowa: Robert Flisiak

Choroby zakaźne i pasożytnicze. Tom 1-4

Ta nowoczesna i obszerna monografia zawiera szczegółową ocenę zagrożeń powodowanych przez współczesne choroby zakaźne.
 • ISBN: Komplet: 978-83-7563-283-5. Tom I: 978-83-7563-281-1. Tom II: 978-83-7563-282-8. Tom III: 978-83-7563-290-3. Tom IV: 978-83-7563-291-0.
 • Format: A4
 • Objętość: Tom I: 272 strony. Tom II: 320 stron. Tom III: 400 stron. Tom IV: 272 strony. 247 tabel. 195 rycin.
 • Oprawa: Twarda
396,00

317 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Podręcznik „Choroby zakaźne i pasożytnicze” to obszerne opracowanie omawiające w sposób szczegółowy i usystematyzowany choroby, które – wydawać by się mogło – odeszły już w cień dzięki postępowi medycyny, szczepieniom, zaawansowanym metodom leczenia i poprawie higieny.

Jak pokazuje obecna sytuacja epidemiczna – choroby te nadal są groźne i mogą wstrząsnąć naszym, z pozoru bezpiecznym, światem.

Książka przygotowana pod kierunkiem Prof. dr. hab. n. med. Roberta Flisiaka została podzielona na 4 tomy:

 1. Część ogólna – w której omówiono m.in. epidemiologię chorób zakaźnych, rodzaje metod diagnostycznych czy specyficzne sytuacje – takie jak zakażenia po przeszczepieniach narządów lub komórek krwiotwórczych, zakażenia dzieci lub kobiet w ciąży.
 2. Zakażenia bakteryjne.
 3. Zakażenia wirusowe.
 4. Choroby wywołane przez inne czynniki – pasożyty, grzyby, pierwotniaki lub priony.

Opracowanie przygotował zespół 95 specjalistów z wielu polskich ośrodków w oparciu o najnowsze ustalenia badawcze i aktualne wytyczne.

Książka polecana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Recenzje

Obecnie istnieje pilna potrzeba informacji na temat chorób zakaźnych, różnoprzyczynowych, wywołana ogromnym postępem w tym zakresie. Wymaga to nowoczesnego ujęcia, obejmującego choroby nowo rozpoznane, których diagnostyka bez tego postępu nie zapewnia warsztatu badawczego.
Niniejsza monografia, stanowiąca efekt współpracy z 95 specjalistami zakaźnictwa i specjalności pokrewnych, to cenna inicjatywa wydawnicza o znaczących walorach edukacyjnych.
W mojej opinii monografia jest bardzo dobrze zaplanowana i nowoczesna. Nie sposób przecenić jej wagi edukacyjnej w praktyce lekarskiej, gdyż wypełnia ona lukę stworzoną przez gwałtowny postęp współczesnej wiedzy medycznej.

- Prof. dr hab. Danuta Prokopowicz

(z recenzji wydawniczej)

Niewątpliwą wartość praktyczną dla lekarzy specjalistów mają wyszczególnione na szarym tle fragmenty rozdziałów zatytułowane „Poziom specjalistyczny”, omawiające w sposób syntetyczny, ale bardzo przejrzysty niezbędne dla specjalistów, szczegółowe informacje. Równie wartościowe są ostatnie fragmenty rozdziałów, zamieszczane po podsumowaniu, zatytułowane „Do zapamiętania”, w których zawarte zostały najważniejsze informacje, które czytelnik powinien zapamiętać po przeczytaniu danego rozdziału.
Udział najlepszych specjalistów w tworzeniu tego podręcznika pozwolił na przejrzyste ujęcie problemu chorób zakaźnych, przez co trudno przecenić jego wartość dydaktyczną.

- Dr hab. n. med. Michał Kukla

(z recenzji wydawniczej)

TOM I

CZĘŚĆ OGÓLNA
01. Podstawy epidemiologii chorób zakaźnych
02. Zakażenia szpitalne
03. Szczepienia
04. Profi laktyka zakażeń w podróży
05. Antybiotykoterapia
06. Diagnostyka mikrobiologiczna chorób zakaźnych
07. Diagnostyka serologiczna w chorobach zakaźnych
08. Diagnostyka molekularna chorób zakaźnych
09. Zakażenia po przeszczepieniach narządów
10. Zakażenia po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
11. Zakażenie kobiet w ciąży
12. Odrębności chorób zakaźnych u dzieci
13. Stany zagrażające życiu w chorobach zakaźnych
14. Kluczowe objawy w różnicowaniu chorób zakaźnych
14.1. Biegunka
14.2. Gorączka
14.3. Powiększenie węzłów chłonnych
14.4. Zmiany skórne
14.5. Żółtaczka
15. Zakażenia narządowe i układowe
15.1. Skóra i tkanki miękkie
15.2. Zakażenia układu oddechowego
15.3. Układ krążenia
15.4. Kości i stawy
15.5. Przewód pokarmowy
15.6. Układ moczowy
15.7. Układ nerwowy
16. Posocznica i wstrząs septyczny

TOM II

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Dział I. Zakażenia bakteryjne
17. Paciorkowce
17.1. Płonica
17.2. Róża
17.3. Paciorkowcowe zapalenie gardła oraz migdałków (angina paciorkowcowa)
17.4. Inne manifestacje zakażeń paciorkowcami
18. Gronkowce
18.1. Zakażenia miejscowe
18.2. Zakażenia ogólnoustrojowe
18.3. Inne manifestacje
19. Pneumokoki
20. Meningokoki
20.1. Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
20.2. Posocznica meningokokowa
20.3. Inne manifestacje zakażenia Neisseria meningiti dis
21. Rzeżączka
22. Tężec
23. Zatrucie jadem kiełbasianym
24. Zgorzel gazowa
25. Wąglik
26. Cholera i inne zakażenia przecinkowcami
26.1. Cholera
26.2. Inne zakażenia przecinkowcami
27. Zakażenia Clostridium diffi cile (Clostridioides difficile)
28. Zakażenia Klebsiella
28.1. Klebsiella pneumoniae
28.2. Klebsiella granulomatosis (donowanoza)
28.3. Inne zakażenia Klebsiella
29. Dur brzuszny i inne salmonellozy
29.1. Dur brzuszny
29.2. Inne salmonellozy
30. Szigeloza – czerwonka bakteryjna
31. Krętkowice
31.1. Borelioza z Lyme
31.2. Kiła
31.3. Dury powrotne
31.4. Leptospiroza
31.5. Inne krętkowice
32. Listerioza
33. Bruceloza
34. Błonica
35. Krztusiec
36. Tularemia
37. Dżuma i inne jersiniozy
37.1. Dżuma
37.2. Inne jersiniozy
38. Choroba kociego pazura i inne bartonelozy
39. Gruźlica
40. Trąd
41. Różyca
42. Ludzka anaplazmoza granulocytarna
43. Erlichiozy
44. Riketsjozy
44.1. Gorączki plamiste
44.2. Inne riteksjozy (Dury)
45. Mikoplazmoza
45.1. Mikoplazmoza płucna
45.2. Mikoplazmoza genitalna
46. Chlamydioza
46.1. Chlamydioza genitalna
46.2. Chlamydioza oczna – jaglica
46.3. Inne chlamydiozy (Chlamydia pneumoniae i Chlamydia psittaci)
47. Legionelloza
48. Gorączka Q
49. Nokardioza
50. Promienica
51. Inne zakażenia bakteryjne
51.1. Campylobacter
51.2. Haemophilus influenzae
51.3. Helicobacter pylori
51.4. Moraxella
51.5. Pseudomonas aeruginosa

TOM III

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Dział II. Zakażenia wirusowe
52. Zakażenia ludzkim wirusem nabytego upośledzenia odporności
52.1. Etiologia i patogeneza
52.2. Obraz kliniczny
52.3. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń HIV
52.4. Leczenie zakażeń HIV
52.5. Zakażenie HIV u dzieci
53. Zakażenia retrowirusami innymi niż HIV
54. Wirusowe zapalenia wątroby
54.1. Wstęp
54.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A
54.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B
54.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C
54.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu D
54.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E
54.7. Wirusowe zapalenia wątroby o innej etiologii
54.8. Wirusowe zapalenia wątroby u dzieci
54.9. Marskość i rak wątrobowokomórkowy jako powikłania zakażeń wirusami hepatotropowymi
54.10. Diagnostyka molekularna w zakażeniach hepatotropowych
55. Zakażenia wirusami Herpesviridae (HHV)
55.1. Opryszczka pospolita
55.2. Ospa wietrzna
55.3. Półpasiec
55.4. Mononukleoza zakaźna
55.5. Cytomegalia
55.6. Inne zakażenia Herpesviridae
56. Wirusowe zapalenia układu oddechowego
56.1. Grypa
56.2. Grypa rzekoma
56.3. Koronawirusy
56.4. Rinowirusy
57. Inne wirusowe zakażenia układu oddechowego (HRSV, HMPV, HADV)
58. Wirusowe zapalenia przewodu pokarmowego
59. Wirusowe zapalenia narządu ruchu
59.1. Gorączka Kolorado
59.2. Gorączka Chikungunya
59.3. Inne
60. Wirusowe neuroinfekcje
60.1. Kleszczowe zapalenie mózgu
60.2. Japońskie zapalenie mózgu
60.3. Zakażenie wirusem Zachodniego Nilu
60.4. Neuroinfekcje wywołane przez wirus B19
60.5. Zapalenie mózgu o eti ologii HHV-6
61. Gorączki krwotoczne
61.1. Wstęp
61.2. Gorączka ebola
61.3. Denga
61.4. Gorączka Marburg
61.5. Żółta gorączka
61.6. Gorączka Lassa
61.7. Zakażenia hantawirusami
62. Odra
63. Różyczka
64. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
65. Wścieklizna
66. Zika
67. Ospa prawdziwa
68. Małpia ospa
69. Mięczak zakaźny
70. Rumień zakaźny i inne choroby wywołane przez parwowirusy
71. Zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka (HPV)
72. Zakażenia enterowirusowe
72.1. Polio
72.2. Wirusy Coxsackie i ECHO
72.3. Inne zakażenia enterowirusowe

TOM IV

Dział III. Grzybice
73. Aspergiloza
74. Blastomykoza
75. Histoplazmoza
76. Kandydoza
77. Kokcydioidomykoza
78. Kryptokokoza
79. Mukormykoza
80. Pneumocystoza
81. Mikrosporydioza
Dział IV. Zarażenia pierwotniakami
82. Babeszjoza
83. Cyklosporoza
84. Giardioza
85. Cystoizosporoza (izosporoza)
86. Pełzakowica (ameboza)
87. Rzęsistkowica
88. Toksokaroza
89. Toksoplazmoza
90. Trypanosomatoza
91. Malaria
Dział V. Choroby pasożytnicze
92. Włośnica
93. Glistnica
94. Tęgoryjczyca (ankylostomoza, nekatoroza)
95. Strongyloidoza (węgorczyca)
96. Włosogłówczyca (trichuroza)
97. Owsica (enterobioza)
98. Anisakioza
99. Trichostrongyloza
100. Filariozy
101. Onchocerkoza
102. Drakunkuloza
103. Loaoza
104. Schistosomatoza
105. Tasiemczyce
105.1. Tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony
105.2. Bąblowica jednojamowa
105.3. Bąblowica wielojamowa
105.4. Hymenolepioza
105.5. Difylobotrioza
105.6. Inne tasiemczyce
Dział VI. Choroby prionowe
106. Choroby prionowe

 

 

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

317,00
Zobacz prenumeraty