Interna Harrisona. Tom I-III


Autor: A. Fauci, E. Braunwald, D. Kasper, S. Hauser, D. Longo, J. Jameson, J. Loscalzo

ISBN: 978-83-60608-97-5

Format: A4

Objętość: Tom I: 844 strony. Tom II: 1200 stron. Tom III: 1024 strony

Oprawa: Twarda

Cena: 99.00 zł
Opis

Szczegóły

Książka „Interna Harrisona” to jeden z najchętniej kupowanych podręczników medycznych na świecie. Nowe polskie wydanie przygotowano na podstawie najnowszego 17. wydania oryginalnego.

 

Merytoryczna wartość podręcznika odpowiada standardom światowym. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przejrzyście przez uznane autorytety w odpowiednich działach chorób wewnętrznych. Uwzględniono aktualny stan wiedzy w tej szerokiej dziedzinie medycyny oraz zamieszczono bardzo dobry materiał ilustracyjny. Na szczególne wyróżnienie zasługują przejrzyste algorytmy postępowania diagnostycznego oraz wskazówki terapeutyczne.
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski


Jest to podręcznik spełniający wiele zadań. Przede wszystkim naucza interny. Służy więc studentom i młodym lekarzom. Z drugiej strony zawiera aktualną wiedzę i niecodzienny materiał ilustrowany, wobec czego dokształca i pogłębia doświadczenie praktykujących lekarzy i może im służyć jako poradnik postępowania w codziennej praktyce wobec aktualnych przypadków. Do każdego tomu dołączono płytę DVD, zawierającą „e-rozdziały”, atlasy prezentujące objawy i procedury diagnostyczne, filmy z prezentacją najważniejszych badań oraz animacje procesów chorobowych. Na płytach znajdują się także kolekcje zdjęć radiologicznych, laboratoryjnych i klinicznych. Znajdujący się na płycie zbiór ilustracji nadaje się idealnie nie tylko do nauki, ale także do zastosowania podczas wykładów i prezentacji.

Czytelnik otrzymuje "absolutny" - jeśli można się tak wyrazić - podręcznik, w którym jest "wszystko" od opisu klinicznego chorób, aktualnego wyjaśnienia ich patogenezy, po bogato ilustrowane, a więc niezwykle poglądowe zasady diagnostyki i terapii. Treść jego jest tak bogata, że może odpowiedzieć na większość praktycznych problemów. Można go polecić lekarzom wszystkich specjalności.
Prof. zw. dr hab. med., dr h. c. Antoni Prusiński

 

Od blisko 60 lat lekarze z całego świata zaglądają do Interny Harrisona, by znaleźć w niej odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej praktyce. To absolutny numer 1 wśród książek medycznych.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych     Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

 

Spis treści

Spis treści

TOM I

1 Podsumowanie rozdziałów 
2 Współautorzy 
3 Przedmowa

Część 1. Wprowadzenie do medycyny klinicznej

1. Wykonywanie zawodu lekarza 
2. Kwestie globalne w medycynie
3. Podejmowanie decyzji w medycynie klinicznej 
4. Badania przesiewowe i profilaktyka chorób 
5. Zasady farmakologii klinicznej 
6. Zdrowie kobiet 
7. Zaburzenia somatyczne w okresie ciąży
8. Medyczna ocena pacjenta chirurgicznego
9. Medycyna geriatryczna
10. Medycyna komplementarna i alternatywna 
11. Opieka paliatywna i terminalna
e1. Bezpieczeństwo i jakość opieki zdrowotnej 
e2. Ekonomiczne aspekty praktyki medycznej 
e3. Nierówność rasowa i etniczna w opiece zdrowotnej 
e4. Kwestie etyczne w medycynie klinicznej

Część 2. Główne oznaki i objawy początkowe chorób

SEKCJA 1: BÓL

12. Ból: patofi zjologia i postępowanie 
13. Ból w klatce piersiowej 
14. Bóle brzucha 
15. Bóle głowy 
16. Bóle krzyża i karku

SEKCJA 2: ZMIANY DOTYCZĄCE TEMPERATURY CIAŁA

17. Gorączka i hipertermia 
18. Gorączka i wysypka 
e5. Atlas wysypek, którym towarzyszy gorączka 
19. Gorączka o nieustalonej przyczynie 
20. Hipotermia i odmrożenia

SEKCJA 3: ZABURZENIA ZE STRONY UKŁADU NERWOWEGO

21. Omdlenia 
22. Zawroty głowy 
23. Niedowład i porażenie mięśni 
24. Zaburzenia chodu i równowagi
25. Drętwienie, mrowienie i upośledzenie czucia
26. Przymglenie świadomości i majaczenie 
e6. Zaburzenia pamięci 
27. Afazja, zaburzenia pamięci i inne ogniskowe zaburzenia wyższych czynności mózgowych 
28. Zaburzenia snu

SEKCJA 4: CHOROBY OCZU, USZU, NOSA I GARDŁA

29. Zaburzenia ze strony oka
30. Zaburzenia węchu, smaku i słuchu 
31. Zapalenie gardła, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha i inne infekcje górnych dróg oddechowych 
32. Choroby z objawami klinicznymi w postaci zmian w jamie ustnej 
e7. Atlas zmian chorobowych w jamie ustnej w przebiegu różnych chorób

SEKCJA 5: ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU KRĄŻENIA I ODDYCHANIA

33. Duszność i obrzęk płuc
34. Kaszel i krwioplucie 
35. Hipoksja i sinica 
36. Obrzęki 
e8. Postępowanie z pacjentem ze szmerem nad sercem 
37. Kołatanie serca

SEKCJA 6: ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU POKARMOWEGO

38. Dysfagia
39. Nudności, wymioty i niestrawność 
40. Biegunka i zaparcie 
41. Utrata masy ciała 
42. Krwawienie z przewodu pokarmowego 
43. Żółtaczka
44. Powiększenie obwodu brzucha i wodobrzusze

SEKCJA 7: ZABURZENIA FUNKCJI NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO

45. Główne objawy kliniczne chorób nerek 
e9. Atlas osadu moczu i obrazu biopsji nerki 
46. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej 
47. Nadmiar wapnia i hipokalcemia 
48. Kwasica i zasadowica

SEKCJA 8: ZABURZENIA FUNKCJI SEKSUALNYCH I ROZRODCZYCH

49. Zaburzenia funkcji seksualnych 
50. Hirsutyzm i wirylizacja 
51. Zaburzenia miesiączkowania i dolegliwości bólowe miednicy mniejszej

SEKCJA 9: ZMIANY CHOROBOWE SKÓRY

52. Postępowanie z pacjentem z chorobą dermatologiczną 
53. Wyprysk, łuszczyca, zakażenia skóry, trądzik i inne często występujące dermatozy 
54. Zmiany skórne w przebiegu chorób narządów wewnętrznych 
55. Choroby skóry o podłożu immunologicznym 
56. Skórne zmiany polekowe 
57. Nadwrażliwość i inne reakcje skóry na światło słoneczne 
e10. Atlas zmian skórnych w przebiegu chorób narządów wewnętrznych

SEKCJA 10: ZABURZENIA HEMATOLOGICZNE

58. Niedokrwistość 
59. Krwawienie i krzepnięcie 
60. Powiększenie węzłów chłonnych i śledziony 
61. Zaburzenia granulocytów i monocytów 
e11. Atlas hematologii i analiza rozmazów krwi obwodowej

Część 3. Genetyka i choroby

62. Zasady genetyki człowieka 
63. Zaburzenia chromosomowe 
64. Praktyczne zastosowanie genetyki w medycynie klinicznej 
65. Terapia genowa w medycynie klinicznej

Część 4. Medycyna regeneracyjna

66. Biologia komórki macierzystej 
67. Zastosowania komórek macierzystych w medycynie klinicznej 
68. Hematopoetyczne komórki macierzyste
69. Inżynieria tkankowa

Część 5. Odżywianie

70. Zapotrzebowanie żywieniowe organizmu i ocena stanu odżywienia 
71. Niedobór i nadmiar witamin i pierwiastków śladowych w diecie 
72. Niedożywienie i metody oceny stanu odżywienia 
73. Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe 
74. Biologia otyłości 
75. Ocena i postępowanie w przypadku otyłości 
76. Zaburzenia odżywiania

Część 6. Onkologia i hematologia

SEKCJA 1: CHOROBY NOWOTWOROWE

77. Pacjent z chorobą nowotworową 
78. Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworów 
79. Genetyka nowotworu 
80. Biologia komórki nowotworowej i angiogeneza 
81. Zasady leczenia nowotworów 
82. Zakażenia u chorych na nowotwory
83. Rak skóry 
84. Nowotwory głowy i szyi 
85. Nowotwory płuc 
86. Rak piersi 
87. Nowotwory przewodu pokarmowego 
88. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych 
89. Rak trzustki 
90. Rak pęcherza moczowego i nerki
91. Łagodny przerost prostaty i rak prostaty
92. Rak jąder 
93. Nowotwory żeńskich narządów płciowych 
94. Mięsaki tkanek miękkich i kości 
95. Nowotwór o nieznanym pierwotnym umiejscowieniu 
96. Zespoły paranowotworowe: endokrynologiczne/hematologiczne 
97. Neurologiczne zespoły paranowotworowe 
e12. Grasiczak 
e13. Późne konsekwencje choroby nowotworowej i leczenia nowotworów

SEKCJA 2: CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

98. Niedokrwistości z niedoboru żelaza i inne niedokrwistości hipoproliferacyjne
99. Defekty hemoglobiny 
100. Niedokrwistości megaloblastyczne
101. Niedokrwistości hemolityczne i niedokrwistość wywołana nagłą utratą krwi 
102. Niedokrwistość aplastyczna, zespoły mielodysplastyczne i pokrewne zespoły niewydolności szpiku kostnego 
103. Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne
104. Ostra i przewlekła białaczka szpikowa 
105. Nowotwory układu chłonnego – chłoniaki 
106. Gammapatie monoklonalne
107. Biologia i terapia transfuzyjna 
108. Przeszczepianie komórek hematopoetycznych

SEKCJA 3: ZABURZENIA HEMOSTAZY

109. Choroby krwinek płytkowych i ściany naczynia (skazy płytkowe i naczyniowe) 
110. Skazy krwotoczne osoczowe 
111. Zakrzepica żylna 
112. Leki przeciwpłytkowe, antykoagulacyjne i fibrynolityczne 

ATLAS ZDJĘĆ I RYCIN W KOLORZE


TOM II

Część 7: Choroby zakaźne

SEKCJA 1: PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CHORÓB ZAKAŹNYCH

113. Wstęp do chorób zakaźnych: oddziaływania pomiędzy czynnikiem infekcyjnym a organizmem gospodarza 
114. Mechanizmy molekularne w patogenezie chorób infekcyjnych 
115. Postępowanie w przypadku pacjenta z ostrą chorobą gorączkową
116. Zasady immunizacji oraz zastosowanie szczepionek 
117. Porady dla osób podróżujących za granicę 
e1.4. Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych

SEKCJA 2: ZESPOŁY KLINICZNE: ZAKAŻENIA POZASZPITALNE

118. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
119. Infekcje skóry, mięśni i tkanek miękkich
120. Zapalenie kości i szpiku 
121. Zakażenia wewnątrzbrzuszne i ropnie 
122. Ostra zakaźna choroba biegunkowa i bakteryjne zatrucie pokarmowe 
123. Choroba związana z zakażeniem Clostridium diffi cile wraz z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit 
124. Zakażenia przenoszone drogą płciową: przegląd i postępowanie kliniczne 
e15. Zakażenia wikłające poparzenia i pogryzienia

SEKCJA 3: ZESPOŁY KLINICZNE: INFEKCJE TOWARZYSZĄCE KONTAKTOWI Z OCHRONĄ ZDROWIA

125. Infekcje towarzyszące kontaktowi z ochroną zdrowia 
126. Zakażenia u biorców przeszczepów

SEKCJA 4: LECZENIE CHORÓB BAKTERYJNYCH

127. Leczenie i profilaktyka zakażeń bakteryjnych

SEKCJA 5: CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ BAKTERIE GRAM-DODATNIE

128. Zakażenia pneumokokowe 
129. Zakażenia gronkowcowe 
130. Zakażenia paciorkowcowe oraz wywołane przez enterokoki
131. Błonica oraz inne infekcje wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Corynebacterium i rodzaje pokrewne 
132. Zakażenia wywoływane przez Listeria monocytogenes 
133. Tężec
134. Zatrucie jadem kiełbasianym 
135. Zgorzel gazowa oraz inne schorzenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Clostridium

SEKCJA 6: CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ BAKTERIE GRAM-UJEMNE

136. Zakażenia wywoływane przez meningokoki 
137. Zakażenie gonokokowe 
138. Infekcje wywoływane przez Moraxella 
139. Zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Haemophilus 
140. Infekcje wywoływane przez drobnoustroje należące do grupy HACEK oraz inne rodzaje bakterii Gram-ujemnych 
141. Infekcje wywoływane przez Legionelle 
142. Krztusiec oraz inne infekcje wywoływane przez bakterie z rodzaju Bordetella 
143. Choroby wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki jelitowe 
144. Zakażenia wywoływane przez Helicobacter pylori 
145. Zakażenia wywoływane przez gatunki Pseudomonas i spokrewnione bakterie 
146. Salmonelloza 
147. Szigelloza – czerwonka bakteryjna 
148. Zakażenia wywołane przez Campylobacter i gatunki spokrewnione 
149. Cholera i inne choroby wywoływane przez przecinkowce
150. Bruceloza 
151. Tularemia
152. Dżuma i inne zakażenia wywoływane przez pałeczki z rodzaju Yersinia 
153. Zakażenia wywoływane przez Bartonella, choroba kociego pazura 
154. Donowanoza

SEKCJA 7: MIESZANE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE

155. Nokardioza 
156. Promienica 
157. Zakażenia wywoływane przez mieszane drobnoustroje beztlenowe

SEKCJA 8: MYCOBACTERIAL DISEASES

158. Gruźlica 
159. Trąd (Choroba Hansena) 
160. Prątki niegruźlicze 
161. Leki przeciwprątkowe

SEKCJA 9: ZAKAŻENIA KRĘTKAMI

162. Kiła 
163. Krętkowice endemiczne 
164. Leptospiroza 
165. Dur powrotny 
166. Borelioza z Lyme

SEKCJA 10: CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ RIKETSJE, MIKOPLAZMY I CHLAMYDIE

167. Choroby wywołane przez riketsje 
168. Zakażenia powodowane przez mikoplazmy 
169. Zakażenia wywołane przez chlamydie

SEKCJA 11:`CHOROBY WIRUSOWE: INFORMACJE OGÓLNE

170. Wirusologia lekarska 
171. Chemioterapia przeciwwirusowa (z wyłączeniem leków antyretrowirusowych)

SEKCJA 12: WIRUSY DNA

172. Wirusy opryszczki pospolitej (herpes simplex viruses) 
173. Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca 
174. Zakażenia wirusem Epsteina-Barr. Mononukleoza zakaźna 
175. Zakażenia wirusem cytomegalii i ludzkimi wirusami opryszczki typu 6, 7 i 8 
176. Mięczak zakaźny, ospa małpia i inne pokswirusy, z wyjątkiem ospy prawdziwej
177. Parwowirusy 
178. Zakażenia ludzkimi wirusami brodawczaka

SEKCJA 13: DNA I RNA WIRUSY UKŁADU ODDECHOWEGO

179. Pospolite wirusowe zakażenia układu oddechowego i zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) 
180. Grypa

SEKCJA 14: ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI I INNE LUDZKIE RETROWIRUSY

181. Ludzkie retrowirusy
182. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności – AIDS i choroby pokrewne

SEKCJA 15: ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ RNA WIRUSY

183. Wirusowe zapalenia żołądka i jelit (biegunki wirusowe)
184. Enterowirusy i reowirusy 
185. Odra (morbilli) 
186. Różyczka (niemiecka odra, choroba trzecia) 
187. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic, nagminne zapalenie ślinianek; Parotitis epidemica)
188. Wścieklizna i inne zakażenia rabdowirusowe 
189. Zakażenia wywołane przez wirusy przenoszone przez stawonogi i gryzonie 
190. Wirusy Ebola i Marburg (wirus ebolski i marburski)

SEKCJA 16: ZAKAŻENIA GRZYBAMI I ALGAMI XI

191. Rozpoznawanie i leczenie grzybic 
192. Histoplazmoza 
193. Kokcydioidomikoza 
194. Blastomikoza 
195. Kryptokokoza 
196. Zakażenie drożdżakowe (kandydoza) 
197. Aspergiloza (grzybica kropidlakowa)
198. Mukormikoza 
199. Rozmaite grzybice i zakażenia glonami 
200. Pneumocystoza (zakażenie Pneumocystis jirovecii)

SEKCJA 17: ZARAŻENIA PASOŻYTNICZE –INFORMACJE PODSTAWOWE

e16. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń pasożytniczych 
201. Środki stosowane w leczeniu zarażeń pasożytniczych
e17. Farmakologia środków stosowanych w leczeniu zakażeń pasożytniczych

SEKCJA 18: ZARAŻENIA PIERWOTNIAKAMI

202. Pełzakowica (ameboza) i zarażenia innymi wolno żyjącymi pełzakami 
203. Zimnica (malaria) 
204. Babezjoza
e18. Atlas rozmazów krwi obwodowej w przebiegu zimnicy i babeszjozy 
205. Leiszmanioza 
206. Trypanosomatozy 
207. Toksoplazmoza 
208. Zarażenia pierwotniakami jelitowymi i rzęsistkowicą (trichomoniazą)

SEKCJA 19: ZARAŻENIA NICIENIAMI

209. Włośnica i inne robaczyce tkankowe 
210. Inwazje nicieniami przewodu pokarmowego 
211. Filarioza i inne spokrewnione zarażenia 
212. Schistosomoza i zarażenia innymi przywrami 
213. Inwazje tasiemców

Część 8: Bioterroryzm a medycyna kliniczna

214. Bioterroryzm mikrobiologiczny 
215. Terroryzm chemiczny 
216. Bioterroryzm radiacyjny

Część 9: Choroby układu sercowo-naczyniowego

SEKCJA 1: WPROWADZENIE DO CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

217. Podstawowe zagadnienia z zakresu biologii układu sercowo-naczyniowego 
218. Epidemiologia chorób układu sercowo-naczyniowego 
219. Podejście do pacjenta z prawdopodobną chorobą serca

SEKCJA 2: DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

220. Badanie przedmiotowe układu sercowo-naczyniowego 
e19. Atlas elektrokardiografii 
221. Elektrokardiografia 
222. Nieinwazyjne metody obrazowania serca – echokardiografia, kardiologia nuklearna, MRI, TK 
e20. Atlas nieinwazyjnych metod obrazowania serca 
223. Diagnostyczne cewnikowanie serca i angiografia

SEKCJA 3: ZABURZENIA RYTMU

224. Podstawy elektrofizjologii 
225. Bradyarytmie 
226. Tachyarytmie 
e21. Atlas zaburzeń rytmu serca

SEKCJA 4: CHOROBY SERCA

227. Niewydolność serca i serce płucne 
228. Transplantacja serca i długoterminowe wspomaganie serca 
229. Wrodzone wady serca u dorosłych 
230. Choroby zastawkowe serca 
231. Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego 
232. Choroby osierdzia 
233. Nowotwory serca i uszkodzenie serca w wyniku urazu
234. Sercowo-krążeniowa manifestacja chorób układowych

SEKCJA 5: CHOROBY NACZYNIOWE

235. Miażdżyca 
e22. Atlas miażdżycy
236. Zespół metaboliczny 
237. Choroba niedokrwienna serca 
238. Niestabilna dławica piersiowa oraz zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
239. Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
240. Przezskórna interwencja wieńcowa 
e23. Atlas przezskórnej rewaskularyzacji 
241. Choroba nadciśnieniowa 
242. Choroby aorty 
243. Choroby naczyniowe kończyn 
244. Nadciśnienie płucne

Część 10: Choroby układu oddechowego

SEKCJA 1: ROZPOZNANIE ZABURZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

245. Postępowanie z pacjentem z chorobą układu oddechowego
246. Zaburzenia czynności oddychania 
247. Badania diagnostyczne w chorobach płuc 
e24. Atlas zmian radiololgicznych w chorobach płuc

SEKCJA 2: CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

248. Astma 
249. Śródmiąższowe zapalenie płuc z nadwrażliwości i nacieki płucne z eozynofi lią 
250. Choroby płuc wywołane działaniem czynników środowiskowych 
251. Zapalenie płuc 
252. Rozstrzenie oskrzeli i ropień płuca 
253. Mukowiscydoza 
254. Przewlekła obturacyjna choroba płuc 
255. Choroby śródmiąższowe płuc 
256. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna 
257. Choroby opłucnej i śródpiersia 
258. Zaburzenia wentylacji 
259. Bezdech śródsenny 
260. Przeszczepianie płuc

Część 11: Medycyna stanów krytycznych

SEKCJA 1: PIELĘGNACJA DRÓG ODDECHOWYCH W STANACH KRYTYCZNYCH

261. Zasady medycyny stanów krytycznych 
262. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 
263. Mechaniczne wspomaganie oddychania

SEKCJA 2: WSTRZĄS I NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

264. Postępowanie z chorym we wstrząsie 
265. Posocznica i wstrząs septyczny 
266. Wstrząs kardiogenny i obrzęk płuc
267. Zapaść sercowo-naczyniowa, nagłe zatrzymanie krążenia i nagły zgon sercowy

SEKCJA 3: INTENSYWNA OPIEKA NEUROLOGICZNA

268. Śpiączka 
269. Neurologiczne stany krytyczne, w tym w encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna i krwotok podpajęczynówkowy

SEKCJA 4: STANY NAGŁE W ONKOLOGII

270. Stany nagłe w onkologii

Część 12: Choroby nerek i układu moczowego

271. Komórkowa i molekularna biologia nerki 
272. Mechanizmy adaptacyjne w chorobach nerek
273. Ostra niewydolność nerek
274. Przewlekła niewydolność nerek 
275. Dializoterapia w leczeniu niewydolności nerek 
276. Przeszczepianie w leczeniu niewydolności nerek 
277. Choroby kłębuszków nerkowych 
278. Wielotorbielowatość nerek i inne dziedziczne tubulopatie 
279. Cewkowo-śródmiąż szo we choroby nerek 
280. Uszkodzenia naczyń krwionośnych nerki 
281. Kamica nerkowa 
282. Zakażenie układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie gruczołu krokowego 
283. Niedrożność (obstrukcja) dróg moczowych


TOM III

CZĘŚĆ 13. Zaburzenia układu żołądkowo-jelitowego

SEKCJA 1. ZABURZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

284. Postępowanie z pacjentem z chorobą przewodu pokarmowego 
285. Endoskopia przewodu pokarmowego
e25. Nagranie wideo pt. „Atlas endoskopii przewodu pokarmowego”
286. Choroby przełyku
287. Wrzód trawienny i pokrewne choroby
288. Zaburzenia wchłaniania
289. Choroba zapalna kiszki
290. Zespół jelita nadwrażliwego
291. Choroba uchyłkowa i często występujące choroby okrężnicze i odbytnicze 
292. Niewydolność naczyń krezkowych
293. Ostra niedrożność jelit
294. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i zapalenie otrzewnej

SEKCJA 2. CHOROBY WĄTROBY i DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 

295. Postępowanie z pacjentem z chorobą wątroby
296. Ocena funkcji wątroby
297. Hiperbilirubinemie
298. Ostre wirusowe zapalenie wątroby
299. Toksyczne i polekowe zapalenie wątroby
300. Przewlekłe zapalenie wątroby
301. Alkoholowa choroba wątroby
302. Marskość i jej powikłania
e26. Atlas biopsji wątroby
303. Choroby genetyczne, metaboliczne i infiltracyjne atakujące wątrobę 
304. Przeszczepianie wątroby
305. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

SEKCJA 3. ZABURZENIA PRACY TRZUSTKI

306. Postępowanie z pacjentem z chorobą trzustki 
307. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

CZĘŚĆ 14. Zaburzenia układu odpornościowego, tkanki łącznej i stawów

SEKCJA 1. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY W CHOROBIE i ZDROWIU

308. Wprowadzenia do układu odpornościowego
309. Białka głównego układu zgodności tkankowej
310. Choroby wywołane pierwotnymi niedoborami immunologicznymi.
e27. Pierwotne niedobory odpornościowe związane z innymi chorobami lub wtórne wobec innych chorób.

SEKCJA 2. ZABURZENIA ZWIĄZANE Z USZKODZENIAMI O PODŁOŻU IMMUNOLOGICZNYM

311. Alergia, anafilaksja i mastocytoza układowa
312. Autoimmunizacja i choroby autoimmunizacyjne
313. Toczeń rumieniowaty układowy
314. Reumatoidalne zapalenie stawów
315. Ostra gorączka reumatoidalna
316. Twardzina układowa (skleroderma) i pokrewne zaburzenia 
317. Zespół Sjögrena
318. Spondyloartropatie
319. Zespół zapalenia naczyń
e28. Atlas klinicznego obrazowania chorób naczyniowych
320. Zespół Behçeta
321. Nawrotowe zapalenie wielochrząstkowe
322. Sarkoidoza
323. Rodzinna gorączka śródziemnomorska i inne dziedziczne nawrotowe gorączki
324. Skrobiawica

SEKCJA 3. ZABURZENIA PRACY STAWÓW i PRZYLEGŁEJ TKANKI

325. Postępowanie w chorobach stawów i układu kostno-mięśniowego
326. Zapalenia kości i stawów
327. Dna i inne kryształowe zapalenia 
328. Artretyzm zakaźny
329. Bóle włókien mięśniowych
330. Zapalenie stawów (artretyzm) związane z chorobą ogólnoustrojową i inne zapalenia stawów
331. Okołostawowe choroby kończyn

CZĘŚĆ 15. Endokrynologia i metabolizm

SEKCJA 1. ENDOKRYNOLOGIA

332.  Zasady edokrynologii
333. Choroby przedniego płata przysadki i podwzgórza
334. Zaburzenia części nerwowej przysadki
335. Choroby tarczycy
336. Choroby kory nadnerczy
337. Guz chromochłonny
338. Cukrzyca
339. Hipoglikemia
340. Zaburzenia dotyczące jąder i męskiego układu rozrodczego
341. Zaburzenia dotyczące jajnika i dróg rodnych kobiet
342. Menopauza i pomenopauzalna terapia hormonalna
343. Zaburzenia w rozwoju płciowym
344. Wewnątrzwydzielnicze guzy przewodu żołądkowo-jelitowego i trzustki
345. Zaburzenia obejmujące zespoły gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej

SEKCJA 2. ZABURZENIA DOTYCZĄCE KOŚCI I METABOLIZMU SKŁADNIKÓW MINERALNYCH

346. Kości i przemiana mineralna w zdrowiu i chorobie
347. Choroby przytarczyc i inne zaburzenia przebiegające z hiper- i hipokalcemią
348. Osteoporoza
349. Choroba Pageta kości i inne dysplazje kości

SEKCJA 3. ZABURZENIA METABOLIZMU POŚREDNIEGO 

350. Zaburzenia metabolizmu lipoprotein
351. Hemochromatoza
352. Porfirie
353. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn
354. Choroba Wilsona
355. Lizosomalne choroby spichrzeniowe
356. Choroby spichrzeniowe glikogenu i inne dziedziczne zaburzenia przemiany węglowodanów 
357. Dziedziczne zaburzenia tkanki łącznej
358. Dziedziczne zaburzenia metabolizmu aminokwasów u dorosłych
359. Wrodzone zaburzenia transportu błonowego
e29. Atlas klinicznych objawów chorób metabolicznych

CZĘŚĆ 16. Zaburzenia neurologiczne

SEKCJA 1. DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH 

360. Mechanizmy zaburzeń neurologicznych
361. Postępowanie z pacjentem z chorobą neurologiczną
362. Neuroobrazowanie w zaburzeniach neurologicznych
e30. Atlas neuroobrazowania
e31. Badania elektrodiagnostyczne zaburzeń układu nerwowego: elektroencefalografia (EEG) i elektromiografia (EMG)
e32. Technika nakłucia lędźwiowego

SEKCJA 2. CHOROBY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

363. Napady padaczkowe i padaczka
364. Choroby naczyniowe mózgu
365. Demencja
366. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia układu pozapiramidowego
367. Zaburzenia ataktyczne
368. Zaburzenia bezładowe
369. Stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego
370. Zaburzenia układu autonomicznego
371. Neuralgia nerwu trójdzielnego, paraliż dzwonu i inne zaburzenia nerwu czaszkowego
372. Choroby rdzenia kręgowego
373. Wstrząs mózgu i inne urazy głowy
374. Podstawowe i przerzutowe guzy układu nerwowego
375. Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne
376. Zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak 
377. Przewlekłe nawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
378. Choroby wywołane przez priony

SEKCJA 3. ZABURZENIA NERWÓW i MIĘŚNI  

379. Neuropatia peryferyjna
380. Zespół Guillaina-Barr i inne neuropatie o podłożu odpornościowym
381. Miastenia i inne choroby złącza nerwowo-mięśniowego
382. Postępowanie z przypadku dystrofii mięśniowej i innych chorób mięśni
383. Zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe oraz wtrętowe zapalenie mięśni
e33. Szczególne problemy w trakcie neurologicznej konsultacji u pacjenta hospitalizowanego

SEKCJA 4. ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA 

384. Zespół przewlekłego zmęczenia

SEKCJA 5. ZABURZENIA PSYCHICZNE

385. Biologia zaburzeń psychicznych
386. Zaburzenia psychiczne

SEKCJA 6. ALKOHOLIZM i UZALEŻNIENIA OD LEKÓW i NARKOTYKÓW

387. Alkohol i alkoholizm
388. Opioidy – nadużywnie i uzależnienie
389. Kokaina i inne często nadużywane narkotyki
390. Nałóg nikotynowy

CZĘŚĆ 17. Zatrucia, przedawkowanie i ukąszenia

e34. Zatrucie metalami ciężkimi
e35. Zatrucia oraz przedawkowania leków
391. Zaburzenia wywołane ukąszeniem przez gady i morskie zwierzęta
e36. Infekcje pasożytami zewnętrznymi oraz ukąszenia przez stawonogi i użądlenia

STRESZCZENIA ROZDZIAŁÓW e1 do e36

DODATEK

Walory laboratoryjne o znaczeniu klinicznym
Aleksander Kratz, Michael A. Pesce, Daniel J. Fink

INDEKS

Fragmenty książki

Product Attachments

View FileInterna Harrisona, Rozdział XV    Size: (255.79 KB)
View FileInterna Harrisona, Rozdział XXXIII    Size: (120.71 KB)
View FileInterna Harrisona, Rozdział LIX    Size: (145.99 KB)
Recenzja

Recenzje klientów 1

Prof. dr hab. Leszek Szczepański
Jeżeli któreś podręczniki można uznać za "złote standardy" w nauczaniu medycyny, to do nich na pewno można zaliczyć dobrze znany podręcznik chorób wewnętrznych pod redakcją Harrisona. Samo nazwisko autora od dziesiątków lat jest hasłem i skrótem myślowym – w mowie potocznej wśród lekarzy częściej mówi się o "Harrisonie" niż wymienia się tytuł dzieła.
Dzieło to zawiera ponad 3000 stron, na których w sposób syntetyczny, ale zarazem wyczerpujący omówione są nie tylko (jak sugerowałby tytuł) podstawy myślenia lekarskiego, głównie w postępowaniu niezabiegowym, ale także podstawy diagnostyki i leczenia. (...)
Już trzecie pokolenie lekarzy uczy się Harrisona i korzysta z tego podręcznika w codziennej pracy zawodowej. (...) Zaletą podręcznika jest jego stała aktualność – możemy tu znaleźć najświeższe wiadomości, podawane na kongresach po raz pierwszy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Nic więc dziwnego, że podręcznik ten został przetłumaczony na kilkanaście języków (...). Istnieje wielka potrzeba istnienia tego podręcznika w wydaniu polskim.
Nie można rozważać uznania "Principles of internal medicine" za podręcznik, skoro jest to wzorzec podręcznika, książka potrzebna na biurku każdego lekarza praktyka. Autor: Prof. dr hab. Leszek Szczepański / (Dodano 06.03.2019)

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej