• ISBN: 978-83-7563-202-6
 • Format: B5
 • Objętość: 656 stron
 • Oprawa: Miękka

Podstawy hematologii. Wydanie III

Kolejne wydanie, jednego z najbardziej uznanych podręczników z zakresu hematologii. Książka „Podstawy hematologii” stanowi efekt wieloośrodkowej współpracy wybitnych specjalistów.

 • ISBN: 978-83-7563-202-6
 • Format: B5
 • Objętość: 656 stron
 • Oprawa: Miękka
98,00

Brak w magazynie.

83.3 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

„Podstawy hematologii” wydanie III to kolejne wydanie, jednego z najbardziej uznanych podręczników z zakresu hematologii. 

Nowe wydanie „Podstaw hematologii” to:

 • najnowsza i najbardziej istotna wiedza z zakresu patogenezy, metod rozpoznawania i leczenia chorób układu krwiotwórczego
 • nowe rozdziały dotyczące m.in. diagnostyki cytometrycznej, metod molekularnych oraz terapii celowanych w hematoonkologii
 • prezentacja zagadnień odnoszących się do zasad leczenia przeciwkrzepliwego, szczepień ochronnych u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego, wskazań do radioterapii w hematoonkologii i stanów nagłego zagrożenia życia w hematologii
 • szerokie ujęcie tematów związanych z nowymi możliwościami zastosowania komórek krwiotwórczych, a także z leczeniem wspomagającym i podtrzymującym w nowotworach hematologicznych
 • czytelny i przejrzysty podział na III części – ogólną, kliniczną i ilustracyjną

Książka „Podstawy hematologii” stanowi efekt wieloośrodkowej współpracy wybitnych specjalistów. Jest adresowana do studentów medycyny, ale będzie pomocna również lekarzom przygotowującym się do egzaminów specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych, hematologii czy onkologii klinicznej.

Minęło już 6 lat od drugiego wydania „Podstaw hematologii”. W tym czasie nastąpił nie tylko znaczący postęp wiedzy dotyczący poznania i zrozumienia patogenezy wielu chorób układu krwiotwórczego, w tym nowotworów hematologicznych, ale zmieniło się również podejście terapeutyczne, co znalazło wyraz w różnego rodzaju rekomendacjach. Ostatnie lata to także czas rejestracji leków nowej generacji, takich jak inhibitory kinaz tyrozynowych i serynowych, leki immunomodulujące, inhibitory proteasomu. Zarejestrowano również nowe przeciwciała monoklonalne o znacznie większej skuteczności niż dotąd stosowane.

Postęp w dziedzinie diagnostyki i terapii wymógł wprowadzenie pewnych zmian w układzie książki. Zrezygnowano z niektórych rozdziałów, dodając nowe, tak jednak by nie zmienić znacząco objętości książki.(…) Wyrażamy nadzieję, że Czytelnicy przyjmą życzliwie publikację, podobnie jak to miało miejsce w przypadku dwóch poprzednich wydań tego podręcznika.

Z przedmowy Anna Dmoszyńska, Tadeusz Robak, Iwona Hus

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych    


Podręcznik obowiązkowy do specjalizacji [hematologia]
Podręcznik zalecany do specjalizacji [onkologia i hematologia dziecięca]
Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Przedmowa

CZĘŚĆ I. Ogólna

Rozdział 1. Hematopoeza – struktura, funkcja, zaburzenia, metody badań 

Rozdział 2. Fizjologia hemostazy 

Rozdział 3. Niedobory odporności (wrodzone i nabyte) 

Rozdział 4. Wybrane aspekty genetyczne hematologii 

Rozdział 5. Znaczenie wywiadu i badania przedmiotowego w diagnostyce hematologicznej 

Rozdział 6. Podstawowe badania diagnostyczne w hematologii. Normy hematologiczne 

Rozdział 7. Diagnostyka cytometryczna w hematoonkologii 

Rozdział 8. Metody molekularne w hematoonkologii 

Rozdział 9. Terapie celowane w hematoonkologii


CZĘŚĆ II. Klinika chorób krwi 

Rozdział 10. Diagnostyka i leczenie niedokrwistości 

Rozdział 11. Zaburzenia ilościowe i jakościowe krwinek białych 

Rozdział 12. Zespoły mielodysplastyczne 

Rozdział 13. Ostre białaczki 

Rozdział 14. Przewlekłe białaczki limfoidalne 

Rozdział 15. Szpiczak plazmocytowy i inne gammapatie monoklonalne 

Rozdział 16. Przewlekła białaczka szpikowa 

Rozdział 17. Inne przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne 

Rozdział 18. Chłoniaki  

Rozdział 19. Chłoniak Hodgkina 

Rozdział 20. Wskazania do autologicznego i allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych w hematologii

Rozdział 21. Leczenie wspomagające w chorobach hematologicznych 

Rozdział 22. Leczenie podtrzymujące w nowotworach hematologicznych 

Rozdział 23. Nowe możliwości zastosowania komórek krwiotwórczych 

Rozdział 24. Zaburzenia krzepnięcia krwi 

Rozdział 25. Płytkowe skazy krwotoczne 

Rozdział 26. Zasady leczenia przeciwkrzepliwego 

Rozdział 27. Podstawy transfuzjologii klinicznej 

Rozdział 28. Szczepienia ochronne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego 

Rozdział 29. Wskazania do radioterapii w hematoonkologii 

Rozdział 30. Stany nagłego zagrożenia życia w hematologii 

Rozdział 31. Odrębności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego w starszym wieku 

Rozdział 32. Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u kobiet w ciąży

CZĘŚĆ III. Ilustracyjna 

Indeks

Rozdział II. Hematologia
pdf
264,85 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

83,30
Zobacz prenumeraty