• Format: A4
  • Objętość: 340 stron
  • Oprawa: Twarda

Redakcja: Andrzej Lewiński i Arkadiusz Zygmunt

Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej

Publikacja uwzględniająca polską specyfikę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a autorami są lekarze klinicyści – praktycy. Książka gruntownie omawia patofizjologię chorób endokrynologicznych.
  • Format: A4
  • Objętość: 340 stron
  • Oprawa: Twarda
123,99

Brak w magazynie.

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej”  jest pomocą w leczeniu od początku wystąpienia zaburzeń hormonalnych. Gruntownie omawia patofizjologię chorób endokrynologicznych.

Ludźmi rządzą hormony. To one odpowiadają za nasze samopoczucie, zdrowie, wygląd. Koordynują działanie procesów chemicznych działając wspólnie: uzupełniając się i wykluczając. Mechanizmy nimi rządzące łatwo jest zakłócić, gdyż nawet niewielkie niedobory hormonów czy nieznaczny ich nadmiar powodują zakłócenia w gos- podarce hormonalnej.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiono podstawy fizjologii funkcjonowania opisywanego narządu/układu wydzielania wewnętrznego z niezbędnym rysem anatomicznym, krótką charakterystyką opisywanych cząsteczek oraz mechanizmami regulacji ich wydzielania. Następnie przedstawione zostały metody oznaczania substancji biologicznie czynnych bądź ich prekursorów oraz próby (testy dynamiczne) wykonywane w diagnostyce zaburzeń wraz z opisem interpretacji wyników i różnicowaniem. Rozdziały wzbogacają liczne tabele i ryciny, aby podsumować bądź schematycznie zobrazować przedstawiane zagadnienia.

Atutem książki jest niewątpliwie to, iż jest to publikacja polska, uwzględniająca odmienną specyfikę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a autorami są lekarze klinicyści – problematykę zaburzeń hormonalnych przedstawiono tak, jak to widzą lekarze praktycy.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

 

Rozdział 1. Integracyjna funkcja hormonów i ich rola w przekazywaniuaniu informacji w organizmie 

Rozdział 2. Zaburzenia czynności układu podwzgórzowo- przysadkowego 

Rozdział 3. Gruczoł tarczowy – czynność fizjologiczna i diagnostyka zaburzeń wydzielania hormonów tarczycy 

Rozdział 4. Wybrane zagadnienia diagnostyki chorób tarczycy u dzieci 

Rozdział 5. Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej 

Rozdział 6. Odrębności zaburzeń gospodarki wapniowo- fosforanowej u dzieci

Rozdział 7. Budowa i badania czynności hormonalnej warstwy korowej gruczołu nadnerczowego 

Rozdział 8. Badania czynnościowe rdzenia nadnerczy 

Rozdział 9. Ocena czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki 

Rozdział 10. Zaburzenia stanu odżywienia u dorosłych 

Rozdział 11. Zaburzenia stanu odżywienia u dzieci 

Rozdział 12. Hormony peptydowe wydzielane w przewodzie pokarmowym 

Rozdział 13. Diagnostyka zaburzeń wzrostu u dzieci 

Rozdział 14. Diagnostyka zaburzeń dojrzewania płciowego 

Rozdział 15. Zaburzenia miesiączkowania 

Rozdział 16. Diagnostyka hiperandrogenizmu 

Rozdział 17. Hipogonadyzm u mężczyzn 

Rozdział 18. Diagnostyka czynnościowa niepłodności 

Rozdział 19. Ginekomastia 

Rozdział 20. Choroby endokrynologiczne u kobiet w ciąży i w okresie fizjologicznej laktacji 

Rozdział 21. Diagnostyka czynnościowa procesu starzenia 

Rozdział 22. Czynność szyszynki – rola melatoniny w organizmie 

Rozdział 23. Podstawowe zagadnienia immunoendokrynologii 

Rozdział 24. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej 

Rozdział 25. Autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej 

Rozdział 26. Diagnostyka stosowana w przypadku guzów hormonalnie czynnych i hormonozależnych 

Rozdział 27. Wpływ leków i innych czynników na oznaczenia hormonalne 

Rozdział 28. Wybrane standardy postępowania pielęgniarskiego podczas diagnostyki zaburzeń hormonalnych 

Indeks
Rozdział II. Diagnostyka czynnościowa
pdf
342,95 KB
Rozdział VIII. Diagnostyka czynnościowa
pdf
218,51 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.