• ISBN: 83-89309-35-1
  • Format: A5
  • Objętość: 184 strony
  • Oprawa: Miękka

Adam Stępień

Bóle głowy. Diagnostyka i leczenie (z serii "Biblioteka Neurologii Praktycznej")

Celem prezentowanej książki jest przedstawienie najważniejszych wiadomości na temat najczęstszych bólów głowy (m.in. napięciowych, trójdzielno-autonomicznych, piorunujących, pourazowych, objawowych i innych) oraz zasad postępowania z chorymi.

  • ISBN: 83-89309-35-1
  • Format: A5
  • Objętość: 184 strony
  • Oprawa: Miękka
44,10

Brak w magazynie.

37.48 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Celem książki „Bóle głowy. Diagnostyka i leczenie” jest przedstawienie najważniejszych wiadomości na temat najczęstszych bólów głowy (m.in. napięciowych, trójdzielno-autonomicznych, piorunujących, pourazowych, objawowych i innych) oraz zasad postępowania z chorymi.

Ból głowy jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyty u lekarza. Występuje we wszystkich grupach wiekowych i jest nie tylko sprawcą cierpień chorego, ale także istotnym problemem dotykającym jego rodzinę i środowisko pracy. Problem ten jest często bagatelizowany: blisko połowa cierpiących na bóle głowy nigdy nie była diagnozowana i leczona przez lekarza. W wielu krajach problem ten został dostrzeżony i walka z bólami głowy stała się jedną z głównych kwestii zdrowotnych.

Ponadto Autor omówił zagadnienie jakości życia chorych z bólami głowy oraz struktury anatomiczne i ich funkcje w bólach głowy. W opracowaniu oparł się na najnowszych doniesieniach i piśmiennictwie w zakresie prezentowanych zagadnień i aktualnie obowiązujących kryteriach diagnostycznych oraz własnym, nabywanym z biegiem lat doświadczeniu. Książka wzbogacona jest o ryciny i tabele, porządkujące tekst, ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie najistotniejszych wiadomości.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych    


Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

1. Wprowadzenie

2. Jakość życia chorych z bólami głowy

3. Struktury anatomiczne i ich funkcje w bólach głowy

4. Badanie chorego z bólem głowy

Wywiad chorobowy 
Badanie przedmiotowe chorego z bólem głowy
 

5. Podział bólów głowy

6. Migrena

Obraz kliniczny migreny 
Współistnienie migreny z innymi schorzeniami
Patogeneza migreny
Leczenie migreny

7. Napięciowy ból głowy

Leczenie

8. Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy

Klasterowy ból głowy (ból głowy Hortona) 
Napadowa hemikrania 
Hemikrania ciągła 
Zespół SUNCT

9. Piorunujący ból głowy i inne ostre bóle głowy

Zespół Call-Fleminga

10. Szyjnopochodny ból głowy (cervicogenic headache)

11. Pourazowe bóle głowy

12. Inne postacie pierwotnych bólów głowy i twarzy

Bóle głowy związane ze snem 
Śródsenny ból głowy
Nerwoból trójdzielny
Atypowy ból twarzy
Zespół CADASIL 
Idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe 
Samoistne podciśnienie wewnątrzczaszkowe
Bóle głowy po nakłuciu opony twardej

13. Objawowe bóle głowy

Krwotok podpajęczynówkowy 
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
Ból głowy towarzyszący nadciśnieniu tętniczemu 
Ból głowy w przebiegu nowotworów mózgu 
Nawrotowa bolesna oftalmoplegia – zespół Tolosy-Hunta 
Zapalenie tętnicy skroniowej (zapalenie tętnicy olbrzymiokomórkowe, arteritis temporalis gigantocellularis, giant cell arteritis)

Piśmiennictwo
Indeks

Bóle głowy rozdział 9
pdf
42,86 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

37,48
Zobacz prenumeraty