• ISBN: 978-83-7563-120-3
  • Format: B5
  • Objętość: 436 stron
  • Oprawa: Twarda

Mary D. King i John B.P. Stephenson // Redakcja naukowa wydania polskiego: Sergiusz Jóźwiak

Badania neurologiczne u dzieci

Autorzy książki w sposób szczegółowy i przejrzysty przedstawili zagadnienie diagnostyki dzieci z podejrzeniem schorzeń układu nerwowego. Wiedza teoretyczna dotycząca poszczególnych problemów została zilustrowana dokładnymi przykładami klinicznymi. 

  • ISBN: 978-83-7563-120-3
  • Format: B5
  • Objętość: 436 stron
  • Oprawa: Twarda
88,00

Brak w magazynie.

74.8 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Autorzy książki „Badania neurologiczne u dzieci” w sposób szczegółowy i przejrzysty przedstawili zagadnienie diagnostyki dzieci z podejrzeniem schorzeń układu nerwowego. Wiedza teoretyczna dotycząca poszczególnych problemów została zilustrowana dokładnymi przykładami klinicznymi. 

Podręcznik podzielony został na trzy części. W pierwszej z nich omówiono istotę wywiadu i badania klinicznego. W kolejnej części autorzy skupili się na badaniach dodatkowych, podając przy tym wskazówki dotyczące neurofizjologii i neuroradiologii, opierając się również na wiedzy z zakresu innych dyscyplin (jak np. biochemii). Ostatnia część zawiera opis konkretnych problemów wraz z omówieniem doboru właściwych badań w wybranych sytuacjach klinicznych. Książka jest kompendium wiedzy nie tylko dla neurologów dziecięcych, ale zawarte w niej treści będą również istotne dla specjalistów innych dziedzin (neonatologów, pediatrów, psychiatrów dziecięcych, lekarzy intensywnej terapii, lekarzy chorób metabolicznych, genetycy kliniczni).

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych     Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Wprowadzenie 

Rozdział 1.1   Kluczowe elementy wywiadu

Rozdział 1.2   Kluczowe zagadnienia dotyczące badania fizykalnego 

Rozdział 2.1   Rejestracja wideo 

Rozdział 2.2   Elektroencefalografia 

Rozdział 2.3   Elektromiografia (EMG) i badanie szybkości przewodzenia w nerwach obwodowych (NCS) 

Rozdział 2.4   Potencjały wywołane 

Rozdział 2.5   Obrazowanie strukturalne 

Rozdział 2.6   Obrazowanie funkcjonalne 

Rozdział 2.7   Płyn mózgowo-rdzeniowy 

Rozdział 2.8   Badania układu sercowo-naczyniowego i czynności autonomicznego układu nerwowego 

Rozdział 2.9   Badania mikroskopowe: komórki i biopsje 

Rozdział 2.10 Mikrobiologia 

Rozdział 2.11 Hematologia 

Rozdział 2.12 Immunologia 

Rozdział 2.13 Badania genetyczne 

Rozdział 2.14 Biochemia 

Rozdział 2.15 Monitorowanie stężenia leków przeciwpadaczkowych 

Rozdział 2.16 Rozpoznanie przez próbę terapii 

Rozdział 3.1   Drgawki noworodkowe 

Rozdział 3.2   Nieprawidłowości neurologiczne u noworodka 

Rozdział 3.3   Opóźniony rozwój 

Rozdział 3.4   Zespół dziecka wiotkiego 

Rozdział 3.5   Nieprawidłowa wielkość głowy 

Rozdział 3.6   Niemowlę z drgającymi ruchami gałek ocznych 

Rozdział 3.7   „Mózgowe porażenie dziecięce” 

Rozdział 3.8   Dziwaczny chód 

Rozdział 3.9   Zaburzenia uczenia się/upośledzenie umysłowe 

Rozdział 3.10 Zaburzenia rozwoju mowy i języka 

Rozdział 3.11 Zaburzenia „psychiatryczne” 

Rozdział 3.12 Napady padaczkowe i padaczka 

Rozdział 3.13 Drgawki gorączkowe 

Rozdział 3.14 Niepadaczkowe zaburzenia napadowe 

Rozdział 3.15 Zaburzenia padaczkowe i niepadaczkowe 

Rozdział 3.16 Nabyte uszkodzenia układu nerwowego 

Rozdział 3.17 Ostra encefalopatia 

Rozdział 3.18 Bóle głowy 

Rozdział 3.19 Osłabienie i zmęczenie 

Rozdział 3.20 Ataksja 

Rozdział 3.21 Zaburzenia ruchu 

Rozdział 3.22 Postępujący zanik umiejętności wyuczonych i otępienie 

Rozdział 3.23 Rzadkie schorzenia poddające się leczeniu 

Dodatek 1. Wartości predykcyjne wyników badań dodatkowych 
Dodatek 2. Wybrane normy 
Dodatek 3. Lista przypadków klinicznych 

Indeks

Badanie neurologiczne dzieci roz 2_3
pdf
91,38 KB
Badania neurologiczne dzieci roz 2_6
pdf
479,16 KB
Badania neurologiczne u dzieci roz 3_16
pdf
103,10 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

74,80
Zobacz prenumeraty