Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych. Tom 1-4


Autor: Redakcja naukowa: Andrzej Kaszuba

ISBN: 978-83-7563-252-1

Format: A4

Objętość: Tom I: 252 strony. Tom II: 254 strony. Tom III: 266 stron. Tom IV: 266 stron.

Oprawa: Twarda

Cena: 396.00 zł
Cena dla Prenumeratorów: 336,60 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych to książka interdyscyplinarna i pionierska na polskim rynku dermatologicznym.

Dermatologia jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy, wywodzącą się z interny, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci wyraźnie zmieniała swoje oblicze, rozwijając się zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. O jej postępach decyduje nie tylko rozwój dyscyplin podstawowych, takich jak: biologia molekularna, genetyka, immunologia, immunopatologia, immunohistochemia, ale również rozwój nowych metod diagnostycznych (dermoskopia, trichoskopia, kapilaroskopia, ultrasonografia, mikroskopia konfokalna, immunofluorescencja i wiele innych) oraz skuteczniejszych i bezpieczniejszych metod leczenia, w tym tzw. leczenia opartego o zdobycze inżynierii genetycznej (leki biologiczne).

Skóra, która uważana jest (nie tylko przez lekarzy dermatologów) za zwierciadło ustroju, pozwala na wczesne zdiagnozowanie wielu poważnych chorób narządów wewnętrznych, np. nowotworów, cukrzycy, chorób zakaźnych, grzybic, chorób alergicznych, chorób endokrynologicznych, chorób nerek, wątroby, trzustki, układu oddechowego i krążenia. Dokładna znajomość objawów dotyczących skóry, włosów, paznokci i błon śluzowych występujących w przebiegu tych chorób jest niezbędna w każdej specjalności.

Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych to dzieło autorów polskich, które powstało dzięki współpracy dermatologów i specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, którzy przygotowali poszczególne rozdziały wzbogacając je unikalną kolekcją fotograficzną. W publikacji zamieszczono łącznie ponad 700 oryginalnych, kolorowych zdjęć zmian skórnych i obrazów histopatologicznych.

Książka przeznaczona jest nie tylko dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii, ale ze względu na swój interdyscyplinarny charakter może być również bardzo przydatna lekarzom wielu innych specjalności, takich jak: choroby wewnętrzne, alergologia, chirurgia, onkologia, dermatochirurgia, choroby zakaźne, diabetologia, ginekologia, endokrynologia, okulistyka, psychiatria, pediatria, czy lekarzom ogólnym podstawowej opieki zdrowotnej.

Spis treści

Spis treści

Przedmowa
Współautorzy

1. Skórne manifestacje chorób płuc

2. Skórno-śluzówkowe manifestacje chorób układu sercowo-naczyniowego

3. Skórne manifestacje chorób nerek

4. Zmiany skórne związane z chorobami żołądka i jelit

5. Zmiany skórne związane z chorobami wątroby

6. Zmiany skórne związane z chorobami trzustki

7. Zespół bajpasu jelitowego

8. Zmiany skórne w zaburzeniach odżywiania

9. Acrodermatitis enteropathica (AE)

10. Manifestacje skórne schorzeń ośrodkowego układu nerwowego

11. Zespoły nerwowo-skórne

12. Zmiany skórne w zaburzeniach psychicznych

13. Reumatoidalne zapalenie stawów

14. Reaktywne zapalenie stawów

15. Skórne manifestacje zaburzeń układu endokrynologicznego

16. Zmiany skórne w cukrzycy

17. Zaburzenia metabolizmu lipidów

18. Zmiany skórne w chorobach metabolicznych

19. Zaburzenia mineralizacji i kostnienia

20. Zmiany skórne w wyniku zaburzeń metabolizmu aminokwasów

21. Skórne manifestacje zaburzeń hematologicznych – mastocytoza

22. Skórne manifestacje zaburzeń hematologicznych – histiocytoza

23. Skórne manifestacje zaburzeń hematologicznych – krioglobulinemia, kriofibrynogemia, plamice

24. Liszaj płaski i choroba przeszczep przeciw gospodarzowi

25. Autoimmunologiczne śródnaskórkowe choroby pęcherzowe

26. Zmiany skórne w pierwotnych układowych zapaleniach naczyń

27. Choroba Behçeta

28. Choroba Kawasakiego

29. Owrzodzenia podudzi

30. Manifestacje skórne po przeszczepach narządowych (z wyjątkiem przeszczepu przeciwko gospodarzowi)

31. Choroby tkanki podskórnej

32. Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

33. Osutki polekowe

34. Skórne manifestacje chorób tkanki łącznej z zajęciem wielu układów i narządów

35. Wrodzone zaburzenia tkanki łącznej

36. Trądzik w zaburzeniach ogólnoustrojowych

37. Choroby spowodowane czynnikami infekcyjnymi (bakteryjnymi)

38. Choroby spowodowane czynnikami infekcyjnymi (grzybicznymi): Dermatophytosis, Candidosis, infekcje głębokie

39. Skórne manifestacje chorób wirusowych

40. Skórne i układowe manifestacje chorób pasożytniczych

41. Choroby spowodowane przez riketsje

42. AIDS i choroby przenoszone drogą płciową

43. Zmiany skórne w przebiegu chorób zakaźnych u dzieci

44. Włosy w chorobach narządów wewnętrznych

45. Łysienie plackowate

46. Zmiany barwnikowe w chorobach ogólnoustrojowych

47. Ashy dermatosis

48. Zmiany paznokciowe w chorobach wewnętrznych

49. Zaburzenia keratynizacji

50. Świąd w chorobach ogólnoustrojowych (świąd systemowy)

51. Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w chorobach narządów wewnętrznych

52. Erytrodermia a choroby ogólnoustrojowe

53. Genetycznie uwarunkowane pierwotne zaburzenia odporności

54. Skórne manifestacje nowotworów narządów wewnętrznych

55. Manifestacje narządowe genodermatoz

56. Chłoniaki pierwotnie skórne

57. Naczyniaki i malformacje naczyniowe

O Autorze

O Autorze

Redaktor:  Prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ KASZUBA

Kierownik Katedry Dermatologii i Kliniki  Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ordynator Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Promotor ponad 30 przewodów doktorskich, kierownik 28 specjalizacji z dermatologii i wenerologii. Autor i współautor ponad 400 prac naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Pod Jego redakcją wydano wiele unikatowych i cenionych podręczników oraz atlasów chorób skóry – wśród nich: „Leksykon Dermatologiczny”, „Dermatologia Geriatryczna”, „Metody diagnostyczne w dermatologii, wenerologii i mikologi i lekarskiej”, „Ilustrowana Dermatologia Dziecięca”, „Dermatologia Pediatryczna”. Pomysłodawca i organizator corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej „Andrzejki Dermatologiczne” oraz Zjazdów Stowarzyszenia Dermatologów Wojska Polskiego. Redaktor naczelny czasopisma „Dermatologia Praktyczna”. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Uczestniczy w pracach towarzystw naukowych jako: Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Z-ca Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Prezes Stowarzyszenia Dermatologów Wojska Polskiego, Członek: European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), The European Society for Dermatological Research (ESDR) oraz Klubu Akademickiego Polskiej Akademii Nauk. Założyciel centrum medycznego „Dermed” w Łodzi, w którym wdraża się i stosuje nowoczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na etiopatogenezie i leczeniu łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, powiązaniach patogenetycznych chorób skóry i narządów wewnętrznych oraz na stosowaniu nowoczesnych terapii w dermatologii.

Współautorzy:

Prof. zw. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Aleksandra Batycka-Baran

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, prof. nazdw. UMK

Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lek. Małgorzata Dominiak

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Marta Gawrońska

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Magdalena Grzesiak

Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr n. med. Zofi a Gerlicz-Kowalczuk

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lek. Anna Jędrowiak

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Sebastian Kłosek, prof. nadzw.

Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. zw. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lek. Joanna Krzysiek

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med Magdalena Lange

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. n. med. Romuald Maleszka

Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Lek. Marta Matych

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lek. Marcin Noweta

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska

Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr. n. med. Magdalena Oszukowska

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Przemysław Pacan

Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr n. med. Adriana Polańska

Zakład Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Katarzyna Poznańska-Kurowska

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med. Przemysław Przewratil, prof. nadzw.

Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej, Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej w Łodzi

Prof. zw. dr hab. n. med. Adam Reich

Klinika Dermatologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Lek. Aleksandra Rek

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lek. Radomir Reszke

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Lek. Magdalena Salińska

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. zw. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko

Katedra Dermatologii, Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Prof. zw. dr. hab. n. med. Jacek Szepietowski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Lek. Anna Szewczyk

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie DERMED w Łodzi

Dr n. med. Katarzyna Tabara

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Ewa Trznadel-Grodzka, prof. nadzw.

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lek. Katarzyna Wolska-Gawron

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Lek. Anna Żuchowska

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Fragmenty książki
Mogą cię również zainteresować następujące produkty

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej