• ISBN: 978-83-7563-116-6
  • Format: A4
  • Objętość: 260 stron
  • Oprawa: Twarda

Urazy oka

Publikacja prezentuje współczesne standardy diagnostyki i leczenia urazów oka, uwzględniając zarówno ogólną klasyfikację urazów, jak i specyficzne typy uszkodzeń.
W podręczniku opisano również szereg nowatorskich metod.

  • ISBN: 978-83-7563-116-6
  • Format: A4
  • Objętość: 260 stron
  • Oprawa: Twarda
110,00

93.5 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Urazy oka” prezentuje współczesne standardy diagnostyki i leczenia urazów oka, uwzględniając zarówno ogólną klasyfikacje urazów, jak i specyficzne typy uszkodzeń. 

W podręczniku opisano szereg nowatorskich metod, np. technikę szycia ran rogówki przez całą jej grubość oraz sposób określania optymalnego czasu zabiegu z preferencją wczesnego wykonywania witrekotomii. Autorzy zaprezentowali również zagadnienia z zakresu chorioretinektomii, która jest bardzo skuteczną metodą w zapobieganiu wielu schorzeniom powstałym po odniesionych urazach. Podręcznik zawiera opis postępowania w przypadku szerokiego spektrum uszkodzeń (otwarte urazy gałki ocznej, urazy penetrujące i perforujące, nietypowe urazy chemiczne). Oddzielny rozdział poświęcono problematyce urazów oczu u dzieci i osób starszych.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych    


Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Przedmowa 
Przedmowa do wydania polskiego 
Skróty 
Współautorzy

Część I

ROZDZIAŁ 1.1. System nazewnictwa urazów mechanicznych BETT (Birmingham Eye Trauma Terminology)

1.1.1. Sytuacja, w której nazewnictwo nie jest ujednolicone 
1.1.2. Charakterystyka idealnego systemu nazewnictwa urazów oka 
1.1.3. System nazewnictwa urazów oka BETT (Birmingham Eye Trauma Terminology)

ROZDZIAŁ 1.2. Klasyfikacja urazów mechanicznych oka

1.2.1. Potrzeba standardowego Systemu klasyfikacji określającego cechy poważnego urazu oka 
1.2.2. Rozwój systemu klasyfikacji urazów oka 
1.2.3. System klasyfikacji urazów mechanicznych oka

ROZDZIAŁ 1.3. Przewidywanie skutków urazu oka: OTS (Ocular Trauma Score – wskaźnik urazu oka)

1.3.1. Prognozowanie wyników leczenia ciężkiego urazu oka 
1.3.2. Prognozowanie: przegląd literatury 
1.3.3. Charakterystyka idealnego systemu prognozowania urazów oka 
1.3.4. Wskaźnik urazu oka OTS 
1.3.5. Stosowanie OTS w praktyce klinicznej

ROZDZIAŁ 1.4. Relacje lekarza z chorym po urazie i jego rodziną

1.4.1. Definicja 
1.4.2. „Czyje to oko?” 
1.4.3. Cele właściwych relacji lekarz-pacjent 
1.4.4. Elementy właściwych relacji lekarz-pacjent 
1.4.5. Korzyści płynące z właściwego poradnictwa 
1.4.6. Koniec walki o oko

ROZDZIAŁ 1.5. Z innej perspektywy: zdaniem pacjenta

ROZDZIAŁ 1.6. Fakty i mity w traumatologii okulistycznej

ROZDZIAŁ 1.7. Epidemiologia, zapobieganie, rehabilitacja

1.7.1. Wprowadzenie 
1.7.2. Epidemiologia kliniczna 
1.7.3. Profilaktyka 
1.7.4. Rehabilitacja

ROZDZIAŁ 1.8. Myślenie strategiczne w traumatologii okulistycznej

1.8.1. Wprowadzenie 
1.8.2. Kroki/elementy tworzenia planu leczenia 
1.8.3. Ekspert od urazów czy centrum leczenia urazów?

ROZDZIAŁ 1.9. Ocena

1.9.1. Wprowadzenie 
1.9.2. Ocena ogólna 
1.9.3. Ocena okulistyczna 
1.9.4. Dokumentacja

ROZDZIAŁ 1.10. Postępowanie w stanach nagłych

1.10.1. Wprowadzenie i definicje 
1.10.2. Omówienie poszczególnych stanów

 

Część II

ROZDZIAŁ 2.1. Spojówka

2.1.1. Wprowadzenie 
2.1.2. Ocena 
2.1.3. Urazy szczególne

ROZDZIAŁ 2.2. Rogówka

2.2.1. Wprowadzenie 
2.2.2. Ocena 
2.2.3. Urazy szczególne

ROZDZIAŁ 2.3. Twardówka i rąbek

2.3.1. Wprowadzenie 
2.3.2. Ocena 
2.3.3. Szczególne stany chorobowe

ROZDZIAŁ 2.4. Wypadnięcie tkanek

2.4.1. Wprowadzenie 
2.4.2. Ocena 
2.4.3. Sytuacje szczególne

ROZDZIAŁ 2.5. Komora przednia

2.5.1. Wprowadzenie 
2.5.2. Ocena 
2.5.3. Sytuacje szczególne

ROZDZIAŁ 2.6. Tęczówka i źrenica

2.6.1. Wprowadzenie 
2.6.2. Ocena 
2.6.3. Stany szczególne

ROZDZIAŁ 2.7. Soczewka

2.7.1. Wprowadzenie 
2.7.2. Ocena 
2.7.3. Stany szczególne

ROZDZIAŁ 2.8. Ciało rzęskowe i naczyniówka

2.8.1. Wprowadzenie 
2.8.2. Ocena 
2.8.3. Stany szczególne

ROZDZIAŁ 2.9. Ciało szkliste i siatkówka

2.9.1. Wprowadzenie 
2.9.3. Stany szczególne 
2.9.4. Wgląd w dno oka a zabieg witreoretinalny 
2.9.5. Zabieg chirurgiczny w oku z odwarstwieniem siatkówki spowodowanym PVR: zagadnienia techniczne 
2.9.6. Witrektomia przez małe cięcie w traumatologii okulistycznej 
2.9.7. Uraz siatkówki: profilaktyczne środki zaradcze

ROZDZIAŁ 2.10. Uraz tępym przedmiotem: stłuczenie

2.10.1. Wprowadzenie 
2.10.2. Ocena 
2.10.3. Szczególne stany patologiczne i związane z nimi decyzje dotyczące sposobu postępowania

ROZDZIAŁ 2.11. Otwarte urazy gałki ocznej – krótki przegląd

2.11.1. Wprowadzenie 
2.11.2. Diagnostyka 
2.11.3. Postępowanie

ROZDZIAŁ 2.12. Uraz tępy: pęknięcie gałki ocznej

2.12.1. Wprowadzenie 
2.12.2. Ocena 
2.12.2. Postępowanie

ROZDZIAŁ 2.13. Urazy penetrujące i ciała obce wewnątrzgałkowe 

2.13.1. Wprowadzenie 
2.13.2. Ocena 
2.13.3. Postępowanie

ROZDZIAŁ 2.14. Urazy perforujące gałkę oczną

2.14.1. Wprowadzenie 
2.14.2. Ocena 
2.14.3. Postępowanie

ROZDZIAŁ 2.15. Urazy obejmujące całą gałkę oczną

2.15.1. Wprowadzenie 
2.15.2. Ocena 
2.15.3. Opcje postępowania

ROZDZIAŁ 2.16. Urazy okulistyczne u dzieci i starszych pacjentów

2.16.1. Wprowadzenie 
2.16.2. Urazy dziecięce 
2.16.3. Urazy u starszych pacjentów

ROZDZIAŁ 2.17. Zapalenie wnętrza gałki ocznej

2.17.1. Wprowadzenie 
2.17.2. Podstawowe zasady postępowania w zapaleniu wnętrza gałki ocznej 
2.17.3. Ocena i rozpoznanie 
2.17.4. Leczenie 
2.17.5. Profilaktyka

ROZDZIAŁ 2.18. Jaskra pourazowa

2.18.1. Wprowadzenie 
2.18.2. Ocena 
2.18.3. Leczenie 
2.18.4. Omówienie poszczególnych zaburzeń

ROZDZIAŁ 2.19. Hipotonia 

2.19.1. Wprowadzenie 
2.19.2. Ocena 
2.19.3. Leczenie 
2.19.4. Omówienie poszczególnych przyczyn hipotonii 
2.19.5. Następstwo przewlekłej hipotonii: zanik gałki ocznej

ROZDZIAŁ 2.20. Endoskopia

2.20.1. Wprowadzenie 
2.20.2. Opis techniczny 
2.20.3. Możliwości oraz zalety zastosowania endoskopu w traumatologii 
2.20.4. Problemy i trudności ze stosowaniem endoskopu w przypadkach urazów okulistycznych 
2.20.5. Zagadnienia związane z techniką operacyjną

 

Część III

ROZDZIAŁ 3.1. Urazy chemiczne

3.1.1. Wprowadzenie 
3.1.2. Ocena 
3.1.3. Leczenie

ROZDZIAŁ 3.2. Uraz elektromagnetyczny

3.2.1. Wprowadzenie 
3.2.2. Ocena 
3.2.3. Rodzaje urazów

ROZDZIAŁ 3.3. Skutki urazów ogólnych dla oka

3.3.1. Wprowadzenie 
3.3.2. Ocena 
3.3.3. Szczególne urazy

 
Indeks 
Urazy oka rozdział 3_1
pdf
416,44 KB
Urazy oka rozdział 2.11
pdf
92,73 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

93,50
Zobacz prenumeraty