• ISBN: 978-83-60608-16-6
 • Format: A4
 • Objętość: 644 strony
 • Oprawa: Twarda

Redakcja naukowa: Zbigniew Zagórski, Gottfried Naumann, Peter Watson

Choroby rogówki, twardówki i powierzchni oka

Książka opracowana głównie w aspektach klinicznych. Redaktorzy podręcznika są uznanymi w świecie specjalistami w dziedzinie okulistyki. Omówioną problematykę ilustrują liczne zdjęcia, tabele i schematy.  
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 99 zł
 • ISBN: 978-83-60608-16-6
 • Format: A4
 • Objętość: 644 strony
 • Oprawa: Twarda
99,00

Celem Autorów książki „Choroby rogówki, twardówki i powierzchni oka” było przedstawienie szerokiego zakresu objawów,biomikroskopii, obrazowania i korelacji kliniczno-patologicznych.

Już sama myśl o oku napawa mnie trwogą.
Karol Darwin

W rozpoznawaniu i leczeniu chorób powierzchni oka dokonuje się stały i bardzo istotny postęp, a zaburzenia powierzchni oka są powodem około 40% wszystkich wizyt okulistycznych. W tej dziedzinie obserwuje się również największą liczbę błędów diagnostycznych i terapeutycznych, a znaczny procent chorób wywoływany jest jatrogennie, najczęściej poprzez nadużywanie leków miejscowych.

Wydaje się, że większość rozdziałów jest tak wyczerpująca, a tematyka jest tak szeroka, że nie ma potrzeby zaglądania do innych podręczników. Książka kompleksowo opisuje schorzenia przedniego odcinka oka i pod tym względem jest to wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym (…) zawiera dane odnoszące się do Polski, np. banki tkanek oka w Polsce.
Wybrane opinie Czytelników

Tematy przedstawione w książce dotyczą szerokiego spektrum schorzeń oraz możliwości ich racjonalnego leczenia, które zależą od gruntownego postępowania diagnostycznego w celu równoważenia ryzyka i korzyści stosowanego leczenia.
„Choroby rogówki, twardówki i powierzchni oka” to książka opracowana głównie w aspektach klinicznych. Redaktorzy podręcznika są uznanymi w świecie specjalistami w dziedzinie okulistyki. Omówioną problematykę ilustrują liczne zdjęcia, tabele i schematy.

 • Anatomia i fizjologia powierzchni oka Beata
 • Identyfikacja i charakterystyka komórek macierzystych rąbka rogówki
 • Patologia rogówki
 • Badanie powiek
 • Badanie i fotografia w lampie szczelinowej
 • Badanie filmu łzowego
 • Badania mikrobiologiczne i cytologiczne
 • Mikroskopia lustrzana
 • Zastosowanie mikroskopii konfokalnej w diagnostyce schorzeń rogówki
 • Badania ultrasonograficzne rogówki
 • Optyczna koherentna tomografia (OCT)
 • Zastosowanie spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SOCT) w obrazowaniu powierzchni oka
 • Badanie przedniego odcinka gałki ocznej za pomocą mikroskopu konfokalnego i optycznej koherentnej tomografii OCT
 • Znaczenie wideokeratografii w diagnostyce rogówki
 • Wrodzone zaburzenia powiek
 • Guzy powiek
 • Suche oko
 • Conjunctivochalasis
 • Fałdy spojówkowe
 • Nadmierne łzawienie
 • Zapalenia i zakażenia powiek
 • Zapalenie powiek i zapalenie brzegów powiek (blepharitis et blepharitis marginalis)  Bakteryjne zapalenia spojówek
 • Bakteryjne zapalenie spojówek
 • Choroby wirusowe powierzchni oka (powiek, spojówek i rogówki)
 • Zakażenia oka wywołane przez chlamydia
 • Grzybicze zakażenia rogówki
 • Choroby przedniego odcinka oka wywołane przez pasożyty
 • Śródmiąższowe zapalenie rogówki
 • Alergiczne choroby narządu wzroku
 • Pemfigoid bliznowaciejący
 • Zespół Stevensa-Johnsona (SJS) (erythema multiforme major) i zespół Lyella (necrolysis epidermalis toxica)
 • Górne rąbkowe zapalenie spojówek i rogówki Theodora
 • Drewniejące (rzekomobłonicze) zapalenie spojówek – conjunctivitis lignosa
 • Jatrogenne uszkodzenia spojówki i rogówki
 • Zwyrodnienia spojówek
 • Guzy spojówki
 • Wady rozwojowe rogówki
 • Anomalia Petersa
 • Zespół Axenfelda-Riegera
 • Dystrofie rogówki.
 • Zwyrodnienia rogowki .
 • Zespół tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowy
 • Zaburzenia powierzchni oka w chorobach ogólnych
 • Guzy rogówki
 • Keratopatie niezakaźne.
 • Zespół nawracających ubytków rogówki (recurrent erosion syndrome)
 • Chemiczne i termiczne oparzenia oczu. Leczenie zachowawcze i chirurgiczne oparte na ocenie klinicznej i patofizjologicznej
 • Urazy powierzchowne rogówki
 • Stosowanie soczewek kontaktowych
 • Chirurgia przydatków oka w chorobach powierzchni oka
 • Pokrycie rogówki płatem spojówkowym
 • Leczenie skrzydlika
 • Przeszczepy błony owodniowej
 • Przeszczepianie rąbka rogówki
 • Zasady keratoplastyki .
 • Keratoplastyka warstwowa przednia rogówki
 • Keratoplastyka warstwowa tylna
 • Modyfikacja techniki DSAEK w celu poprawy przeżycia śródbłonka
 • Epikeratoplastyka tektoniczna
 • Kostno-zębinowa proteza rogówki (OOKP – osteo–odonto–keratoproteza)
 • Keratoprotezowanie jako metoda przywracania widzenia w oczach z bielmem rogówki niekwalifikującym się do keratoplastyki
 • Postępowanie w zranieniach rogówki i twardówki
 • Przeszczepianie i bankowanie rogówki
 • Leczenie zmian nowotworowych spojówki i rogówki
 • Chirurgia refrakcyjna
 • Zasady kwalifikacji pacjenta do zabiegów laserowej korekcji wad wzroku
 • Techniki laserowych zabiegów refrakcyjnych i ich powikłania
 • Choroby twardówki
 • Indeks
Choroby rogówki rozdział 7.3
pdf
88,28 KB
Choroby rogówki rozdział 12.3
pdf
135,51 KB