• ISBN: 978-83-7563-277-4
 • Format: A4
 • Objętość: 756 stron. 34 tabele. 1039 rycin.
 • Oprawa: Twarda

Stuart J. Froum // Redakcja naukowa wydania polskiego: Natalia Lewkowicz

Powikłania w implantologii stomatologicznej. Etiologia, zapobieganie i leczenie

Promocja -50%
Blisko 2000 kolorowych zdjęć. Kompleksowo opisane komplikacje związane z każdym etapem leczenia implantologicznego od rozpoznania poprzez planowanie i wszczepianie implantów do odbudowy protetycznej i fazy podtrzymującej. Najniższa cena z 30 dni: 399 zł.
 • ISBN: 978-83-7563-277-4
 • Format: A4
 • Objętość: 756 stron. 34 tabele. 1039 rycin.
 • Oprawa: Twarda
399,00199,00

Książka Powikłania w implantologii stomatologicznej: etiologia, zapobieganie i leczenie prowadzi Czytelnika przez komplikacje związane z każdym etapem leczenia implantologicznego od rozpoznania poprzez planowanie i wszczepianie implantów do odbudowy protetycznej i fazy podtrzymującej.

Zastosowanie implantów stomatologicznych stało się jedną z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się technik zastępowania brakujących zębów. Chociaż przewidywalność, funkcjonalność i trwałość czyni tę metodę atrakcyjną opcją zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, powikłania mogą pojawić się na każdym etapie tego rodzaju leczenia.

W książce zostały szczegółowo omówione powikłania związane z różnymi zabiegami augmentacji kości i podniesienia dna zatoki szczękowej, ze zwróceniem uwagi na etiologię i profilaktykę tych powikłań. Ponadto omówiono zagadnienia na temat powikłań wynikających z przyjmowania przepisanych leków, integracji wszczepów, cementowania odbudowy protetycznej, zespołu poluzowanej odbudowy na implancie i wzrostu twarzowo-czaszkowego.

Każdy rozdział zawiera czytelne i przyjazne dla użytkownika zdjęcia, niezbędne do celów dydaktycznych, a także listę wskazówek praktycznych.

Publikacja przedstawia przypadki z różnych specjalności stomatologicznych, uwzględnia najczęściej występujące powikłania implantologiczne, a także te które zdarzają się wyjątkowo.

Gdyby leczenie implantologiczne było zawsze w 100% skuteczne, nie byłoby potrzeby tworzenia tej książki. Dzięki niej jednak uważny Czytelnik może się przygotować do postawienia diagnozy i do procedur chirurgicznych wszczepiania implantów w miejscu docelowym i w odpowiedniej pozycji – tak aby uniknąć powikłań.

Jest to więc nieodzowny przewodnik dla wszystkich dentystów zajmujących się wszczepianiem implantów lub odbudową protetyczną na implantach.

 • Kompleksowo opisane komplikacje związane z każdym etapem leczenia implantologicznego od rozpoznania poprzez planowanie i wszczepianie implantów do odbudowy protetycznej i fazy podtrzymującej.
 • Wszechstronny podręcznik prezentujący miejscowe i ogólnoustrojowe czynniki odpowiedzialne za powikłania napotykane w terapii implantologicznej.
 • Liczne metody leczenia i wgląd w proces terapii.
 • Czytelne i przyjazne dla użytkownika zdjęcia, niezbędne do celów dydaktycznych, a także lista wskazówek praktycznych.
 • Książka jest przeznaczona dla każdego dentysty wszczepiającego czy odbudowującego implanty.

Opinie i rekomendacje:

Niniejsza publikacja pomoże stomatologom w prawidłowym zaplanowaniu leczenia, pozwalającym na uniknięcie wczesnych i odległych powikłań terapii.  Prezentowana tu wiedza jest bardzo istotna, ponieważ powikłania są na stałe związane z procesem leczenia. Ważne, aby umieć sobie z nimi poradzić,osiągając ostateczny sukces kliniczny lub minimalizując ich skutki.
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
(fragm. ze Słowa wstępnego)

Przedmowa. Myron Nevins
Wprowadzenie. Stuart J. Froum
Przedmowa do wydania polskiego. Natalia Lewkowicz
Słowo wstępne. Marcin Kozakiewicz

1. Powikłania w implantologii. Zakres problematyki. Stuart J. Froum

2. Powikłania implantologiczne związane z chorobami ogólnoustrojowymi i lekami. Louis F. Rose i Brian L. Mealey

3. Powikłania związane z przepisywaniem leków w terapii implantologicznej. Mea A. Weinberg

4. Powikłania związane z planowaniem leczenia implantologicznego: etiologia, zapobieganie i leczenie. Hans-Peter Weber i Panos Papaspyridakos

5. Diagnostyka powikłań implantologicznych związanych z dwu- i trójwymiarową technologią obrazowania. Scott D. Ganz

6. Złamania wszczepów. Etiologia, zapobieganie i leczenie. Steven E. Eckert, Thomas J. Salinas i Kivanç Akça

7. Naturalizacja implantu – odbudowa protetyczna na zintegrowanych implantach z uszkodzonymi platformami i połączeniami. Dennis E. Waguespack i Brian C. Butler

8. Niepowodzenie implantacji: częstość występowania, czynniki ryzyka, postępowanie i zapobieganie. J. Kobi Stern, Emily E. Hahn, Cyril I. Evian, Jonathan Waasdorp i Edwin S. Rosenberg

9. Periimplantitis: etiologia, patogeneza, zapobieganie i leczenie. Niklaus P. Lang i Maurizio S. Tonetti

10. Powikłania związane z cementowanymi uzupełnieniami implantoprotetycznymi. Chandur P.K. Wadhwani

11. Komplikacje estetyczne spowodowane niewłaściwą pozycją implantu: etiologia, zapobieganie i leczenie. Stephen T. Chen

12. Powikłania implantologiczne związane z fazą protetyczną – etiologia, zapobieganie i leczenie. Charles J. Goodacre i Mathew T. Kattadiyil

13. Syndrom poluzowanego uzupełnienia implantoprotetycznego. Harel Simon

14. Postępowanie w przypadku komplikacji związanych z estetyką odbudowy na pojedynczym implancie. Oswaldo Scopin de Andrade, Dario Adolfi , Maristela Lobo i Maurício Contar Adolfi

15. Powikłania estetyczne związane z przyległymi rekonstrukcjami na implantach. Dennis P. Tarnow, Sang-Choon Cho, Stephen J. Chu i Stuart J. Froum

16. Powikłania przeszczepów kości autogennej. Craig M. Misch

17. Powikłania w sterowanej regeneracji kości. Filippo Fontana, Isabella Rocchietta i Massimo Simion

18. Unikanie powikłań w zabiegach na segmentowych płatach kostno-okostnowych wyrostka. Ole T. Jensen

19. Powikłania przy zabiegu podniesienia dna zatoki metodą okna bocznego. Stephen S. Wallace i Tiziano Testori

20. Powikłania po zabiegu podniesienia dna zatoki metodą zamkniętą: etiologia, zapobieganie i leczenie. Michael Toffler i Paul S. Rosen

21. Powikłania związane z implantacją natychmiastową po ekstrakcji zęba. Barry D. Wagenberg i Stuart J. Froum

22. Komplikacje związane z chirurgicznymi zabiegami bezpłatowymi. Thomas G. Wilson, Jr.

23. Powikłania związane z natychmiastowym obciążeniem implantów zębowych. Jeffrey Ganeles i David Grossberg

24. Powikłania protetyczne związane z nieoptymalnym położeniem implantu. Lyndon F. Cooper

25. Postępowanie protetyczne z nieprawidłowo wszczepionymi implantami i powikłaniami okluzyjnymi. Avinash S. Bidra

26. Wzrost twarzoczaszki u osób dorosłych i jego wpływ na uzupełnienia protetyczne oparte na implantach. Fereidoun Daftary, Ramin Mahallati, Oded Bahat i Richard M. Sullivan

27. Komplikacje implantologiczne podczas terapii podtrzymującej. Paul S. Rosen, Stuart J. Froum, Scott H. Froum i Chris Salierno

28. Medyczno-prawne aspekty związane z komplikacjami w implantologii. Edwin J. Zinman

29. Postępowanie ekspertów w powikłaniachimplantologicznych (część 1)

30. Postępowanie ekspertów w powikłaniach implantologicznych (część 2)

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej