• ISBN: 83-89309-41-6
  • Format: B5
  • Objętość: 324 strony
  • Oprawa: Miękka

Zygmunt Urbanowicz

Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego

„Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego” jest podręcznym źródłem wiedzy na temat mianownictwa anatomicznego dla każdego lekarza praktyka.


Najniższa cena z 30 dni: 33,60 zł.
  • ISBN: 83-89309-41-6
  • Format: B5
  • Objętość: 324 strony
  • Oprawa: Miękka
33,60

Książkę „Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego” przygotowano w oparciu o ostatnie wydanie „Terminologia Anatomica” oraz odpowiednie opracowania krajowe.

Nazwy międzynarodowe i odpowiadające im polskie zestawiono w dwóch częściach: słowniku łacińsko-polskim i polsko-łacińskim. Występują w nich przede wszystkim miana oficjalne – zatwierdzone przez upoważnione zespoły specjalistów – które zawierają stosunkowo liczne nazwy alternatywne.

Do słownika włączono liczne eponimy – przede wszystkim te, które w niedawnej przeszłości były często używane w pracach naukowych oraz w podręcznikach anatomicznych i klinicznych – oraz niektóre nazwy związane wprawdzie z anatomią, lecz niewystępujące na oficjalnej liście mian. Poza tym nazwy z pogranicza anatomii i fizjologii lub anatomii i kliniki. Umieszczenie ich ułatwia korzystanie z dawnych prac anatomicznych, podręczników i atlasów anatomicznych oraz dzieł klinicznych, w których terminy te nawet obecnie są dość często stosowane.

W końcowej części zestawiono używane w międzynarodowym mianownictwie anatomicznym rzeczowniki, z oznaczeniem ich rodzaju, w mianowniku liczby pojedynczej podane z końcówką dopełniacza, rzadko w pełnej formie, oraz po skrócie pl – w mianowniku liczby mnogiej. Informacje te ułatwią korzystanie z międzynarodowych mian anatomicznych.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

 

Od autora

Objaśnienia skrótów i oznaczeń

Słownik łacińsko-polski

A 11, B 25, C 27, D 39, E 42, F 43, G 56, H 60, I 61, J 62,  K 63, L 63, M 75, N 86, O 102, P 105, R 116, S 127, T 139, U 147, V 147, Z 158

Słownik polsko-łaciński

A 161, B 161, C 168, D 174, F 178, G 179, H 192, I 192, J 193, K 200, L 210, Ł 210, M 212, N 221, O 228, P 234, R 253, S 254, Ś 264, T 264, U 275, V 276, W 276, Z 296, Ź 302, Ż 302

Rzeczowniki międzynarodowego mianownictwa  anatomicznego

A 313, B 314, C 314, D 315, E 316, F 316, G 317, H 317, I 318, J 318, K 318, L 318, M 319, N 320, O 320, P 320, R 322, S 322, T 323, U 324, V 324, Z 324

Rozdział L-P
pdf
35,85 KB