• ISBN: 978-83-60608-30-2
  • Format: A4
  • Objętość: 512
  • Oprawa: Twarda

Podręcznik dializoterapii

W ciężkich chorobach nerek, np. przy niewydolności lub uszkodzeniach nerek, gdy leczenie zachowawcze nie wystarcza, jedyną metodą leczenia jest dializoterapia. Dzięki niej chorzy są w stanie czekać na przeszczep nerki zdrowej nerki.
 
Nauka wciąż się rozwija, wynajdywane są coraz nowsze sposoby wykonywania dializ, jak chociażby wykorzystywanie ultraczystych płynów dializacyjnych. Ponieważ nefrologia stała się „międzynarodową” dziedziną medycyny, w czwartym wydaniu podręcznika wartości wszystkich omawianych parametrów zostały przedstawione w anglosaskim układzie jednostek oraz w jednostkach międzynarodowego układu SI. Dodano rozdziały dotyczące hemodiafiltracji będącej w Stanach Zjednoczonych metodą rzadko stosowaną, lecz praktykowaną często w Europie, oraz krótkich dziennych i długich nocnych dializ.
 
Więcej uwagi poświecono również przeddializacyjnym stadiom przewlekłych chorób nerek; zagadnieniom dotyczącym wody wykorzystywanej w czasie leczenia dializą; najnowszym osiągnięciom, jakie dokonały się w dziedzinie postępu naczyniowego, zwłaszcza metod wytwarzania przetok tętniczo-żylnych, protez naczyniowych i cewników; zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dializy otrzewnowej oraz nowe dane dotyczące chorób kości.
 
Wiadomości z poszczególnych dziedzin omówiono zaczynając od informacji ogólnych, a przechodząc do bardziej szczegółowych, w tym do praktycznych informacji, stąd publikacja będzie doskonałą pomocą w codziennej praktyce lekarskiej. Podręcznik zawiera także linki do stron internetowych.
  • ISBN: 978-83-60608-30-2
  • Format: A4
  • Objętość: 512
  • Oprawa: Twarda
102,90

Brak w magazynie.

87.47 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły
W ciężkich chorobach nerek, np. przy niewydolności lub uszkodzeniach nerek, gdy leczenie zachowawcze nie wystarcza, jedyną metodą leczenia jest dializoterapia. Dzięki niej chorzy są w stanie czekać na przeszczep nerki zdrowej nerki.
 
Nauka wciąż się rozwija, wynajdywane są coraz nowsze sposoby wykonywania dializ, jak chociażby wykorzystywanie ultraczystych płynów dializacyjnych. Ponieważ nefrologia stała się „międzynarodową” dziedziną medycyny, w czwartym wydaniu podręcznika wartości wszystkich omawianych parametrów zostały przedstawione w anglosaskim układzie jednostek oraz w jednostkach międzynarodowego układu SI. Dodano rozdziały dotyczące hemodiafiltracji będącej w Stanach Zjednoczonych metodą rzadko stosowaną, lecz praktykowaną często w Europie, oraz krótkich dziennych i długich nocnych dializ.
 
Więcej uwagi poświecono również przeddializacyjnym stadiom przewlekłych chorób nerek; zagadnieniom dotyczącym wody wykorzystywanej w czasie leczenia dializą; najnowszym osiągnięciom, jakie dokonały się w dziedzinie postępu naczyniowego, zwłaszcza metod wytwarzania przetok tętniczo-żylnych, protez naczyniowych i cewników; zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dializy otrzewnowej oraz nowe dane dotyczące chorób kości.
 
Wiadomości z poszczególnych dziedzin omówiono zaczynając od informacji ogólnych, a przechodząc do bardziej szczegółowych, w tym do praktycznych informacji, stąd publikacja będzie doskonałą pomocą w codziennej praktyce lekarskiej. Podręcznik zawiera także linki do stron internetowych.
Współautorzy
Przedmowa
Wykaz najczęściej używanych skrótów
 

Część I. Leczenie przewlekłych chorób nerek

1. Postępowanie z pacjentami z przewlekłą chorobą nerek, stadia 1-4

2. Rozpoczęcie dializowania

Część II. Terapie oparte na krążeniu pozaustrojowym krwi

3. Podstawy fizjologiczne i kinetyczne modelowanie mocznika

4. Aparatura do hemodializy

5. Uzdatnianie wody i przygotowanie płynu dializacyjnego do hemodializy

6. Cewnik żylny jako dostęp naczyniowy do dializy

7. Dostęp tętniczo-żylny do hemodializy

8. Hemodializa ze wskazań nagłych – zalecenia

9. Schemat przewlekłej hemodializy. Sposób modelowania kinetycznego mocznika.

10. Powikłania występujące w przypadku nerkozastępczego leczenia hemodializami

11. Ponowne użycie dializatorów

12. Antykoagulacja.

13. Powolne ciągłe terapie nerkozastępcze

14. Częste hemodializy

15. Hemodiafiltracja i hemofiltracja

16. Plazmafereza

17. Wykorzystanie dializy i hemoperfuzji w leczeniu zatruć

Część III. Dializa otrzewnowa

18. Fizjologia dializy otrzewnowej

19. Aparat do dializy otrzewnowej

20. Cewnik do dializy otrzewnowej

21. Zastosowanie dializy otrzewnowej ze wskazań nagłych

22. Adekwatność dializy otrzewnowej oraz zalecenia dotyczące wykonywania przewlekłej dializy otrzewnowej

23. Stan wolemii oraz przeładowanie płynem w dializie otrzewnowej

24. Zapalenie otrzewnej oraz zakażenie zewnętrznego ujścia cewnika otrzewnowego

25. Mechaniczne powikłania dializy otrzewnowej

26. Powikłania metaboliczne dializy otrzewnowej

Część IV. Zagadnienia kliniczne

27. Zagadnienia psychosocjologiczne, występujące u pacjentów w schyłkowym stadium przewlekłej niewydolności nerek

28. Żywienie

29. Poziomy enzymów w osoczu krwi

30. Cukrzyca

31. Nadciśnienie

32. Zaburzenia hematologiczne

33. Infekcje

34. Zaburzenia endokrynologiczne

35. Choroba kości

36. Dializa u niemowląt i dzieci

37. Choroby układu sercowo-naczyniowego

38. Przewód pokarmowy

39. Układ moczowo-płciowy oraz męskie narządy płciowe

40. Położnictwo i ginekologia

41. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego oraz stawów

42. Układ nerwowy i zaburzenia snu

43. Glin, lantan i stront

Dodatek A. Modelowanie kinetyczne mocznika: tabele i ryciny
Dodatek B. Masy cząsteczkowe i tabela przeliczników
Indeks

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

87,47
Zobacz prenumeraty