• ISBN: 978-83-7563-186-9
 • Format: B5
 • Objętość: 188 stron
 • Oprawa: Twarda

Mariusz Pryliński, Stanisław Majewski

Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej

Praktyka kliniczna i najnowsza wiedza z zakresu współczesnej protetyki. Kompendium omawiające wszystkie najważniejsze materiały stosowane we współczesnej protetyce. Najnowsze i najbardziej skuteczne technologie stosowane w protetyce.
 • ISBN: 978-83-7563-186-9
 • Format: B5
 • Objętość: 188 stron
 • Oprawa: Twarda
76,00

Brak w magazynie.

64.6 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej” obejmuje praktykę kliniczna i najnowszą wiedzę z zakresu współczesnej protetyki. 

 • Kompendium omawiające wszystkie najważniejsze materiały stosowane we współczesnej protetyce.
 • Najnowsze i najbardziej skuteczne technologie stosowane w protetyce (CAD/CAM, galwanoforming).
 • Szczegółowy opis doboru materiałów do różnych metod wyciskowych.
 • Preferowane rodzaje systemów ceramicznych, materiałów kompozytowych, cementów i technik osadzania protez stałych, w zależności od uwarunkowań klinicznych.
 • Każdy rozdział zakończony pytaniami kontrolnymi.
 • Praktyczny dodatek – słownik pojęć.
 • Podręcznik uwzględnia obowiązujące programy nauczania studentów i szkolenia podyplomowego lekarzy i techników dentystycznych.
Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych
Podręcznik obowiązkowy do specjalizacji [protetyka stomatologiczna]
Podręcznik do LDEK
Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Autorzy
Przedmowa

ROZDZIAŁ 1. Gipsy dentystyczne 

1.1. Podział gipsów dentystycznych

1.2. Proces produkcji gipsów dentystycznych
1.3. Reakcja wiązania gipsu
1.4. Przygotowanie masy gipsowej i odlewanie modeli
1.5. Czynniki wpływające na czas wiązania gipsu
1.6. Piśmiennictwo
1.7. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 2. Woski dentystyczne 

2.1. Woski do modelowania
2.2. Woski wyciskowe
2.3. Woski do rejestracji zwarcia
2.4. Woski do celów specjalnych
2.5. Piśmiennictwo
2.6. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 3. Materiały wyciskowe 

3.1. Masy wyciskowe sztywne
3.2. Masy wyciskowe elastyczne
3.1.1. Masy hydrokoloidalne
3.2.2. Masy polisulfidowe
3.2.3. Masy polieterowe
3.2.4. Masy silikonowe A
3.2.5. Masy silikonowe C
3.2.6. Masy winylosiloksanoeterowe
3.2.7. Materiały elastyczne specjalnego przeznaczenia
3.3. Dobór materiałów i technika pobierania wycisków stosowanych w zależności od rodzaju planowanych protez ruchomych i konstrukcji stałych na zębach własnych i filarach implantowanych
3.4. Zagrożenia biologiczne i dezynfekcja wycisków
3.5. Piśmiennictwo
3.6. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 4. Materiały izolacyjne 

4.1. Izolatory błonkotwórcze

4.2. Izolatory silikonowe
4.3. Piśmiennictwo
4.4. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 5. Materiały ścierne i polerownicze 

5.1. Materiały ścierne
5.2. Materiały polerownicze
5.3. Polerowanie elektrolityczne
5.4. Piśmiennictwo
5.5. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 6. Ogniotrwałe masy osłaniające

6.1. Masy osłaniające do stopów średniotopliwych
6.2. Masy osłaniające do stopów wysokotopliwych
6.3. Piśmiennictwo
6.4. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 7. Dentystyczne tworzywa akrylanowe 

7.1. Polimery i polimeryzacja
7.2. Tworzywa termoutwardzalne (tworzywa akrylanowe polimeryzujące pod wpływem temperatury)
7.3. Tworzywa akrylanowe chemoutwardzalne (samopolimeryzujące, szybkopolimeryzujące, aktywowane chemicznie, polimeryzujące na zimno)
7.4. Tworzywa akrylanowe światłoutwardzalne (aktywowane światłem)
7.5. Tworzywa elastyczne
7.6. Tworzywo acetalowe
7.7. Piśmiennictwo
7.8. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 8. Ceramika dentystyczna 

8.1. Ceramika skaleniowa
8.2. Ceramika leucytowa
8.3. Ceramika dikrzemowo -litowa
8.4. Ceramika szklana
8.5. Ceramika na bazie tlenku glinu (III)
8.6. Ceramika na bazie ditlenku cyrkonu
8.7. Metody kondycjonowania powierzchni uzupełnień ceramicznych
8.8. Połączenia metal -ceramika
8.9. Dobór ceramiki do typu wykonywanej konstrukcji – uwarunkowania techniczne i wskazania kliniczne
8.10. Piśmiennictwo
8.11. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 9. Materiały złożone – kompozytowe 

9.1. Materiały złożone mikrohybrydowe
9.2. Materiały złożone z mikrowypełniaczami
9.3. Materiały złożone z nanowypełniaczem – nanokompozyty
9.4. Materiały złożone specjalnego przeznaczenia
9.5. Kompomery
9.6. Preferowane rodzaje kompozytów do określonego zastosowania w praktyce protetycznej
9.7. Piśmiennictwo
9.8. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 10. Cementy dentystyczne 

10.1. Cementy na bazie wody
10.2. Cementy kompozytowe na bazie żywic
10.3. Cementy do tymczasowego osadzania protez stałych
10.4. Piśmiennictwo
10.5. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 11. Wybór określonego rodzaju cementu 

11.1. Cementowanie uzupełnień wykonanych ze stopów metali i złota galwanicznego
11.2. Cementowanie uzupełnień ceramicznych
11.3. Osadzanie stałych konstrukcji protetycznych na filarach implantowanych
11.4. Piśmiennictwo
11.5. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 12. Stopy dentystyczne 

12.1. Stopy wysokoszlachetne
12.2. Stopy szlachetne
12.3. Stopy nieszlachetne
12.4. Problem nadwrażliwości na stopy metali
12.5. Podstawy techniki frezowania
12.6. Piśmiennictwo
12.7. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 13. Naturalne i syntetyczne materiały kościozastępcze

ROZDZIAŁ 14. Zastosowanie technologii CAD/CAM w protetyce stomatologicznej 

14.1. System CEREC

14.2. System Procera
14.3. System Lava
14.4. System KaVo Everest
14.5. System Cercon smart ceramics
14.6. Frezowanie kopiujące
14.7. Piśmiennictwo
14.8. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 15. Technologia galwanoformingu 

15.1. Piśmiennictwo
15.2. Pytania testowe

ROZDZIAŁ 16. Technologie łączenia metali 

16.1. Lutowanie
16.2. Spawanie
16.3. Piśmiennictwo
16.4. Pytania testowe

Słownik
Indeks
Odpowiedzi do pytań testowych

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

64,60
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej