• ISBN: 978-83-7563-141-8
  • Format: A4
  • Oprawa: Twarda

Harrison. Choroby zakaźne. Tom I-II

Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy potrzebują aktualnej, kompletnej i praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych.
Pierwsze tak nowoczesne opracowanie na temat chorób zakaźnych. Komplet 2 tomów.

  • ISBN: 978-83-7563-141-8
  • Format: A4
  • Oprawa: Twarda
240,00

Brak w magazynie.

192 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka Harrison. Choroby zakaźne. Tom I-II to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy potrzebują aktualnej, kompletnej i praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych.

Na polskim rynku wydawniczym dotychczas nie było tak nowoczesnego opracowania na temat chorób zakaźnych.
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

Książka została podzielone na dwa tomy. W pierwszym z nich omówiono: diagnostykę infekcji i bioterroryzm mikrobiologiczny, zakażenia poszczególnych układów i narządów, leczenie i profilaktykę zakażeń bakteryjnych. Zaprezentowano wszelkie informacje na temat przyczyn i postępowania w przypadku gorączki. W kolejnym tomie znajdują się zagadnienia z zakresu diagnostyki i leczenia zakażeń wirusowych oraz wiadomości o chorobach prionowych. Gruntownie omówiono również najczęstsze zakażenia grzybicze oraz choroby wywołane przez pierwotniaki i robaki. Liczne tabele, zdjęcia i wykresy, dodatek z wartościami referencyjnymi dla badań laboratoryjnych oraz spójny i przejrzysty układ poszczególnych rozdziałów zwiększają czytelność podręcznika.

Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych    


Podręcznik zalecany do specjalizacji [mikrobiologia lekarska]
Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Tom I

Przedmowa 
Przedmowa do wydania polskiego 
Współautorzy

SEKCJA I. WPROWADZENIE DO CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1. Wstęp do chorób zakaźnych: oddziaływania pomiędzy czynnikiem infekcyjnym a organizmem gospodarza
2. Mechanizmy molekularne w patogenezie chorób zakaźnych
3. Zasady immunizacji oraz zastosowanie szczepionek
4. Porady dla podróżujących za granicę
5. Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych
6. Bioterroryzm mikrobiologiczny

SEKCJA II. GORĄCZKA I POSTEPOWANIE Z GORĄCZKUJĄCYM PACJENTEM 

7. Gorączka i hipertermia 
8. Gorączka i wysypka 
9. Gorączka o nieznanej etiologii 
10. Atlas wysypek, którym towarzyszy gorączka 
11. Zakażenia u chorych na nowotwory 
12. Zakażenia u biorców przeszczepów 
13. Zakażenia towarzyszące kontaktom ze służbą zdrowia 
14. Postępowanie z pacjentem z ostrą chorobą gorączkową 
15. Posocznica i wstrząs septyczny

SEKCJA III. ZAKAŻENIA NARZĄDOWE 

16. Zapalenie gardła, zapalenie zatok, zapalenie ucha i inne zakażenia górnych dróg oddechowych 
17. Zapalenie płuc 
18. Rozstrzenie oskrzeli i ropień płuca 
19. Infekcyjne zapalenie wsierdzia 
20. Choroby osierdzia 
21. Infekcje skóry, mięśni i tkanek miękkich 
22. Zapalenie kości i szpiku 
23. Zapalenie stawów wywołane przez czynniki zakaźne 
24. Zakażenia wewnątrzbrzuszne i ropnie 
25. Ostra zakaźna choroba biegunkowa i bakteryjne zatrucie pokarmowe 
26. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i otrzewnej 
27. Zakażenie układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie gruczołu krokowego 
28. Zakażenia przenoszone drogą płciową: przegląd i postępowanie kliniczne 
29. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak mózgu 
30. Przewlekłe i nawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
31. Zespół przewlekłego zmęczenia 
32. Zakażenia wikłające poparzenia i pogryzienia

SEKCJA IV. ZAKAŻENIA BAKTERYJNE 

33. Leczenie i profilaktyka zakażeń bakteryjnych 
34. Zakażenia pneumokokowe 
35. Zakażenia gronkowcowe 
36. Zakażenia paciorkowcowe oraz wywołane przez enterokoki 
37. Gorączka reumatyczna 
38. Błonica oraz inne infekcje wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Corynebacterium i rodzaje pokrewne 
39. Zakażenia wywoływane przez Listeria monocytogenes 
40. Tężec 
41. Zatrucie jadem kiełbasianym 
42. Zgorzel gazowa oraz inne schorzenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Clostridium 
43. Choroba związana z zakażeniem Clostridium difficile wraz z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego 
44. Zakażenia wywoływane przez meningokoki 
45. Zakażenia gonokokowe 
46. Infekcje wywoływane przez Moraxella 
47. Zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Haemophilus 
48. Infekcje wywoływane przez drobnoustroje należące do grupy HACEK oraz inne rodzaje bakterii Gram-ujemnych 
49. Infekcje wywoływane przez Legionella 
50. Krztusiec oraz inne zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Bordetella 
51. Choroby wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki jelitowe 
52. Zakażenia wywoływane przez Helicobacter pylori 
53. Zakażenia wywoływane przez gatunki Pseudomonas i spokrewnione bakterie 
54. Salmonelloza 
55. Szigelloza – czerwonka bakteryjna 
56. Zakażenia wywołane przez Campylobacter i gatunki spokrewnione 
57. Cholera i inne choroby wywoływane przez przecinkowce 
58. Bruceloza 
59. Tularemia 
60. Dżuma i inne zakażenia wywoływane przez pałeczki z rodzaju Yersinia 
61. Zakażenia wywoływane przez Bartonella, choroba kociego pazura 
62. Donowanoza 
63. Nokardioza 
64. Promienica 
65. Zakażenia wywoływane przez mieszane drobnoustroje beztlenowe 
66. Gruźlica 
67. Trąd (choroba Hansena) 
68. Prątki niegruźlicze 
69. Leki przeciwprątkowe 
70. Kiła 
71. Krętkowice endemiczne 
72. Leptospiroza 
73. Dur powrotny 
74. Borelioza z Lyme 
75. Choroby wywołane przez riketsje 
76. Zakażenia wywołane przez mikoplazmy 
77. Zakażenia wywołane przez chlamydie

 

Tom II

Przedmowa
Przedmowa do wydania polskiego
Współautorzy

SEKCJA V. ZAKAŻENIA WIRUSOWE 

78. Wirusologia lekarska 
79. Chemioterapia przeciwwirusowa (z wyłączeniem leków antyretrowirusowych)
80. Wirusy opryszczki pospolitej (herpes simplex viruses) 
81. Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca 
82. Zakażenia wirusem Epsteina-Barr. Mononukleoza zakaźna 
83. Zakażenia wirusem cytomegalii i ludzkimi wirusami opryszczki typu 6, 7 i 8 
84. Mięczak zakaźny, ospa małpia i inne pokswirusy, z wyjątkiem wirusa ospy prawdziwej 
85. Parwowirusy 
86. Zakażenia ludzkimi wirusami brodawczaka 
87. Pospolite wirusowe zakażenia układu oddechowego i zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) 
88. Grypa 
89. Ludzkie retrowirusy 
90. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności – AIDS i choroby pokrewne 
91. Wirusowe zapalenia żołądka i jelit (biegunki wirusowe) 
92. Ostre wirusowe zapalenie wątroby 
93. Przewlekłe zapalenia wątroby 
94. Enterowirusy i reowirusy 
95. Odra (morbilli) 
96. Różyczka (niemiecka odra, choroba trzecia) 
97. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic, nagminne zapalenie ślinianek; Parotitis epidemica) 
98. Wścieklizna i inne zakażenia rabdowirusowe 
99. Zakażenia wywołane przez wirusy przenoszone przez stawonogi i gryzonie 
100. Wirusy Ebola i Marburg

SEKCJA VI. CHOROBY PRIONOWE 

101. Choroby prionowe

SEKCJA VII. ZAKAŻENIA GRZYBAMI I ALGAMI 

102. Rozpoznawanie i leczenie grzybic 
103. Histoplazmoza 
104. Kokcydioidomikoza 
105. Blastomikoza 
106. Kryptokokoza 
107. Zakażenie drożdżakowe (kandydoza) 
108. Aspergiloza (grzybica kropidlakowa) 
109. Mukormikoza 
110. Rożnorodne grzybice i zakażenia glonami 
111. Pneumocystoza (zakażenie Pneumocystis jirovecii)

SEKCJA VIII. ZARAŻENIA PIERWOTNIAKAMI I ROBAKAMI 

112. Diagnostyka laboratoryjna zarażeń pasożytniczych 
113. Środki stosowane w leczeniu zarażeń pasożytniczych 
114. Farmakologia leków stosowanych w terapii zarażeń pasożytniczych 
115. Pełzakowica (ameboza) i zarażenia innymi wolno żyjącymi pełzakami 
116. Zimnica (malaria) 
117. Babeszjoza 
118. Atlas rozmazów krwi obwodowej w przebiegu zimnicy i babeszjozy 
119. Leiszmanioza 
120. Trypanosomatozy 
121. Toksoplazmoza 
122. Zarażenia pierwotniakami jelitowymi i rzęsistkowicą (trichomoniazą) 
123. Włośnica i inne robaczyce tkankowe 
124. Inwazje nicieniami przewodu pokarmowego 
125. Filarioza i inne spokrewnione zarażenia 
126. Schistosomatoza i zarażenia innymi przywrami 
127. Inwazje tasiemców

Wartości laboratoryjne o znaczeniu klinicznym

Powtórka i test dla sprawdzenia swojej wiedzy

Indeks  

Rozdział 79. Harrison Choroby zakaźne
pdf
115,23 KB

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

192,00
Zobacz prenumeraty