• Format: A4
  • Oprawa: miękka

Dermatologia Praktyczna 3/2020

W numerze:

  • Czy wszystkiemu winna jest latte? Część 2 – czyli czym leczyć trądzik u dorosłych kobiet
  • Trądzik wieku dziecięcego – odrębności kliniczne i terapeutyczne
  • Grzybica skóry gładkiej u dzieci
  • Odpowiedź izotopowa Wolfa – prezentacje dermatologiczne
  • Zachowawcze metody leczenia żylnych owrzodzeń podudzi
  • Rola autofagii w wybranych chorobach skóry
  • „Futro wygryzione przez mole” jako rzadki objaw łysienia kiłowego
  • Format: A4
  • Oprawa: miękka
27,00

Brak w magazynie.

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Czy wszystkiemu winna jest latte? Część 2 – czyli czym leczyć trądzik u dorosłych kobiet

Is latte to blame for everything? Part 2 – how should we treat adult female acne
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Adam Srebrzyński

Streszczenie
Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w gabinecie dermatologa. Choroba dotychczas kojarzona z okresem dojrzewania obecnie coraz częściej obserwowana jest u dorosłych kobiet. Już prawie jedna trzecia wszystkich pacjentów z trądzikiem to kobiety po 25. roku życia. Celem drugiej części artykułu jest przegląd opublikowanych danych dotyczących szerokiego spektrum możliwości terapeutycznych trądziku dorosłych kobiet.
Słowa kluczowe: trądzik dorosłych, hiperandrogenizm, izotretynoina, retinoidy, spironolakton

Trądzik wieku dziecięcego – odrębności kliniczne i terapeutyczne

Acne in childhood – clinical and therapeutic differences
Julita Anna Krahel, Iwona Flisiak

Streszczenie
Trądzik pospolity (acne vulgaris) jest częstym zapalnym schorzeniem gruczołów łojowych i ujść mieszków włosowych, które może występować w każdym wieku. Szczyt zachorowań przypada na okres dojrzewania, jednak chorobę coraz częściej rozpoznaje się również u małych dzieci. Podział kliniczny trądziku dziecięcego oparty jest na wieku zachorowania, wyróżnia się: trądzik noworodkowy, niemowlęcy, wczesnodziecięcy oraz przedpokwitaniowy.
Ze względu na rzadsze występowanie choroby w tej populacji, odrębności kliniczne, ryzyko schorzeń współistniejących oraz brak jednoznacznych rekomendacji terapeutycznych, a także konieczność stosowania leków poza wskazaniami rejestracyjnymi, rozpoznanie i leczenie trądziku wieku dziecięcego bywa wyzwaniem diagnostyczno-terapeutycznym. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie etiopatogenezy, obrazu klinicznego oraz możliwości terapeutycznych trądziku wieku dziecięcego.
Słowa kluczowe: trądzik noworodkowy, trądzik niemowlęcy, trądzik okresu wczesnego dzieciństwa, trądzik okresu przedpokwitaniowego, leczenie trądziku wieku dziecięcego

Grzybica skóry gładkiej u dzieci

Mycosis of smooth skin in children
Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Streszczenie
Grzybica skóry gładkiej to dermatofitowe zakażenie nieowłosionej skóry twarzy, skóry tułowia oraz kończyn z wyłączeniem rąk, stóp i pachwin. Występuje głównie w obrębie skóry odsłoniętej. Zmiany skórne mogą być pojedyncze lub mnogie. Wykwity mają dość charakterystyczny wygląd. Objawom podmiotowym towarzyszy świąd. Może zdarzyć się tak, że zakażenie grzybicze ma nietypowy przebieg.
Słowa kluczowe: dzieci, skóra gładka, grzybica, diagnostyka różnicowa, leczenie

 

Odpowiedź izotopowa Wolfa – prezentacje dermatologiczne

Wolf’s isotopic response – dermatological presentations
Franciszek Seneczko

Streszczenie
Odpowiedź izotopowa Wolfa oznacza występowanie nowej niepowiązanej choroby w okolicy wcześniej wyleczonego innego schorzenia skóry. Określenie wykazuje podobieństwo z odpowiedzią izomorficzną Köbnera; odpowiedź Köbnera oznacza jednak występowanie ognisk tej samej choroby w innej podrażnionej okolicy skóry pierwotnie niezajętej.
W pracy przedstawiono najbardziej reprezentatywne mechanizmy patogenetyczne odpowiedzi izotopowej Wolfa: wirusowy, naczyniowy, immunologiczny oraz neuronowy. Opisano także najczęściej występujące choroby należące do omawianej kategorii.
Słowa kluczowe: odpowiedź izotopowa Wolfa, odpowiedź izomorficzna Köbnera, postherpetyczna odpowiedź izotopowa, odpowiedź izoradiotopowa, zespół znamienia Beckera

 

Zachowawcze metody leczenia żylnych owrzodzeń podudzi

Non-invasive treatment of venous leg ulcerations
Igor A. Bednarski, Paweł Kolano, Joanna Narbutt, Aleksandra Lesiak

Streszczenie
Owrzodzenia żylne podudzi są jednym z poważniejszych problemów w populacji ogólnej. Bardzo często wymagają długotrwałego, jak również kosztownego leczenia, będąc jednocześnie dla pacjenta sporym obciążeniem psychofi zycznym ze względu na zaburzenia postrzegania własnego ciała i współistniejący ból. Leczenie owrzodzeń żylnych podudzi jest procesem długotrwałym i kosztownym, dlatego też ustalenie czynnika etiologicznego owrzodzenia decyduje o wdrożeniu odpowiedniej terapii, dostosowanej indywidualnie do każdego pacjenta. Niniejszy artykuł omawia podstawowe metody leczenia zachowawczego owrzodzeń żylnych podudzi.
Słowa kluczowe: owrzodzenia, leczenie zachowawcze, przewlekła niewydolność żylna

 

Rola autofagii w wybranych chorobach skóry

The role of autophagy in selected skin diseases
Michał Seneczko

Streszczenie
Autofagia jest to zachodzący we wszystkich komórkach eukariotycznych szlak autokatabolityczny, ewolucyjnie związany z wieloma organizmami. Podstawową właściwością autofagii jest recykling cytoplazmy, realizowany poprzez tworzenie autofagosomów, których zadaniem jest dostarczanie do lizosomów specyficznych zawartości cytoplazmy, takich jak stare lub uszkodzone organelle oraz zdegradowane białka wewnątrzkomórkowe, a także wewnątrzkomórkowe patogeny, w celu ich degradacji przez hydrolazy lizosomów i ponownego wykorzystania powstałych mikrocząsteczek. Wymienione procesy biorą udział w homeostazie komórkowej. Wady autofagii mogą wywoływać hiperzapalną reakcję skórną, spowodowaną aktywacją inflamasomów, aktywację ROS za pośrednictwem UVR oraz nieprawidłowe uwalnianie prozapalnych cytokin, co może odgrywać rolę w patogenezie niektórych chorób skóry.
Do chorób dermatologicznych o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym, związanych z wadami szlaków autofagii i/lub genów związanych z autofagią należą m.in. łuszczyca i łuszczycowe zapalenia stawów, a także toczeń rumieniowaty układowy.
Słowa kluczowe: autofagia, makroautofagia, mikroautofagia, autofagia mediowana białkami opiekuńczymi, łuszczyca, toczeń rumieniowaty układowy

 

„Futro wygryzione przez mole” jako rzadki objaw łysienia kiłowego

Moth-eaten alopecia as rare sign of alopecia syphilitica
Aleksandra Kitowska, Piotr Brzeziński, César Bimbi

Streszczenie
Łysienie syfilityczne jest rzadko występującym objawem kiły wtórnej. Może współistnieć z innymi objawami skórnymi wtórnej kiły lub rzadko stanowi jedyny objaw wtórnej kiły, tzw. „essential syphilitic alopecia”. Przedstawiamy przypadek łysienia syfilitycznego u młodego mężczyzny, celem przypomnienia lekarzom tego zagadnienia.
Słowa kluczowe: łysienie, kiła, wtórna kiła, Treponema pallidum

Ocena skuteczności serii dermokosmetyków Normacne w zwalczaniu trądziku pospolitego – postać łagodna i umiarkowana

Assessment of the effectiveness of the Normacne dermocosmetics series in combating acne vulgaris – mild and moderate form
Marta Adamczyk, Ewa Trznadel-Grodzka

Streszczenie
Trądzik pospolity jest częstą zapalną dermatozą z okresami remisji i zaostrzeń. Mimo postępu w badaniach nad etiopatogenezą i leczeniem nadal istnieją trudności terapeutyczne, takie jak oporność Cutibacterium acnes (C. acnes) na antybiotyki, podrażnienie, zaczerwienienie, złuszczenie po miejscowych lekach przeciwtrądzikowych (izotretynoinie, nadtlenku benzoilu, kwasie azelainowym i innych).
W celu złagodzenia objawów ubocznych, wzmocnienia leczenia farmakologicznego oraz poprawy parametrów biofizycznych naskórka, stworzono serię dermokosmetyków Normacne marki Dermedic. Zawierają one 3 innowacyjne kompleksy: Veprolanum, Oxyniacyde oraz Niacestre z czynnymi substancjami przeciwbakteryjnymi, przeciwzapalnymi, seboregulującymi i nawilżającymi.
Celem pracy była ocena poziomu pH naskórka, jego nawilżenia, poziomu sebum, rumienia oraz monitorowanie stanu klinicznego probantów.
Materiał: 20 ochotników; mężczyzn i kobiet, chorych na łagodny lub umiarkowany trądzik pospolity.
Metody:
MPA Courage + Khazaka electronic GmbH Köln/Germany
Tricho-Cam© 2014, UV LED
VisioFace® 1000 D Courage + Khazaka electronic GmbH Köln/Germany
Badanie mikrobiologiczne: płytki agarowe do hodowli bakterii, kolonie C. acnes, cieplarka do hodowli beztlenowych.
Wyniki:
Preparaty Normacne – matujący krem nawilżający, krem niwelujący niedoskonałości na noc oraz antybakteryjny żel do mycia – spowodowały znaczną poprawę lub remisję kliniczną zmian charakterystycznych dla trądziku pospolitego. Po 6 miesiącach kuracji wykazano istotne obniżenie pH naskórka, wzrost stopnia nawilżenia, regulację poziomu sebum oraz remisję zmian trądzikowych.
Wnioski:
Dermokosmetyki Normacne – matujący krem nawilżający, krem niwelujący niedoskonałości na noc oraz antybakteryjny żel do mycia są skuteczne na każdym etapie trądziku o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu. Poprawiają stopień nawilżenia naskórka, obniżają jego pH, regulują wydzielanie sebum, rozjaśniają potrądzikowe przebarwienia, usprawniają proces gojenia.
Słowa kluczowe: dermokosmetyki, trądzik, korneometria, sebumetria, pH

Czy wszystkiemu winna jest latte? Część 2 – czyli czym leczyć trądzik u dorosłych kobiet
Is latte to blame for everything? Part 2 – how should we treat adult female acne
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Adam Srebrzyński

Trądzik wieku dziecięcego – odrębności kliniczne i terapeutyczne
Acne in childhood – clinical and therapeutic differences
Julita Anna Krahel, Iwona Flisiak

Grzybica skóry gładkiej u dzieci
Mycosis of smooth skin in children
Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Odpowiedź izotopowa Wolfa – prezentacje dermatologiczne
Wolf’s isotopic response – dermatological presentations
Franciszek Seneczko

Zachowawcze metody leczenia żylnych owrzodzeń podudzi
Non-invasive treatment of venous leg ulcerations
Igor A. Bednarski, Paweł Kolano, Joanna Narbutt, Aleksandra Lesiak

Rola autofagii w wybranych chorobach skóry
The role of autophagy in selected skin diseases
Michał Seneczko

„Futro wygryzione przez mole” jako rzadki objaw łysienia kiłowego
Moth-eaten alopecia as rare sign of alopecia syphilitica
Aleksandra Kitowska, Piotr Brzeziński, César Bimbi

Ocena skuteczności serii dermokosmetyków Normacne w zwalczaniu trądziku pospolitego – postać łagodna i umiarkowana
Assessment of the effectiveness of the Normacne dermocosmetics series in combating acne vulgaris – mild and moderate form
Marta Adamczyk, Ewa Trznadel-Grodzka

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Wenerologia – pytania i odpowiedzi
Monika Wasilewska, Bartłomiej Święs, Iwona Rudnicka, Sławomir Majewski

Aktualności naukowe
Paulina Szczepanik-Kułak

COVID-19 – obowiązki i powinności lekarza w znowelizowanym prawie
Rafał Patryn

Warto przeczytać
Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.