Interna Harrisona. Tom I-III


Autor: A. Fauci, E. Braunwald, D. Kasper, S. Hauser, D. Longo, J. Jameson, J. Loscalzo

ISBN: 978-83-60608-97-5

Format: A4

Objętość: Tom I: 844 strony. Tom II: 1200 stron. Tom III: 1024 strony

Oprawa: Twarda

Cena: 99,00 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Jeden z najchętniej kupowanych podręczników medycznych na świecie. Nowe polskie wydanie przygotowano na podstawie najnowszego 17. wydania oryginalnego.

Jest to podręcznik spełniający wiele zadań. Przede wszystkim naucza interny. Służy więc studentom i młodym lekarzom. Z drugiej strony zawiera aktualną wiedzę i niecodzienny materiał ilustrowany, wobec czego dokształca i pogłębia doświadczenie praktykujących lekarzy i może im służyć jako poradnik postępowania w codziennej praktyce wobec aktualnych przypadków. Do każdego tomu dołączono płytę DVD, zawierającą „e-rozdziały”, atlasy prezentujące objawy i procedury diagnostyczne, filmy z prezentacją najważniejszych badań oraz animacje procesów chorobowych. Na płytach znajdują się także kolekcje zdjęć radiologicznych, laboratoryjnych i klinicznych. Znajdujący się na płycie zbiór ilustracji nadaje się idealnie nie tylko do nauki, ale także do zastosowania podczas wykładów i prezentacji.

Od blisko 60 lat lekarze z całego świata zaglądają do Interny Harrisona, by znaleźć w niej odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej praktyce. To absolutny numer 1 wśród książek medycznych.

Spis treści

Spis treści

TOM I

1 Podsumowanie rozdziałów 
2 Współautorzy 
3 Przedmowa

Część 1. Wprowadzenie do medycyny klinicznej

1. Wykonywanie zawodu lekarza 
2. Kwestie globalne w medycynie
3. Podejmowanie decyzji w medycynie klinicznej 
4. Badania przesiewowe i profilaktyka chorób 
5. Zasady farmakologii klinicznej 
6. Zdrowie kobiet 
7. Zaburzenia somatyczne w okresie ciąży
8. Medyczna ocena pacjenta chirurgicznego
9. Medycyna geriatryczna
10. Medycyna komplementarna i alternatywna 
11. Opieka paliatywna i terminalna
e1. Bezpieczeństwo i jakość opieki zdrowotnej 
e2. Ekonomiczne aspekty praktyki medycznej 
e3. Nierówność rasowa i etniczna w opiece zdrowotnej 
e4. Kwestie etyczne w medycynie klinicznej

Część 2. Główne oznaki i objawy początkowe chorób

SEKCJA 1: BÓL

12. Ból: patofi zjologia i postępowanie 
13. Ból w klatce piersiowej 
14. Bóle brzucha 
15. Bóle głowy 
16. Bóle krzyża i karku

SEKCJA 2: ZMIANY DOTYCZĄCE TEMPERATURY CIAŁA

17. Gorączka i hipertermia 
18. Gorączka i wysypka 
e5. Atlas wysypek, którym towarzyszy gorączka 
19. Gorączka o nieustalonej przyczynie 
20. Hipotermia i odmrożenia

SEKCJA 3: ZABURZENIA ZE STRONY UKŁADU NERWOWEGO

21. Omdlenia 
22. Zawroty głowy 
23. Niedowład i porażenie mięśni 
24. Zaburzenia chodu i równowagi
25. Drętwienie, mrowienie i upośledzenie czucia
26. Przymglenie świadomości i majaczenie 
e6. Zaburzenia pamięci 
27. Afazja, zaburzenia pamięci i inne ogniskowe zaburzenia wyższych czynności mózgowych 
28. Zaburzenia snu

SEKCJA 4: CHOROBY OCZU, USZU, NOSA I GARDŁA

29. Zaburzenia ze strony oka
30. Zaburzenia węchu, smaku i słuchu 
31. Zapalenie gardła, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha i inne infekcje górnych dróg oddechowych 
32. Choroby z objawami klinicznymi w postaci zmian w jamie ustnej 
e7. Atlas zmian chorobowych w jamie ustnej w przebiegu różnych chorób

SEKCJA 5: ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU KRĄŻENIA I ODDYCHANIA

33. Duszność i obrzęk płuc
34. Kaszel i krwioplucie 
35. Hipoksja i sinica 
36. Obrzęki 
e8. Postępowanie z pacjentem ze szmerem nad sercem 
37. Kołatanie serca

SEKCJA 6: ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU POKARMOWEGO

38. Dysfagia
39. Nudności, wymioty i niestrawność 
40. Biegunka i zaparcie 
41. Utrata masy ciała 
42. Krwawienie z przewodu pokarmowego 
43. Żółtaczka
44. Powiększenie obwodu brzucha i wodobrzusze

SEKCJA 7: ZABURZENIA FUNKCJI NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO

45. Główne objawy kliniczne chorób nerek 
e9. Atlas osadu moczu i obrazu biopsji nerki 
46. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej 
47. Nadmiar wapnia i hipokalcemia 
48. Kwasica i zasadowica

SEKCJA 8: ZABURZENIA FUNKCJI SEKSUALNYCH I ROZRODCZYCH

49. Zaburzenia funkcji seksualnych 
50. Hirsutyzm i wirylizacja 
51. Zaburzenia miesiączkowania i dolegliwości bólowe miednicy mniejszej

SEKCJA 9: ZMIANY CHOROBOWE SKÓRY

52. Postępowanie z pacjentem z chorobą dermatologiczną 
53. Wyprysk, łuszczyca, zakażenia skóry, trądzik i inne często występujące dermatozy 
54. Zmiany skórne w przebiegu chorób narządów wewnętrznych 
55. Choroby skóry o podłożu immunologicznym 
56. Skórne zmiany polekowe 
57. Nadwrażliwość i inne reakcje skóry na światło słoneczne 
e10. Atlas zmian skórnych w przebiegu chorób narządów wewnętrznych

SEKCJA 10: ZABURZENIA HEMATOLOGICZNE

58. Niedokrwistość 
59. Krwawienie i krzepnięcie 
60. Powiększenie węzłów chłonnych i śledziony 
61. Zaburzenia granulocytów i monocytów 
e11. Atlas hematologii i analiza rozmazów krwi obwodowej

Część 3. Genetyka i choroby

62. Zasady genetyki człowieka 
63. Zaburzenia chromosomowe 
64. Praktyczne zastosowanie genetyki w medycynie klinicznej 
65. Terapia genowa w medycynie klinicznej

Część 4. Medycyna regeneracyjna

66. Biologia komórki macierzystej 
67. Zastosowania komórek macierzystych w medycynie klinicznej 
68. Hematopoetyczne komórki macierzyste
69. Inżynieria tkankowa

Część 5. Odżywianie

70. Zapotrzebowanie żywieniowe organizmu i ocena stanu odżywienia 
71. Niedobór i nadmiar witamin i pierwiastków śladowych w diecie 
72. Niedożywienie i metody oceny stanu odżywienia 
73. Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe 
74. Biologia otyłości 
75. Ocena i postępowanie w przypadku otyłości 
76. Zaburzenia odżywiania

Część 6. Onkologia i hematologia

SEKCJA 1: CHOROBY NOWOTWOROWE

77. Pacjent z chorobą nowotworową 
78. Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworów 
79. Genetyka nowotworu 
80. Biologia komórki nowotworowej i angiogeneza 
81. Zasady leczenia nowotworów 
82. Zakażenia u chorych na nowotwory
83. Rak skóry 
84. Nowotwory głowy i szyi 
85. Nowotwory płuc 
86. Rak piersi 
87. Nowotwory przewodu pokarmowego 
88. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych 
89. Rak trzustki 
90. Rak pęcherza moczowego i nerki
91. Łagodny przerost prostaty i rak prostaty
92. Rak jąder 
93. Nowotwory żeńskich narządów płciowych 
94. Mięsaki tkanek miękkich i kości 
95. Nowotwór o nieznanym pierwotnym umiejscowieniu 
96. Zespoły paranowotworowe: endokrynologiczne/hematologiczne 
97. Neurologiczne zespoły paranowotworowe 
e12. Grasiczak 
e13. Późne konsekwencje choroby nowotworowej i leczenia nowotworów

SEKCJA 2: CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

98. Niedokrwistości z niedoboru żelaza i inne niedokrwistości hipoproliferacyjne
99. Defekty hemoglobiny 
100. Niedokrwistości megaloblastyczne
101. Niedokrwistości hemolityczne i niedokrwistość wywołana nagłą utratą krwi 
102. Niedokrwistość aplastyczna, zespoły mielodysplastyczne i pokrewne zespoły niewydolności szpiku kostnego 
103. Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne
104. Ostra i przewlekła białaczka szpikowa 
105. Nowotwory układu chłonnego – chłoniaki 
106. Gammapatie monoklonalne
107. Biologia i terapia transfuzyjna 
108. Przeszczepianie komórek hematopoetycznych

SEKCJA 3: ZABURZENIA HEMOSTAZY

109. Choroby krwinek płytkowych i ściany naczynia (skazy płytkowe i naczyniowe) 
110. Skazy krwotoczne osoczowe 
111. Zakrzepica żylna 
112. Leki przeciwpłytkowe, antykoagulacyjne i fibrynolityczne 

ATLAS ZDJĘĆ I RYCIN W KOLORZE


TOM II

Część 7: Choroby zakaźne

SEKCJA 1: PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CHORÓB ZAKAŹNYCH

113. Wstęp do chorób zakaźnych: oddziaływania pomiędzy czynnikiem infekcyjnym a organizmem gospodarza 
114. Mechanizmy molekularne w patogenezie chorób infekcyjnych 
115. Postępowanie w przypadku pacjenta z ostrą chorobą gorączkową
116. Zasady immunizacji oraz zastosowanie szczepionek 
117. Porady dla osób podróżujących za granicę 
e1.4. Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych

SEKCJA 2: ZESPOŁY KLINICZNE: ZAKAŻENIA POZASZPITALNE

118. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
119. Infekcje skóry, mięśni i tkanek miękkich
120. Zapalenie kości i szpiku 
121. Zakażenia wewnątrzbrzuszne i ropnie 
122. Ostra zakaźna choroba biegunkowa i bakteryjne zatrucie pokarmowe 
123. Choroba związana z zakażeniem Clostridium diffi cile wraz z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit 
124. Zakażenia przenoszone drogą płciową: przegląd i postępowanie kliniczne 
e15. Zakażenia wikłające poparzenia i pogryzienia

SEKCJA 3: ZESPOŁY KLINICZNE: INFEKCJE TOWARZYSZĄCE KONTAKTOWI Z OCHRONĄ ZDROWIA

125. Infekcje towarzyszące kontaktowi z ochroną zdrowia 
126. Zakażenia u biorców przeszczepów

SEKCJA 4: LECZENIE CHORÓB BAKTERYJNYCH

127. Leczenie i profilaktyka zakażeń bakteryjnych

SEKCJA 5: CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ BAKTERIE GRAM-DODATNIE

128. Zakażenia pneumokokowe 
129. Zakażenia gronkowcowe 
130. Zakażenia paciorkowcowe oraz wywołane przez enterokoki
131. Błonica oraz inne infekcje wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Corynebacterium i rodzaje pokrewne 
132. Zakażenia wywoływane przez Listeria monocytogenes 
133. Tężec
134. Zatrucie jadem kiełbasianym 
135. Zgorzel gazowa oraz inne schorzenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Clostridium

SEKCJA 6: CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ BAKTERIE GRAM-UJEMNE

136. Zakażenia wywoływane przez meningokoki 
137. Zakażenie gonokokowe 
138. Infekcje wywoływane przez Moraxella 
139. Zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Haemophilus 
140. Infekcje wywoływane przez drobnoustroje należące do grupy HACEK oraz inne rodzaje bakterii Gram-ujemnych 
141. Infekcje wywoływane przez Legionelle 
142. Krztusiec oraz inne infekcje wywoływane przez bakterie z rodzaju Bordetella 
143. Choroby wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki jelitowe 
144. Zakażenia wywoływane przez Helicobacter pylori 
145. Zakażenia wywoływane przez gatunki Pseudomonas i spokrewnione bakterie 
146. Salmonelloza 
147. Szigelloza – czerwonka bakteryjna 
148. Zakażenia wywołane przez Campylobacter i gatunki spokrewnione 
149. Cholera i inne choroby wywoływane przez przecinkowce
150. Bruceloza 
151. Tularemia
152. Dżuma i inne zakażenia wywoływane przez pałeczki z rodzaju Yersinia 
153. Zakażenia wywoływane przez Bartonella, choroba kociego pazura 
154. Donowanoza

SEKCJA 7: MIESZANE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE

155. Nokardioza 
156. Promienica 
157. Zakażenia wywoływane przez mieszane drobnoustroje beztlenowe

SEKCJA 8: MYCOBACTERIAL DISEASES

158. Gruźlica 
159. Trąd (Choroba Hansena) 
160. Prątki niegruźlicze 
161. Leki przeciwprątkowe

SEKCJA 9: ZAKAŻENIA KRĘTKAMI

162. Kiła 
163. Krętkowice endemiczne 
164. Leptospiroza 
165. Dur powrotny 
166. Borelioza z Lyme

SEKCJA 10: CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ RIKETSJE, MIKOPLAZMY I CHLAMYDIE

167. Choroby wywołane przez riketsje 
168. Zakażenia powodowane przez mikoplazmy 
169. Zakażenia wywołane przez chlamydie

SEKCJA 11:`CHOROBY WIRUSOWE: INFORMACJE OGÓLNE

170. Wirusologia lekarska 
171. Chemioterapia przeciwwirusowa (z wyłączeniem leków antyretrowirusowych)

SEKCJA 12: WIRUSY DNA

172. Wirusy opryszczki pospolitej (herpes simplex viruses) 
173. Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca 
174. Zakażenia wirusem Epsteina-Barr. Mononukleoza zakaźna 
175. Zakażenia wirusem cytomegalii i ludzkimi wirusami opryszczki typu 6, 7 i 8 
176. Mięczak zakaźny, ospa małpia i inne pokswirusy, z wyjątkiem ospy prawdziwej
177. Parwowirusy 
178. Zakażenia ludzkimi wirusami brodawczaka

SEKCJA 13: DNA I RNA WIRUSY UKŁADU ODDECHOWEGO

179. Pospolite wirusowe zakażenia układu oddechowego i zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) 
180. Grypa

SEKCJA 14: ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI I INNE LUDZKIE RETROWIRUSY

181. Ludzkie retrowirusy
182. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności – AIDS i choroby pokrewne

SEKCJA 15: ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ RNA WIRUSY

183. Wirusowe zapalenia żołądka i jelit (biegunki wirusowe)
184. Enterowirusy i reowirusy 
185. Odra (morbilli) 
186. Różyczka (niemiecka odra, choroba trzecia) 
187. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic, nagminne zapalenie ślinianek; Parotitis epidemica)
188. Wścieklizna i inne zakażenia rabdowirusowe 
189. Zakażenia wywołane przez wirusy przenoszone przez stawonogi i gryzonie 
190. Wirusy Ebola i Marburg (wirus ebolski i marburski)

SEKCJA 16: ZAKAŻENIA GRZYBAMI I ALGAMI XI

191. Rozpoznawanie i leczenie grzybic 
192. Histoplazmoza 
193. Kokcydioidomikoza 
194. Blastomikoza 
195. Kryptokokoza 
196. Zakażenie drożdżakowe (kandydoza) 
197. Aspergiloza (grzybica kropidlakowa)
198. Mukormikoza 
199. Rozmaite grzybice i zakażenia glonami 
200. Pneumocystoza (zakażenie Pneumocystis jirovecii)

SEKCJA 17: ZARAŻENIA PASOŻYTNICZE –INFORMACJE PODSTAWOWE

e16. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń pasożytniczych 
201. Środki stosowane w leczeniu zarażeń pasożytniczych
e17. Farmakologia środków stosowanych w leczeniu zakażeń pasożytniczych

SEKCJA 18: ZARAŻENIA PIERWOTNIAKAMI

202. Pełzakowica (ameboza) i zarażenia innymi wolno żyjącymi pełzakami 
203. Zimnica (malaria) 
204. Babezjoza
e18. Atlas rozmazów krwi obwodowej w przebiegu zimnicy i babeszjozy 
205. Leiszmanioza 
206. Trypanosomatozy 
207. Toksoplazmoza 
208. Zarażenia pierwotniakami jelitowymi i rzęsistkowicą (trichomoniazą)

SEKCJA 19: ZARAŻENIA NICIENIAMI

209. Włośnica i inne robaczyce tkankowe 
210. Inwazje nicieniami przewodu pokarmowego 
211. Filarioza i inne spokrewnione zarażenia 
212. Schistosomoza i zarażenia innymi przywrami 
213. Inwazje tasiemców

Część 8: Bioterroryzm a medycyna kliniczna

214. Bioterroryzm mikrobiologiczny 
215. Terroryzm chemiczny 
216. Bioterroryzm radiacyjny

Część 9: Choroby układu sercowo-naczyniowego

SEKCJA 1: WPROWADZENIE DO CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

217. Podstawowe zagadnienia z zakresu biologii układu sercowo-naczyniowego 
218. Epidemiologia chorób układu sercowo-naczyniowego 
219. Podejście do pacjenta z prawdopodobną chorobą serca

SEKCJA 2: DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

220. Badanie przedmiotowe układu sercowo-naczyniowego 
e19. Atlas elektrokardiografii 
221. Elektrokardiografia 
222. Nieinwazyjne metody obrazowania serca – echokardiografia, kardiologia nuklearna, MRI, TK 
e20. Atlas nieinwazyjnych metod obrazowania serca 
223. Diagnostyczne cewnikowanie serca i angiografia

SEKCJA 3: ZABURZENIA RYTMU

224. Podstawy elektrofizjologii 
225. Bradyarytmie 
226. Tachyarytmie 
e21. Atlas zaburzeń rytmu serca

SEKCJA 4: CHOROBY SERCA

227. Niewydolność serca i serce płucne 
228. Transplantacja serca i długoterminowe wspomaganie serca 
229. Wrodzone wady serca u dorosłych 
230. Choroby zastawkowe serca 
231. Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego 
232. Choroby osierdzia 
233. Nowotwory serca i uszkodzenie serca w wyniku urazu
234. Sercowo-krążeniowa manifestacja chorób układowych

SEKCJA 5: CHOROBY NACZYNIOWE

235. Miażdżyca 
e22. Atlas miażdżycy
236. Zespół metaboliczny 
237. Choroba niedokrwienna serca 
238. Niestabilna dławica piersiowa oraz zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
239. Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
240. Przezskórna interwencja wieńcowa 
e23. Atlas przezskórnej rewaskularyzacji 
241. Choroba nadciśnieniowa 
242. Choroby aorty 
243. Choroby naczyniowe kończyn 
244. Nadciśnienie płucne

Część 10: Choroby układu oddechowego

SEKCJA 1: ROZPOZNANIE ZABURZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

245. Postępowanie z pacjentem z chorobą układu oddechowego
246. Zaburzenia czynności oddychania 
247. Badania diagnostyczne w chorobach płuc 
e24. Atlas zmian radiololgicznych w chorobach płuc

SEKCJA 2: CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

248. Astma 
249. Śródmiąższowe zapalenie płuc z nadwrażliwości i nacieki płucne z eozynofi lią 
250. Choroby płuc wywołane działaniem czynników środowiskowych 
251. Zapalenie płuc 
252. Rozstrzenie oskrzeli i ropień płuca 
253. Mukowiscydoza 
254. Przewlekła obturacyjna choroba płuc 
255. Choroby śródmiąższowe płuc 
256. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna 
257. Choroby opłucnej i śródpiersia 
258. Zaburzenia wentylacji 
259. Bezdech śródsenny 
260. Przeszczepianie płuc

Część 11: Medycyna stanów krytycznych

SEKCJA 1: PIELĘGNACJA DRÓG ODDECHOWYCH W STANACH KRYTYCZNYCH

261. Zasady medycyny stanów krytycznych 
262. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 
263. Mechaniczne wspomaganie oddychania

SEKCJA 2: WSTRZĄS I NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

264. Postępowanie z chorym we wstrząsie 
265. Posocznica i wstrząs septyczny 
266. Wstrząs kardiogenny i obrzęk płuc
267. Zapaść sercowo-naczyniowa, nagłe zatrzymanie krążenia i nagły zgon sercowy

SEKCJA 3: INTENSYWNA OPIEKA NEUROLOGICZNA

268. Śpiączka 
269. Neurologiczne stany krytyczne, w tym w encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna i krwotok podpajęczynówkowy

SEKCJA 4: STANY NAGŁE W ONKOLOGII

270. Stany nagłe w onkologii

Część 12: Choroby nerek i układu moczowego

271. Komórkowa i molekularna biologia nerki 
272. Mechanizmy adaptacyjne w chorobach nerek
273. Ostra niewydolność nerek
274. Przewlekła niewydolność nerek 
275. Dializoterapia w leczeniu niewydolności nerek 
276. Przeszczepianie w leczeniu niewydolności nerek 
277. Choroby kłębuszków nerkowych 
278. Wielotorbielowatość nerek i inne dziedziczne tubulopatie 
279. Cewkowo-śródmiąż szo we choroby nerek 
280. Uszkodzenia naczyń krwionośnych nerki 
281. Kamica nerkowa 
282. Zakażenie układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie gruczołu krokowego 
283. Niedrożność (obstrukcja) dróg moczowych


TOM III

CZĘŚĆ 13. Zaburzenia układu żołądkowo-jelitowego

SEKCJA 1. ZABURZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

284. Postępowanie z pacjentem z chorobą przewodu pokarmowego 
285. Endoskopia przewodu pokarmowego
e25. Nagranie wideo pt. „Atlas endoskopii przewodu pokarmowego”
286. Choroby przełyku
287. Wrzód trawienny i pokrewne choroby
288. Zaburzenia wchłaniania
289. Choroba zapalna kiszki
290. Zespół jelita nadwrażliwego
291. Choroba uchyłkowa i często występujące choroby okrężnicze i odbytnicze 
292. Niewydolność naczyń krezkowych
293. Ostra niedrożność jelit
294. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i zapalenie otrzewnej

SEKCJA 2. CHOROBY WĄTROBY i DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 

295. Postępowanie z pacjentem z chorobą wątroby
296. Ocena funkcji wątroby
297. Hiperbilirubinemie
298. Ostre wirusowe zapalenie wątroby
299. Toksyczne i polekowe zapalenie wątroby
300. Przewlekłe zapalenie wątroby
301. Alkoholowa choroba wątroby
302. Marskość i jej powikłania
e26. Atlas biopsji wątroby
303. Choroby genetyczne, metaboliczne i infiltracyjne atakujące wątrobę 
304. Przeszczepianie wątroby
305. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

SEKCJA 3. ZABURZENIA PRACY TRZUSTKI

306. Postępowanie z pacjentem z chorobą trzustki 
307. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

CZĘŚĆ 14. Zaburzenia układu odpornościowego, tkanki łącznej i stawów

SEKCJA 1. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY W CHOROBIE i ZDROWIU

308. Wprowadzenia do układu odpornościowego
309. Białka głównego układu zgodności tkankowej
310. Choroby wywołane pierwotnymi niedoborami immunologicznymi.
e27. Pierwotne niedobory odpornościowe związane z innymi chorobami lub wtórne wobec innych chorób.

SEKCJA 2. ZABURZENIA ZWIĄZANE Z USZKODZENIAMI O PODŁOŻU IMMUNOLOGICZNYM

311. Alergia, anafilaksja i mastocytoza układowa
312. Autoimmunizacja i choroby autoimmunizacyjne
313. Toczeń rumieniowaty układowy
314. Reumatoidalne zapalenie stawów
315. Ostra gorączka reumatoidalna
316. Twardzina układowa (skleroderma) i pokrewne zaburzenia 
317. Zespół Sjögrena
318. Spondyloartropatie
319. Zespół zapalenia naczyń
e28. Atlas klinicznego obrazowania chorób naczyniowych
320. Zespół Behçeta
321. Nawrotowe zapalenie wielochrząstkowe
322. Sarkoidoza
323. Rodzinna gorączka śródziemnomorska i inne dziedziczne nawrotowe gorączki
324. Skrobiawica

SEKCJA 3. ZABURZENIA PRACY STAWÓW i PRZYLEGŁEJ TKANKI

325. Postępowanie w chorobach stawów i układu kostno-mięśniowego
326. Zapalenia kości i stawów
327. Dna i inne kryształowe zapalenia 
328. Artretyzm zakaźny
329. Bóle włókien mięśniowych
330. Zapalenie stawów (artretyzm) związane z chorobą ogólnoustrojową i inne zapalenia stawów
331. Okołostawowe choroby kończyn

CZĘŚĆ 15. Endokrynologia i metabolizm

SEKCJA 1. ENDOKRYNOLOGIA

332.  Zasady edokrynologii
333. Choroby przedniego płata przysadki i podwzgórza
334. Zaburzenia części nerwowej przysadki
335. Choroby tarczycy
336. Choroby kory nadnerczy
337. Guz chromochłonny
338. Cukrzyca
339. Hipoglikemia
340. Zaburzenia dotyczące jąder i męskiego układu rozrodczego
341. Zaburzenia dotyczące jajnika i dróg rodnych kobiet
342. Menopauza i pomenopauzalna terapia hormonalna
343. Zaburzenia w rozwoju płciowym
344. Wewnątrzwydzielnicze guzy przewodu żołądkowo-jelitowego i trzustki
345. Zaburzenia obejmujące zespoły gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej

SEKCJA 2. ZABURZENIA DOTYCZĄCE KOŚCI I METABOLIZMU SKŁADNIKÓW MINERALNYCH

346. Kości i przemiana mineralna w zdrowiu i chorobie
347. Choroby przytarczyc i inne zaburzenia przebiegające z hiper- i hipokalcemią
348. Osteoporoza
349. Choroba Pageta kości i inne dysplazje kości

SEKCJA 3. ZABURZENIA METABOLIZMU POŚREDNIEGO 

350. Zaburzenia metabolizmu lipoprotein
351. Hemochromatoza
352. Porfirie
353. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn
354. Choroba Wilsona
355. Lizosomalne choroby spichrzeniowe
356. Choroby spichrzeniowe glikogenu i inne dziedziczne zaburzenia przemiany węglowodanów 
357. Dziedziczne zaburzenia tkanki łącznej
358. Dziedziczne zaburzenia metabolizmu aminokwasów u dorosłych
359. Wrodzone zaburzenia transportu błonowego
e29. Atlas klinicznych objawów chorób metabolicznych

CZĘŚĆ 16. Zaburzenia neurologiczne

SEKCJA 1. DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH 

360. Mechanizmy zaburzeń neurologicznych
361. Postępowanie z pacjentem z chorobą neurologiczną
362. Neuroobrazowanie w zaburzeniach neurologicznych
e30. Atlas neuroobrazowania
e31. Badania elektrodiagnostyczne zaburzeń układu nerwowego: elektroencefalografia (EEG) i elektromiografia (EMG)
e32. Technika nakłucia lędźwiowego

SEKCJA 2. CHOROBY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

363. Napady padaczkowe i padaczka
364. Choroby naczyniowe mózgu
365. Demencja
366. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia układu pozapiramidowego
367. Zaburzenia ataktyczne
368. Zaburzenia bezładowe
369. Stwardnienie zanikowe boczne i inne choroby neuronu ruchowego
370. Zaburzenia układu autonomicznego
371. Neuralgia nerwu trójdzielnego, paraliż dzwonu i inne zaburzenia nerwu czaszkowego
372. Choroby rdzenia kręgowego
373. Wstrząs mózgu i inne urazy głowy
374. Podstawowe i przerzutowe guzy układu nerwowego
375. Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne
376. Zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak 
377. Przewlekłe nawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
378. Choroby wywołane przez priony

SEKCJA 3. ZABURZENIA NERWÓW i MIĘŚNI  

379. Neuropatia peryferyjna
380. Zespół Guillaina-Barr i inne neuropatie o podłożu odpornościowym
381. Miastenia i inne choroby złącza nerwowo-mięśniowego
382. Postępowanie z przypadku dystrofii mięśniowej i innych chorób mięśni
383. Zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe oraz wtrętowe zapalenie mięśni
e33. Szczególne problemy w trakcie neurologicznej konsultacji u pacjenta hospitalizowanego

SEKCJA 4. ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA 

384. Zespół przewlekłego zmęczenia

SEKCJA 5. ZABURZENIA PSYCHICZNE

385. Biologia zaburzeń psychicznych
386. Zaburzenia psychiczne

SEKCJA 6. ALKOHOLIZM i UZALEŻNIENIA OD LEKÓW i NARKOTYKÓW

387. Alkohol i alkoholizm
388. Opioidy – nadużywnie i uzależnienie
389. Kokaina i inne często nadużywane narkotyki
390. Nałóg nikotynowy

CZĘŚĆ 17. Zatrucia, przedawkowanie i ukąszenia

e34. Zatrucie metalami ciężkimi
e35. Zatrucia oraz przedawkowania leków
391. Zaburzenia wywołane ukąszeniem przez gady i morskie zwierzęta
e36. Infekcje pasożytami zewnętrznymi oraz ukąszenia przez stawonogi i użądlenia

STRESZCZENIA ROZDZIAŁÓW e1 do e36

DODATEK

Walory laboratoryjne o znaczeniu klinicznym
Aleksander Kratz, Michael A. Pesce, Daniel J. Fink

INDEKS

Fragmenty książki

Product Attachments

View FileInterna Harrisona, Rozdział XV    Size: (255.79 KB)
View FileInterna Harrisona, Rozdział XXXIII    Size: (120.71 KB)
View FileInterna Harrisona, Rozdział LIX    Size: (145.99 KB)

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Cel, warunki przechowywania lub dostęp do cookies dostępne są w Polityce prywatności. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Zobacz więcej