Urazy oka


Autor: Ferenc Kuhn Redakcja naukowa wydania polskiego: Zbigniew Zagórski

ISBN: 978-83-7563-116-6

Format: A4

Objętość: 260

Oprawa: Twarda

Cena: 110,00 zł
Cena dla prenumeratorów : 93,50 zł
LUB
Opis

Szczegóły

Publikacja prezentuje współczesne standardy diagnostyki i leczenia urazów oka, uwzględniając zarówno ogólną klasyfikacje urazów, jak i specyficzne typy uszkodzeń. 

W podręczniku opisano szereg nowatorskich metod, np. technikę szycia ran rogówki przez całą jej grubość oraz sposób określania optymalnego czasu zabiegu z preferencją wczesnego wykonywania witrekotomii. Autorzy zaprezentowali również zagadnienia z zakresu chorioretinektomii, która jest bardzo skuteczną metodą w zapobieganiu wielu schorzeniom powstałym po odniesionych urazach. Podręcznik zawiera opis postępowania w przypadku szerokiego spektrum uszkodzeń (otwarte urazy gałki ocznej, urazy penetrujące i perforujące, nietypowe urazy chemiczne). Oddzielny rozdział poświęcono problematyce urazów oczu u dzieci i osób starszych.
Spis treści

Spis treści

Przedmowa 
Przedmowa do wydania polskiego 
Skróty 
Współautorzy
 
Część I
 
ROZDZIAŁ 1.1. System nazewnictwa urazów mechanicznych BETT (Birmingham Eye Trauma Terminology)
1.1.1. Sytuacja, w której nazewnictwo nie jest ujednolicone 
1.1.2. Charakterystyka idealnego systemu nazewnictwa urazów oka 
1.1.3. System nazewnictwa urazów oka BETT (Birmingham Eye Trauma Terminology)
 
ROZDZIAŁ 1.2. Klasyfikacja urazów mechanicznych oka
1.2.1. Potrzeba standardowego Systemu klasyfikacji określającego cechy poważnego urazu oka 
1.2.2. Rozwój systemu klasyfikacji urazów oka 
1.2.3. System klasyfikacji urazów mechanicznych oka
 
ROZDZIAŁ 1.3. Przewidywanie skutków urazu oka: OTS (Ocular Trauma Score – wskaźnik urazu oka)
1.3.1. Prognozowanie wyników leczenia ciężkiego urazu oka 
1.3.2. Prognozowanie: przegląd literatury 
1.3.3. Charakterystyka idealnego systemu prognozowania urazów oka 
1.3.4. Wskaźnik urazu oka OTS 
1.3.5. Stosowanie OTS w praktyce klinicznej
 
ROZDZIAŁ 1.4. Relacje lekarza z chorym po urazie i jego rodziną
1.4.1. Definicja 
1.4.2. „Czyje to oko?” 
1.4.3. Cele właściwych relacji lekarz-pacjent 
1.4.4. Elementy właściwych relacji lekarz-pacjent 
1.4.5. Korzyści płynące z właściwego poradnictwa 
1.4.6. Koniec walki o oko
 
ROZDZIAŁ 1.5. Z innej perspektywy: zdaniem pacjenta
 
ROZDZIAŁ 1.6. Fakty i mity w traumatologii okulistycznej
 
ROZDZIAŁ 1.7. Epidemiologia, zapobieganie, rehabilitacja
1.7.1. Wprowadzenie 
1.7.2. Epidemiologia kliniczna 
1.7.3. Profilaktyka 
1.7.4. Rehabilitacja
 
ROZDZIAŁ 1.8. Myślenie strategiczne w traumatologii okulistycznej
1.8.1. Wprowadzenie 
1.8.2. Kroki/elementy tworzenia planu leczenia 
1.8.3. Ekspert od urazów czy centrum leczenia urazów?
 
ROZDZIAŁ 1.9. Ocena
1.9.1. Wprowadzenie 
1.9.2. Ocena ogólna 
1.9.3. Ocena okulistyczna 
1.9.4. Dokumentacja
 
ROZDZIAŁ 1.10. Postępowanie w stanach nagłych
1.10.1. Wprowadzenie i definicje 
1.10.2. Omówienie poszczególnych stanów
 
Część II
 
ROZDZIAŁ 2.1. Spojówka
2.1.1. Wprowadzenie 
2.1.2. Ocena 
2.1.3. Urazy szczególne
 
ROZDZIAŁ 2.2. Rogówka
2.2.1. Wprowadzenie 
2.2.2. Ocena 
2.2.3. Urazy szczególne
 
ROZDZIAŁ 2.3. Twardówka i rąbek
2.3.1. Wprowadzenie 
2.3.2. Ocena 
2.3.3. Szczególne stany chorobowe
 
ROZDZIAŁ 2.4. Wypadnięcie tkanek
2.4.1. Wprowadzenie 
2.4.2. Ocena 
2.4.3. Sytuacje szczególne
 
ROZDZIAŁ 2.5. Komora przednia
2.5.1. Wprowadzenie 
2.5.2. Ocena 
2.5.3. Sytuacje szczególne
 
ROZDZIAŁ 2.6. Tęczówka i źrenica
2.6.1. Wprowadzenie 
2.6.2. Ocena 
2.6.3. Stany szczególne
 
ROZDZIAŁ 2.7. Soczewka
2.7.1. Wprowadzenie 
2.7.2. Ocena 
2.7.3. Stany szczególne
 
ROZDZIAŁ 2.8. Ciało rzęskowe i naczyniówka
2.8.1. Wprowadzenie 
2.8.2. Ocena 
2.8.3. Stany szczególne
 
ROZDZIAŁ 2.9. Ciało szkliste i siatkówka
2.9.1. Wprowadzenie 
2.9.3. Stany szczególne 
2.9.4. Wgląd w dno oka a zabieg witreoretinalny 
2.9.5. Zabieg chirurgiczny w oku z odwarstwieniem siatkówki spowodowanym PVR: zagadnienia techniczne 
2.9.6. Witrektomia przez małe cięcie w traumatologii okulistycznej 
2.9.7. Uraz siatkówki: profilaktyczne środki zaradcze
 
ROZDZIAŁ 2.10. Uraz tępym przedmiotem: stłuczenie
2.10.1. Wprowadzenie 
2.10.2. Ocena 
2.10.3. Szczególne stany patologiczne i związane z nimi decyzje dotyczące sposobu postępowania
 
ROZDZIAŁ 2.11. Otwarte urazy gałki ocznej – krótki przegląd
2.11.1. Wprowadzenie 
2.11.2. Diagnostyka 
2.11.3. Postępowanie
 
ROZDZIAŁ 2.12. Uraz tępy: pęknięcie gałki ocznej
2.12.1. Wprowadzenie 
2.12.2. Ocena 
2.12.2. Postępowanie
 
ROZDZIAŁ 2.13. Urazy penetrujące i ciała obce wewnątrzgałkowe 
2.13.1. Wprowadzenie 
2.13.2. Ocena 
2.13.3. Postępowanie
 
ROZDZIAŁ 2.14. Urazy perforujące gałkę oczną
2.14.1. Wprowadzenie 
2.14.2. Ocena 
2.14.3. Postępowanie
 
ROZDZIAŁ 2.15. Urazy obejmujące całą gałkę oczną
2.15.1. Wprowadzenie 
2.15.2. Ocena 
2.15.3. Opcje postępowania
 
ROZDZIAŁ 2.16. Urazy okulistyczne u dzieci i starszych pacjentów
2.16.1. Wprowadzenie 
2.16.2. Urazy dziecięce 
2.16.3. Urazy u starszych pacjentów
 
ROZDZIAŁ 2.17. Zapalenie wnętrza gałki ocznej
2.17.1. Wprowadzenie 
2.17.2. Podstawowe zasady postępowania w zapaleniu wnętrza gałki ocznej 
2.17.3. Ocena i rozpoznanie 
2.17.4. Leczenie 
2.17.5. Profilaktyka
 
ROZDZIAŁ 2.18. Jaskra pourazowa
2.18.1. Wprowadzenie 
2.18.2. Ocena 
2.18.3. Leczenie 
2.18.4. Omówienie poszczególnych zaburzeń
 
ROZDZIAŁ 2.19. Hipotonia 
2.19.1. Wprowadzenie 
2.19.2. Ocena 
2.19.3. Leczenie 
2.19.4. Omówienie poszczególnych przyczyn hipotonii 
2.19.5. Następstwo przewlekłej hipotonii: zanik gałki ocznej
 
ROZDZIAŁ 2.20. Endoskopia
2.20.1. Wprowadzenie 
2.20.2. Opis techniczny 
2.20.3. Możliwości oraz zalety zastosowania endoskopu w traumatologii 
2.20.4. Problemy i trudności ze stosowaniem endoskopu w przypadkach urazów okulistycznych 
2.20.5. Zagadnienia związane z techniką operacyjną
 
Część III
 
ROZDZIAŁ 3.1. Urazy chemiczne
3.1.1. Wprowadzenie 
3.1.2. Ocena 
3.1.3. Leczenie
 
ROZDZIAŁ 3.2. Uraz elektromagnetyczny
3.2.1. Wprowadzenie 
3.2.2. Ocena 
3.2.3. Rodzaje urazów
 
ROZDZIAŁ 3.3. Skutki urazów ogólnych dla oka
3.3.1. Wprowadzenie 
3.3.2. Ocena 
3.3.3. Szczególne urazy
 
Indeks 
Fragmenty książki

Product Attachments

View FileUrazy oka rozdział 3_1    Size: (416.44 KB)
View FileUrazy oka rozdział 2.11    Size: (92.73 KB)
Reklama pod kategoriami z lewej strony

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można uzyskać w polityce prywatności. Zobacz więcej