• Format: A4
  • Oprawa: miękka

Przegląd Pediatryczny 1/2019

W numerze:

  • Sto dziesięć lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Historia Oddziałów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Format: A4
  • Oprawa: miękka
30,00

Brak w magazynie.

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

PRACE HISTORYCZNE/HISTORICAL REVIEWS

Sto dziesięć lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

The 110-year history of the Polish Pediatric Society
Andrzej Milanowski, Jarosław Peregud-Pogorzelski

Streszczenie
W pracy przedstawiono 110 lat historii Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z uwzględnieniem głównych kierunków działania Towarzystwa w minionym okresie oraz postaci, które miały istotny wpływ na jego powstanie.

Historia Oddziału Bialskopodlaskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Bialskopodlaski Section of the Polish Pediatric Society
Tamara Fiedziuk

Streszczenie
Krótka historia najmłodszego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Białej Podlaskiej.

Historia Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Bydgoszcz Section of the Polish Pediatric Society
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Streszczenie
W pracy przestawiono historię Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Historia Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Częstochowa Section of the Polish Pediatric Society
Małgorzata Klimza

Streszczenie
Oddział Częstochowski PTP powołany został uchwałą ZG PTP 01.06.1995 r. z inicjatywy dr. Wiesława Lewanowicza, późniejszego wieloletniego przewodniczącego Oddziału. Istniała potrzeba organizowania szkoleń naukowych na własnym terenie – ówczesnego województwa częstochowskiego – bez konieczności wyjazdów do ośrodków klinicznych. Przez 23 lata naszej działalności odwiedziło nas ze swoimi wykładami wielu znakomitych gości z całej Polski. Choć z liczby 198 członków zostało obecnie 61 osób, nadal spotykamy się, organizujemy spotkania naukowe i czekamy na skromny jubileusz ćwierćwiecza.

Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Gdansk Section of the Polish Pediatric Society
Barbara Kamińska

Streszczenie
Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego powstał ponad 60 lat temu. Jego historię tworzyli wybitni lekarze i nauczyciele, zaangażowani w działalność gdańskiego PTP. Wśród kluczowych postaci należy wymienić profesorów Kazimierza Erecińskiego, Klementynę Świcową, Marię Kamińską, Marię Korzon.

Historia Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Kielce Section of the Polish Pediatric Society
Elżbieta Kołodziej, Zdzisław Domagała, Maciej Szczukocki

Streszczenie
Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego został założony w 1951 r. Pierwszą przewodniczącą była dr Maria Mikołajczyk-Kurowska, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Kielcach w latach 1938-1950. Oddział Kielecki PTP działał w oparciu o kadry lekarskie szpitala i wpisuje się 67-letnią historią w 100-lecie Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

Historia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Lodz Section of the Polish Pediatric Society
Krzysztof Zeman, Agnieszka Blomberg

Streszczenie
Idea powstania Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) narodziła się w Łodzi. Oddział Łódzki (OŁ PTP) był też pierwszym organem terenowym PTP. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania danych o łódzkich pediatrach, którzy poprzez swoje inicjatywy, działalność i pasję tworzyli łódzką i polską szkołę pediatryczną w okresie ponad 100 lat.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne na Warmii i Mazurach

The Polish Pediatric Society in Warmia and Mazury
Teresa Kołcun-Penkowska

Streszczenie
Artykuł przedstawia w skrócie historię Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego na Warmii i Mazurach, w tym sylwetki osób najbardziej zaangażowanych w organizację opieki medycznej nad dziećmi oraz kształcenie przyszłych lekarzy. W ramach krótkiego artykułu nie sposób wspomnieć o zasługach wszystkich. Wspominając jednak niektórych, pamiętamy o wszystkich. To nasi nauczyciele.

Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The origins of the Opole Section of the Polish Pediatric Society
Jacek Płonka

Streszczenie
Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego sięga lat 50. XX w. Pierwsze zebrania naukowe odbyły się w latach 1957-1958. Założycielem i pierwszym prezesem była dr Aleksandra Pospieszalska. Sekretariat mieścił się w Szpitalu Dziecięcym w Opolu przy placu Kopernika (wówczas plac Armii Czerwonej). Kolejnymi prezesami byli: dr Zofia Czyżewska, dr Jolanta Kraszewska, dr Halina Kubicka oraz dr Barbara Szczepanik. Obecnie funkcję tę pełni dr Jacek Płonka. Sekretariat Oddziału Opolskiego mieści się na Oddziale Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Zarys historii Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

An outline of the history of the Radom Section of the Polish Pediatric Society
Katarzyna Bogucka, Grzegorz Walczyński

Streszczenie
Poniższe opracowanie ukazuje działalność Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego od chwili powstania w 1958 r. do czasów obecnych. Informuje o kluczowych wydarzeniach w historii pediatrii ziemi radomskiej. Przedstawia również pełnych pasji lekarzy pediatrów, którzy przez lata łączyli swoją intensywną pracę zawodową z aktywną działalnością na rzecz Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Historia Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Rzeszow Section of the Polish Pediatric Society
Artur Mazur, Grażyna Hejda

Streszczenie
W pracy przedstawiono najważniejsze wiadomości o historii i rozwoju Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Siedlce Section of the Polish Pediatric Society
Stanisław Pawełczak

Streszczenie
Artykuł przedstawia działalność Oddziału Siedleckiego Polskiego Stowarzyszenia Pediatrycznego od 1994 r. Zaprezentowano zarządy kolejnych kadencji. Członkowie Towarzystwa realizowali cele statutowe, w tym: organizację szkoleń i konferencji, integrację środowisk lekarskich, a także instytucji zajmujących się dziećmi na terenie regionu. Członkowie PTP współpracowali w edukacji kadry medycznej.

Rys historyczny Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Historical view of the Silesian Section of the Polish Pediatric Society
Anna Obuchowicz, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Streszczenie
Oddział Śląski PTP rozpoczął działalność w 1950 r. z inicjatywy dr. Stanisława Roszaka. Aktualnie liczy ok. 300 członków. W ciągu 68 lat działalności członkami zarządu i przewodniczącymi byli wybitni lekarze i pracownicy Śląskiej Akademii Medycznej/Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W artykule zamieszczono krótkie dane biograficzne przewodniczących Oddziału oraz nazwiska członków zarządu.

Historia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Toruń Section of the Polish Pediatric Society
Janusz Czarnecki, Sabina Langer-Wojcik

Streszczenie
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego powstał w 1990 r. Jego pierwszym przewodniczącym była dr Anna Golińska-Zbucka.
Cele realizowano poprzez organizowanie 5-6-krotnie w ciągu roku zebrań naukowo-szkoleniowych. W skład zarządu Oddziału Toruńskiego PTP wchodzili pediatrzy: kardiolodzy, nefrolodzy, alergolodzy, endokrynolodzy, neurolodzy, chirurdzy dziecięcy i neonatolodzy.
Lekarzy pediatrzy OT PTP i kardiolodzy dziecięcy oraz neonatolodzy wzięli udział w Narodowym Programie Profilaktyki i Chorob Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD w latach 2003-2008. Poprzez współpracę z Fundacją „O Uśmiech Dziecka” zdobyli fundusze na zakup aparatury medycznej.

Historia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

The history of the Warsaw Section of the Polish Pediatric Society
Teresa Jackowska, Małgorzata Wielopolska

Streszczenie
Przedstawiamy krotką historię Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (OWPTP). Za datę jego powołania można uznać 20.01.1910 r. OWPTP zajmuje się podnoszeniem i doskonaleniem wiedzy i umiejętności zawodowych pediatrów. Organizuje liczne konferencje i warsztaty. Klub 35, kartka z historii, spotkania z emerytowanymi pediatrami – to stałe punkty konferencji. W marcu 2018 r. OWPTP liczył 1213 członków (w tym 979 czynnych członków i 138 emerytowanych).

Rys historyczny Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

A historical overwiev of the Zielona Gora Section of the Polish Pediatric Society
Kazimiera Kucharska-Barczyk, Grażyna Suszczewicz, Marcin Zaniew, Zenon Owoc

Streszczenie
Zielonogórski Oddział PTP działa na terenie województwa lubuskiego od 1959 r. W czerwcu 2019 r. będzie obchodził swoje 60-lecie. Założycielem towarzystwa był dr Zbysław Kopyść, twórca książki „Kompendium zespołów i rzadkich chorób dziecięcych”. Nasz Oddział liczy aktualnie 72 członków, którzy od wielu lat uczestniczą w szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych w kraju oraz za granicą.

Sto dziesięć lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The 110-year history of the Polish Pediatric Society
Andrzej Milanowski, Jarosław Peregud-Pogorzelski

Historia Oddziału Bialskopodlaskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Bialskopodlaski Section of the Polish Pediatric Society
Tamara Fiedziuk

Historia Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Bydgoszcz Section of the Polish Pediatric Society
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Historia Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Częstochowa Section of the Polish Pediatric Society
Małgorzata Klimza

Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Gdansk Section of the Polish Pediatric Society
Barbara Kamińska

Historia Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Kielce Section of the Polish Pediatric Society
Elżbieta Kołodziej, Zdzisław Domagała, Maciej Szczukocki

Historia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Lodz Section of the Polish Pediatric Society
Krzysztof Zeman, Agnieszka Blomberg

Polskie Towarzystwo Pediatryczne na Warmii i Mazurach
The Polish Pediatric Society in Warmia and Mazury
Teresa Kołcun-Penkowska

Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The origins of the Opole Section of the Polish Pediatric Society
Jacek Płonka

Zarys historii Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
An outline of the history of the Radom Section of the Polish Pediatric Society
Katarzyna Bogucka, Grzegorz Walczyński

Historia Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Rzeszow Section of the Polish Pediatric Society
Artur Mazur, Grażyna Hejda

Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Siedlce Section of the Polish Pediatric Society
Stanisław Pawełczak

Rys historyczny Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Historical view of the Silesian Section of the Polish Pediatric Society
Anna Obuchowicz, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Historia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Toruń Section of the Polish Pediatric Society
Janusz Czarnecki, Sabina Langer-Wojcik

Historia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Warsaw Section of the Polish Pediatric Society
Teresa Jackowska, Małgorzata Wielopolska

Rys historyczny Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
A historical overwiev of the Zielona Gora Section of the Polish Pediatric Society
Kazimiera Kucharska-Barczyk, Grażyna Suszczewicz, Marcin Zaniew, Zenon Owoc

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.