• Format: A4
  • Oprawa: miękka

Przegląd Pediatryczny 1/2018

W numerze:

  • „Słodkiego, miłego życia” – czyli o jakości życia osób chorych na cukrzycę typu 1
  • Nowoczesne metody monitorowania glikemii we krwi w kontekście refundacji sensorów
  • XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1 Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź, 12-14 kwietnia 2018 r.
  • Format: A4
  • Oprawa: miękka
30,00

Brak w magazynie.

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

„Słodkiego, miłego życia” – czyli o jakości życia osób chorych na cukrzycę typu 1

“Sweet, pleasant life” – a thing about the quality of life of people with type 1 diabetes
Beata Brosowska, Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska
Streszczenie:
Podstawą bezpieczeństwa zdrowotnego osób chorych na cukrzycę i determinantem ich długiego życia jest osiągnięcie dobrego wyrównania metabolicznego. Jednak coraz częściej podkreśla się konieczność znalezienia równowagi pomiędzy rygorystycznym dążeniem do okołonormoglikemii a poczuciem dobrej jakości i radości życia pacjenta. Dlatego też wśród celów leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży wymienia się nie tylko utrzymanie okołonormoglikemii, zapobieganie ostrym i przewlekłym powikłaniom choroby, prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny, ale także osiągnięcie przez chorych możliwie najlepszej jakości życia. Jakość życia zależna od stanu zdrowia (health-related quality of life – HRQL), czyli „funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany (przeżywany) przez pacjenta” obejmuje: stan fizyczny i sprawność ruchową, stan psychiczny, sytuację społeczną i ekonomiczną oraz doznania somatyczne. Badania jakości życia osób chorych na cukrzycę nie tylko dostarczają informacji odnośnie do wpływu choroby na jakość życia osób nią dotkniętych, lecz także są cennym źródłem wiedzy na temat powodów braku skuteczności stosowanych metod leczenia, a co za tym idzie – mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki diabetologicznej.
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, dzieci i młodzież, jakość życia

Nowoczesne metody monitorowania glikemii we krwi w kontekście refundacji sensorów

The novel glycemic monitoring methods – new reimbursement legislation of the Ministry of Health
Władysław B. Gaweł, Aleksandra Tabor, Halla Kamińska, Przemysława Jarosz-Chobot
Streszczenie:
Monitorowanie glikemii we krwi stanowi najważniejszą czynność zapewniającą bezpieczeństwo i skuteczność terapii cukrzycy. Obecnie najpopularniejszą metodą oznaczania glikemii jest jej pomiar we krwi włośniczkowej przy użyciu glukometru. W ostatnich latach wprowadzono wiele metod mających na celu poprawę komfortu pomiaru glikemii, a od 03.03.2018 roku NFZ refunduje sensory do systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM) dla pacjentów z cukrzycą typu 1 do 26. roku życia. Celem artykułu jest przedstawienie najnowszych metod monitorowania glikemii, ze szczególnym uwzględnieniem CGM.
Słowa kluczowe: CGM, cukrzyca, pompy insulinowe

STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH

XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1

Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Łódź, 12-14 kwietnia 2018 r.

PRACE POGLĄDOWE
„Słodkiego, miłego życia” – czyli o jakości życia osób chorych na cukrzycę typu 1
“Sweet, pleasant life” – a thing about the quality of life of people with type 1 diabetes
Beata Brosowska, Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska

Nowoczesne metody monitorowania glikemii we krwi w kontekście refundacji sensorów
The novel glycemic monitoring methods – new reimbursement legislation of the Ministry of Health
Władysław B. Gaweł, Aleksandra Tabor, Halla Kamińska, Przemysława Jarosz-Chobot

STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH
XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1
Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Łódź, 12-14 kwietnia 2018 r.

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.