• ISBN: 9788375631265
  • Format: A4
  • Oprawa: Twarda

Nowotwory złośliwe. Postępowanie wielodyscyplinarne. Tom II

Jedno z najbardziej obszernych, praktycznych i nowoczesnych opracowań na temat niemal wszystkich chorób nowotworowych, ich diagnostyki i leczenia. Książka zawiera niezwykle cenne informacje dotyczące badań nad nowymi środkami farmakologicznymi. Tom 2.

  • ISBN: 9788375631265
  • Format: A4
  • Oprawa: Twarda
92,00

Brak w magazynie.

Książka „Nowotwory złośliwe. Postępowanie wielodyscyplinarne” to jedno z najbardziej obszernych, praktycznych i nowoczesnych opracowań na temat niemal wszystkich chorób nowotworowych, ich diagnostyki i leczenia.

Zawiera informacje niezbędne do szybkiego, skutecznego podejmowania decyzji klinicznych, a jednocześnie kompleksowo wyjaśnia definicje, epidemiologię, patogenezę i diagnostykę procesów nowotworowych. Kładzie nacisk na wielodyscyplinarne podejście do leczenia onkologicznego z uwzględnieniem innych chorób pacjenta, a także stanu jego zdrowia psychicznego. Zawiera niezwykle cenne informacje dotyczące badań nad nowymi środkami farmakologicznymi. Zawarte w książce szczegółowe informacje obejmują również najnowsze doniesienia w dziedzinie chorób naczyniowych.

Całość wzbogacona jest wykazem nowych leków onkologicznych, wraz z określeniem ich dawkowania, oraz licznymi schematami i tabelami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie wiadomości zamieszczonych w tekście.
 
Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych     Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

O wytycznych 
Oświadczenia autorów opracowania o potencjalnym konflikcie interesów 
Przedmowa 
Przedmowa do wydania polskiego 
Kalendarium 15-letniego postępu w przyczynowym leczeniu przeciwnowotworowym w latach 1996-2010 
Współautorzy 

Rozdział 20. Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry 

Rozdział 21. Mięsaki kości 

Rozdział 22. Mięsaki tkanek miękkich 

Rozdział 23. Pierwotne i przerzutowe guzy mózgu 

Rozdział 24. Nowotwory w przebiegu AIDS 

Rozdział 25. Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym 

Rozdział 26. Chłoniak Hodgkina 

Rozdział 27. Chłoniaki nie-Hodgkina 

Rozdział 28. Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytarne 

Rozdział 29. Ostre białaczki 

Rozdział 30. Przewlekła białaczka szpikowa 

Rozdział 31. Przewlekła białaczka limfocytowa i białaczka włochatokomórkowa 

Rozdział 32. Zespoły mielodysplastyczne 

Rozdział 33. Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych 

Rozdział 34. Zwalczanie bólu 

Rozdział 35. Zapobieganie nudnościom i wymiotom 

Rozdział 36. Zmęczenie i duszność 

Rozdział 37. Brak łaknienia i wyniszczenie 

Rozdział 38. Stany nagłe w onkologii i zespoły paranowotworowe 

Rozdział 39. Zakażenia 

Rozdział 40. Płyn pochodzenia nowotworowego w jamach surowiczych

Dodatek 1. Kryteria odpowiedzi na leczenie oraz skale sprawności
Dodatek 2. Informacje o chorobach nowotworowych w Internecie
Dodatek 3. Wybrane leki przeciwnowotworowe i wskazania do ich stosowania
Dodatek 4. Wybrane leki przeciwnowotworowe: zastosowanie, dawkowanie i toksyczność 

Indeks 
Toksyczność dermatologiczna związana z zastosowaniem terapii celowanych 
Kolorowy atlas zmian skórnych 
Algorytm ABCDE w ocenie znamion barwnikowych i czerniaka

Nowotwory złośliwe Tom II, rozdział XX
pdf
139,58 KB

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej