• ISBN: 83-89309-52-1
  • Format: A4
  • Objętość: 336 stron
  • Oprawa: Twarda

Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów dziecięcych

Książka ta zapewnia odpowiednie szkolenie i wskazówki dla położników praktyków, położników-ultrasonografistów, neonatologów, kardiologów dziecięcych, genetyków klinicznych, aby potrafili właściwie zastosować echokardiografię płodową.

  • ISBN: 83-89309-52-1
  • Format: A4
  • Objętość: 336 stron
  • Oprawa: Twarda
77,70

Brak w magazynie.

66.05 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Książka „Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów dziecięcych” zapewnia odpowiednie szkolenie i wskazówki dla położników praktyków, położników-ultrasonografistów, neonatologów, kardiologów dziecięcych, genetyków klinicznych, a także studentów i młodych lekarzy, aby potrafili właściwie zastosować echokardiografię płodową. Dzięki temu, za pomocą „elektronicznego stetoskopu” mogą osłuchiwać, oglądać, badać i leczyć najmłodszych pacjentów in utero

W 2001 roku w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” powstał pierwszy w kraju ośrodek kardiologii prenatalnej przy szpitalu położniczo-ginekologicznym. Dzięki temu lekarze kardiolodzy i kardiochirurdzy dziecięcy mają szansę pomagać najmłodszym pacjentom – tym w brzuchach matek. Jeśli istnieje możliwość skutecznego leczenia, należy jak najwcześniej postawić diagnozę, aby można było szybko rozpocząć terapię. Nie będzie to jednak możliwe jeśli lekarze opiekujący się ciążą nie będą potrafili odpowiednio szybko rozpoznać wad rozwojowych płodu.

Współautorzy
Przedmowa
Wstęp
Wrodzone wady serca z perspektywy globalnej

Rozdział 1. Embriologia serca

Rozdział 2. Fizjologia układu krążenia płodu. Nietypowy przebieg zmian: przedwczesne przymykanie się przewodu tętniczego oraz zastawki otworu owalnego u płodu

Rozdział 3. Wpływ ultradźwięków na płód – bezpieczeństwo badania USG/ECHO dla płodu i lekarza

Rozdział 4. Zasady położniczego badania USG

Rozdział 5. Sonograficzna charakterystyka najczęstszych aneuploidii (trisomia 21, 18 i 13)

Rozdział 6. Wskazania do badania serca płodu

Rozdział 7. Zasady badania serca płodu przez położnika oraz badanie serca płodu przez echokardiografistę w ośrodku referencyjnym

Rozdział 8. Obraz trzech naczyń i ich otoczenia

Rozdział 9. Ocena stanu płodu na podstawie przepływów Dopplera w naczyniach obwodowych

Rozdział 10. Normy dla badania echokardiograficznego serca płodu

Rozdział 11. Niemiarowości czynności serca płodu

Rozdział 12. Częstoskurcz płodu

Rozdział 13. Bradykardie płodu

Rozdział 14. Wady serca płodu – zasady ogólne

Rozdział 15. Zwężenie zastawki aortalnej u płodu

Rozdział 16. Anomalie łuku aorty u płodu (koarktacja aorty, przerwanie łuku aorty, prawostronny łuk aorty, okienko aortalno-płucne)

Rozdział 17. Zespół hipoplazji lewego serca (HLHS) u płodu

Rozdział 18. Dysplazja zastawki trójdzielnej płodu

Rozdział 19. Zespół Ebsteina u płodu

Rozdział 20. Atrezja zastawki trójdzielnej płodu

Rozdział 21. Zwężenie zastawki płucnej płodu

Rozdział 22. Atrezja zastawki płucnej u płodu

Rozdział 23. Wady przegród serca u płodu: ASD, przedwczesne zamknięcie zastawki FO, VSD, AVC

Rozdział 24. Wady opuszki serca płodu: TGA, DORV, DOLV, TOF, truncus arteriosus, okienko A-P

Rozdział 25. Heterotaksja u płodu. Asplenia/polisplenia. Dekstrokardia

Rozdział 26. Ektopia serca u płodu

Rozdział 27. Nieimmunologiczny obrzęk płodu w ciąży pojedynczej

Rozdział 28. Niewydolność krążenia płodu

Rozdział 29. Dysproporcja jam serca na korzyść strony prawej w prenatalnym badaniu echokardiograficznym przy „prawidłowej budowie serca”

Rozdział 30. Guz serca płodu

Rozdział 31. Specyficzne problemy kardiologiczne w ciąży bliźniaczej: Zespół przetoczenia pomiędzy płodami – TTTS (twin twin tranfusion syndrome)

Rozdział 32. Specyficzne problemy kardiologiczne w ciąży bliźniaczej: Acardiac twin

Rozdział 33. Specyficzne problemy kardiologiczne w ciąży bliźniaczej

Rozdział 34. Ocena tętnic wieńcowych płodu

Rozdział 35. Izolowane zaburzenia czynnościowe w sercu płodu o prawidłowej budowie

Rozdział 36. Znaczenie konsultacji po rozpoznaniu wrodzonej wady serca płodu

Rozdział 37. Postępowanie położnicze z ciężarnymi z wadami serca płodu

Rozdział 38. Znaczenie badania serca płodu z punktu widzenia położnika oraz kardiologa dziecięcego. Miejsce kardiologii prenatalnej w kardiologii dziecięcej w ośrodku referencyjnym

Rozdział 39. Organizacja kardiologii prenatalnej w Polsce

Rozdział 40. Echokardiografia prenatalna w Internecie

Rozdział 41. Najczęstsze zespoły mnogich wad płodu (w ośrodku referencyjnym)

Atlas zdjęć kolorowych
Wykaz skrótów używanych w tekście
Indeks

 

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.

Cena dla Prenumeratorów

66,05
Zobacz prenumeraty

Więcej książek z tej kategorii

Zobacz wszystkie książki
Zobacz więcej