Czasopismo PP - gratis

Specjalna oferta!
Zaloguj się, zamów ten numer, pobierz i czytaj jak Ci wygodnie!

0,00

Specjalna oferta!
1. Zaloguj się na koncie klienta.
2. Zamów ten numer czasopisma*.
3. Pobierz go ze swojej biblioteki na koncie klienta
… i czytaj jak Ci wygodnie!

* postępuj zgodnie z kolejnymi krokami zamówienia

„Przegląd Pediatryczny” – czasopismo lekarzy pediatrów. Prezentujemy interesujące artykuły z dziedziny pediatrii, najnowsze doniesienia naukowe, a także wydarzenia ze świata medycyny.

W prezentowanym numerze:

PRACE POGLĄDOWE

  • Biegunka poantybiotykowa 
  • Gorączka niejasnego pochodzenia u dzieci 
  • Wpływ stosowanego w dzieciństwie leczenia przeciwnowotworowego na metabolizm kostny oraz stan układu endokrynologicznego 
  • Problemy związane z niewłaściwą suplementacją diety kwasem foliowym w aspekcie medycznym i społecznym 

WSPOMNIENIA

  • Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – twórca Kliniki Pediatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Część I. Osiągnięcia naukowe 

PRACA ORYGINALNA

  • Zagrożenia dzieci z rodzin patologicznych 

PRACE KAZUISTYCZNE

  • Zespół Ehlersa-Danlosa czy dziecko maltretowane – opis przypadku 
  • Podejrzenie zespołu dziecka potrząsanego – opis przypadku 
  • Stulejka jako przyczyna ostrej niewydolności nerek u 14-letniego chłopca 
  • Przypadek przepukliny przeponowej u 15-miesięcznego chłopca

PRACE POGLĄDOWE

Biegunka poantybiotykowa
Antibiotic associated diarrhea
Piotr Albrecht, Maria Kotowska

Gorączka niejasnego pochodzenia u dzieci
Fever of unknown origin in children
Aneta Nitsch-Osuch

Wpływ stosowanego w dzieciństwie leczenia przeciwnowotworowego na metabolizm kostny oraz stan układu endokrynologicznego
The impact of treatment of childhood cancer on hormonal status and bone metabolism
Eryk Latoch, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Maryna Krawczuk-Rybak

Problemy związane z niewłaściwą suplementacją diety kwasem foliowym w aspekcie medycznym i społecznym
Problems related to improper diet supplementation with folic acid in terms of medical and social aspects
Marta Nycz-Bochenek, Joanna Huszno, Małgorzata Lisik

WSPOMNIENIA

Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – twórca Kliniki Pediatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Część I. Osiągnięcia naukowe
Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – creator of the Paediatric Clinic in the University of Łodź Medical Department. Part I. Scientific activity
Maria Gołębiowska

PRACA ORYGINALNA

Threats to children from dysfunctional families
Zagrożenia dzieci z rodzin patologicznych
Anna Lewandowska, Tomasz Lewandowski, Barbara Laskowska, Małgorzata Dziechciaż, Justyna Pempuś

PRACE KAZUISTYCZNE

Zespół Ehlersa-Danlosa czy dziecko maltretowane – opis przypadku
Ehlers-Danlos syndrome or child abuse – description of a case Przemysław Grabowski, Michał Kartasiński

Podejrzenie zespołu dziecka potrząsanego – opis przypadku
Suspicion of shaken baby syndrome – description of a case Michał Kartasiński, Przemysław Grabowski

Stulejka jako przyczyna ostrej niewydolności nerek u 14-letniego chłopca
Phimosis as a cause of acute renal failure in a 14-year-old boy
Monika Wojciechowska, Małgorzata Zajączkowska, Karolina Kalicka, Andrzej Kasza, Paweł Nachulewicz, Iwona Beń-Skowronek, Przemysław Sikora

Przypadek przepukliny przeponowej u 15-miesięcznego chłopca
The case of diaphragmatic hernia in 15 month-old boy
Karolina Kapka, Krzysztof Pacześ, Anna Socha-Banasiak, Ryszard Makosiej, Anna Piaseczna-Piotrowska, Elżbieta Czkwianianc