• ISBN: 978-83-7563-122-7
  • Format: A4
  • Objętość: 408
  • Oprawa: Twarda

Nowotwory złośliwe. Postępowanie wielodyscyplinarne Tom I

Jedno z najbardziej obszernych, praktycznych i nowoczesnych opracowań na temat niemal wszystkich chorób nowotworowych, ich diagnostyki i leczenia. Książka zawiera niezwykle cenne informacje dotyczące badań nad nowymi środkami farmakologicznymi. Tom 1.

  • ISBN: 978-83-7563-122-7
  • Format: A4
  • Objętość: 408
  • Oprawa: Twarda
92,00

Brak w magazynie.

Jedno z najbardziej obszernych, praktycznych i nowoczesnych opracowań na temat niemal wszystkich chorób nowotworowych, ich diagnostyki i leczenia.

Zawiera informacje niezbędne do szybkiego, skutecznego podejmowania decyzji klinicznych, a jednocześnie kompleksowo wyjaśnia definicje, epidemiologię, patogenezę i diagnostykę procesów nowotworowych. Kładzie nacisk na wielodyscyplinarne podejście do leczenia onkologicznego z uwzględnieniem innych chorób pacjenta, a także stanu jego zdrowia psychicznego. Zawiera niezwykle cenne informacje dotyczące badań nad nowymi środkami farmakologicznymi. Zawarte w książce szczegółowe informacje obejmują również najnowsze doniesienia w dziedzinie chorób naczyniowych.

Całość wzbogacona jest wykazem nowych leków onkologicznych, wraz z określeniem ich dawkowania, oraz licznymi schematami i tabelami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie wiadomości zamieszczonych w tekście.
 
Podręcznik dla studentów uniwersytetów medycznych     Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych
O wytycznych 
Oświadczenia autorów opracowania o potencjalnym konflikcie interesów 
Przedmowa 
Przedmowa do wydania polskiego 
Kalendarium 15-letniego postępu w przyczynowym leczeniu przeciwnowotworowym w latach 1996-2010 
Współautorzy
 
Rozdział 1. Nowotwory narządów głowy i szyi

Rozdział 2. Raki tarczycy i przytarczyc 

Rozdział 3. Niedrobnokomórkowy rak płuca 

Rozdział 4. Drobnokomórkowy rak płuca, międzybłoniak i grasiczak 

Rozdział 5. Rak piersi 

Rozdział 6. Rak piersi w stopniu zaawansowania 0 i I 

Rozdział 7. Rak piersi w stopniu zaawansowania II 

Rozdział 8. Rak piersi w stopniu zaawansowania III i IV 

Rozdział 9. Rak przełyku 

Rozdział 10. Rak żołądka 

Rozdział 11. Rak trzustki, guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego i rak nadnerczy 

Rozdział 12. Nowotwory złośliwe wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 

Rozdział 13. Nowotwory okrężnicy, odbytnicy i odbytu 

Rozdział 14. Rak gruczołu krokowego 

Rozdział 15. Rak jądra 

Rozdział 16. Nowotwory nerki i dróg moczowych 

Rozdział 17. Rak szyjki macicy 

Rozdział 18. Nowotwory trzonu macicy 

Rozdział 19. Rak jajnika

Nowotwory złośliwe Tom I, rozdział I
pdf
386,04 KB