Magazyn Stomatologiczny 4/2023

W numerze:
  • STUDIA PRZYPADKÓW Obliteracje systemu kanałowego
  • STUDIA PRZYPADKÓW Objawy dysplazji ektodermalnej u młodocianych
  • ARTYKUŁ Z CYKLU Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
  • SPECJALISTA RADZI Zapalenie kątów ust
  • KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Lekcja 1. Wizyta bólowa
48,00

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

temat kwietniowego numeru Magazynu Stomatologicznego brzmi „Problemy terapeutyczne – jaką ścieżkę postępowania wybrać?”. Stąd w temacie numeru zamieściliśmy m.in. pracę omawiającą trudne leczenie endodontyczne zębów z obliteracją jamy zęba oraz metody zachowawcze usuwania złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych.

Natomiast w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA znajdą Państwo m.in. ostatni artykuł z cyklu poświęconego odbudowie ubytków przyszyjkowych oraz pracę przeglądową na temat stomatopatii protetycznych.

Jak zawsze, pod koniec numeru zamieściliśmy streszczenie ciekawego artykułu z piśmiennictwa światowego oraz odpowiedź na pytanie czytelnika. Tym razem na pytanie o zapalenie kątów ust odpowiada p. prof. Sebastian Kłosek, kierownik Zakładu Patologii Jamy ustnej UM w Łodzi.

Mam nadzieję, a nawet jestem pewien, że każdy z Państwa znajdzie w kwietniowym wydaniu coś, co go zainteresuje.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Spis artykułów MS 4/2023

8 STUDIA PRZYPADKÓW
Jakub Urban, Marcin Kulski – Obliteracje systemu kanałowego – problematyka i leczenie

18 STUDIA PRZYPADKÓW
Anna Dziewulska, Katarzyna Barczak – Postępowanie w przypadku złamania narzędzi endodontycznych. Metody zachowawcze

26 STUDIA PRZYPADKÓW
Elżbieta Jarzębska, Patrycja Proc – Objawy dysplazji ektodermalnej u młodocianych pacjentek

EDUKACJA

34 KURSY – KONFERENCJE – TARGI

STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA

37 ARTYKUŁ Z CYKLU
Adam Romaniuk-Demonchaux – Część 3. Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia

60 ARTYKUŁ ORYGINALNY
Anna Sokołowska, Michał Krasowski, Karolina Kopacz, Jerzy Sokołowski, Kinga Bociong – Wpływ metody aplikacji na naprężenia skurczowe generowane podczas polimeryzacji wybranych kompozytów stomatologicznych

66 ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Anna Kurzępa-Małka – Stomatopatie protetyczne – etiologia, obraz kliniczny oraz leczenie. Przegląd piśmiennictwa

72 SPECJALISTA RADZI
Sebastian Kłosek – Zapalenie kątów ust – czy to jedynie lokalny problem?

74 STRESZCZENIE I KOMENTARZ
Włodzimierz Dura, Anna Jarząbek – Rewaskularyzacja miazgi u dorosłego pacjenta w drugim zębie przedtrzonowym prawym żuchwy. Opis przypadku

78 KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Lekcja 1. Wizyta bólowa
Natalia Kruk

80 BOLESNA HISTORIA STOMATOLOGII

84 WYDARZENIA
Targi KRAKDENT 2023

86 CIEKAWOSTKI STOMATOLOGICZNE

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.