• Format: A4
  • Oprawa: Miękka

Magazyn Stomatologiczny 3/2021

W numerze:

  • Zastosowanie lasera diodowego u dzieci
  • Mnogie zęby nadliczbowe żuchwy. Opis przypadku
  • Odbudowa powierzchni żującej zębów bocznych metodą stempla okluzyjnego
  • Nowoczesne leczenie jatrogennej perforacji korzenia: opis przypadku
  • Dlaczego w gabinecie powinniśmy stawiać granice małemu pacjentowi i jego rodzicom?
  • Format: A4
  • Oprawa: Miękka
35,00

Brak w magazynie.

20 % dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

tematem miesiąca marcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są PROBLEMY I ROZWIĄZANIA W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem pracę przedstawiającą leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzycę, choć i pozostałe artykuły są bardzo ciekawe.Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Są to prace typu „case show”, krok po kroku prezentujące postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych. I tak jedna z tych prac przedstawia bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia z zastosowaniem hydraulicznego cementu krzemowo‑wapniowego, następna zaś ponowne leczenie kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG ze zdjęciem korony protetycznej, usunięciem wkładu koronowo‑korzeniowego i ponowną rekonstrukcją protetyczną. Obie zostały opatrzone przez autorów piękną dokumentacją.
Jak zawsze, pod koniec numeru zamieściliśmy streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem praca dotyczy endodoncji i jak zwykle dodatkowo została opatrzona komentarzem redakcyjnym.

Mam nadzieję, że zawartość marcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” w pełni Państwa usatysfakcjonuje. Jednocześnie informuję, że wiosna przyszła do Szczecina!

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

TEMAT NUMERU: Problemy i rozwiązania w stomatologii dziecięcej

Aneta Olszewska, Damian Korczyński – Zastosowanie lasera diodowego u dzieci

Katarzyna Chybalska, Katarzyna Miśków – Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzycę typu 1

Krystian Kuźniarz, Anna Wałek‑Pedrycz, Jolanta Wojciechowicz – Mnogie zęby nadliczbowe żuchwy. Opis przypadku

Katarzyna Różycka‑Dziedzic, Agnieszka Szetela‑Majewska, Karolina Polak‑Kowalska – Porównanie wpływu przedłużonego karmienia naturalnego i sztucznego na rozwój próchnicy wczesnodziecięcej

EDUKACJA

Okres uzębienia mieszanego i stałego u dzieci

STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA

Aleksandra Łyżwińska – REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia – obserwacja roczna. Przypadek kliniczny i omówienie współczesnych wskazań w leczeniu próchnicy głębokiej na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (2019)

Martyna Gałek, Marek Prątnicki – Zastosowanie licówek ceramicznych na zębach leczonych endodontycznie. Przegląd piśmiennictwa

Marcin Nowosielski – REPORTAŻ KLINICZNY. Opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG ze zdjęciem korony protetycznej, usunięciem wkładu koronowokorzeniowego i ponowną rekonstrukcją protetyczną – dwuletnia obserwacja przypadku

VADEMECUM STOMATOLOGA

SPECJALISTA RADZI

Ewa Marek – Odbudowa powierzchni żującej zębów bocznych metodą stempla okluzyjnego

STRESZCZENIA

Włodzimierz Dura – Nowoczesne leczenie jatrogennej perforacji korzenia: opis przypadku

MAŁY PACJENT W GABINECIE

Milena Marczak – Dlaczego w gabinecie powinniśmy stawiać granice małemu pacjentowi i jego rodzicom?

FELIETON

Adam Zyśk – Pacjent czy klient?

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -15%.